Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 juli 2017

  ”Vi vill bara ha en dialog”

  Omdragningen av E22 kan innebära stora förändringar i Söderköpings kommun. Det har nio lantbrukare fått erfara då de fick besked av polis att deras arrendeavtal skulle sägas upp.

  – Det är märkligt. Vi motsätter oss inte vägen, vi vill bara ha en dialog med kommunen, säger Erik Sjölander vars ärende har hamnat i Hyres- och arrendenämnden.

   Erik Sjölander är en av de nio lantbrukare som fått sitt arrende uppsagt. Han tycker att Söderköpings kommun gick ut alldeles för hårt när de använde polis för att delge uppsägningen.
  Erik Sjölander är en av de nio lantbrukare som fått sitt arrende uppsagt. Han tycker att Söderköpings kommun gick ut alldeles för hårt när de använde polis för att delge uppsägningen. FOTO: Robert Carlsson

  Söderköpings kommun påverkas ordentligt av den nya dragningen av E22. Planerna berör lantbrukare som arrenderar mark där vägen kan dras. I våras fick nio av dem sina avtal med kommunen uppsagda, berättade Norrköpings Tidningar.

  Polisen delgav uppsägning

  Sven Schultz som driver Grimsta gård med 65 mjölkkor med sin bror, var upptagen i ladugården när en delgivningsman i form av en civilklädd polis knackade på dörren den 1 maj.

  – Polisen ville att jag skulle skriva på papprena om att arrendet skulle sägas upp. Det var lite chockartat, jag trodde inte polisen höll på med sådant. Men jag skrev inte på och jag förstod ganska fort att något var fel, säger Sven Schultz till ATL.

  Bröderna Schultz har arrenderat cirka tio hektar mark av Söderköpings kommun sedan år 2002. Avtalet löpte på ett år och marken ligger cirka en kilometer ifrån där den nya vägen är tänkt att gå. Sven Schultz blev senare kallad till ett möte med kommunens tjänstemän, där han fick visa var marken han arrenderar ligger.

  – De visste ju inte ens var den fanns. Vägen ska inte gå där och det finns inte heller några andra byggplaner för området. Ändå ville de säga upp arrendet, säger han.

  Advokat bad om ursäkt

  Efter några veckor ringde den advokat som bistått kommunen i ärendet.

  – Han bad om ursäkt för kommunens räkning och sade att uppsägningen inte var aktuell. Det hade gått lite för fort och arrendet skulle fortsätta som tidigare. Det är skönt att saken är löst, men det var klantigt av kommunen med uppsägningen. De hade ju kunnat ringa, säger Sven Schultz.

  En annan av de uppsagda arrendatorerna är Erik Sjölander. Han och hans bror driver mjölkgård med 100 kor och 600 hektar åkermark, en stor del är arrenderad mark. Av Söderköpings kommun har de arrenderat 25 hektar på ettårskontrakt. Även han reagerade på att uppsägningen meddelades av polis.

  – Det är osmidigt agerat och kommunen skulle inte ha börjat i den här änden med att säga upp avtalen. Vi motsätter oss inte vägen, vi vill bara ha en dialog, säger Erik Sjölander till ATL.

  Efterlyser diskussion

  Sjölanders arrendekontrakt är uppsagt på grund av annan markanvändning och när kommunen kallade till informationsmöte anmälde sig Erik Sjölander.

  – Men jag fick inte komma på mötet för det var bara för dem som hade femårsarrende, säger han.

  Sedan dess har Sjölanders ärende hamnat hos Hyres- och arrendenämnden.

  – Jag vet inte varför de anser att de har en arrendetvist med oss. Vi kommer bra överens med kommunen i övrigt, därför känns det här så märkligt. Det är som om kommunen använder den nya vägen som ett svepskäl för att säga upp arrendena, säger Erik Sjölander.

  Johan Cöster är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Söderköping. Han förklarar att det i januari skickades ut ett brev om arrendeuppsägningarna och att det skulle ske med en delgivningsperson.

  – Kommunen har gjort så här för att det ska bli en rättssäker process. Det är inte ovanligt att använda delgivningspersoner, särskilt inte i ärenden som rör bygglov eller miljöärenden där det finns en tidsaspekt, säger han.

  Kommunen vill omförhandla

  I samband med omdragningen av E22 kan det bli aktuellt med annan exploatering, som nya bostadsområden och skolor.

  – Kommunen har sagt upp arrendena för att kunna omförhandla dem så att det kan bli möjligt att exempelvis göra tekniska undersökningar av marken i samband med exploatering, förklarar Johan Cöster.

  Möten har hållits med lantbrukarna och ungefär hälften av ärendena är lösta, antingen genom nya avtal eller att uppsägningen accepterats. Men några fall har hamnat i Hyres- och arrendenämnden, vilket Johan Cöster beskriver som en teknikalitet.

  – Det är ett sätt att visa att det fortfarande är aktuellt med omförhandling av avtalet men att vi inte fått gehör av arrendatorn. Vår ambition är att komma överens innan ärendena tas upp av nämnden, säger han.

  Flera avtal går långt tillbaka i tiden och Johan Cöster förstår att tanken på förändring kan vara svår att greppa.

  – Det har inte byggts så mycket i Söderköping de senaste 20 åren. Men E22:an kan förändra det och då påverkas det stadsnära jordbruket. Vägprocessen är för viktig för att slarvas bort och kommunen måste se till att projektet går att genomföra. Men E22 byggs inte i morgon. Kommunen vill omförhandla avtalen så att marken kan fortsätta brukas tills den eventuellt tas i anspråk för andra ändamål, säger han.

  Finns det något ni kunde ha gjort annorlunda med arrendeavtalen?

  – Vi kunde kanske ha haft första informationsträffen tidigare. Men ingen hörde av sig efter brevet om uppsägningarna som skickades ut i januari. Kommunikation går ju åt två håll. När det gäller mötena med arrendatorerna har vi haft både grupp- och individuella träffar. Vi har enskilda avtal med arrendatorerna och vill respektera de olika affärsöverenskommelserna, säger Johan Cöster.

  Lantbrukaren Erik Sjölander hoppas också att arrendefrågan kan redas ut.

  – Vi ska ha ett möte med kommunen efter semestern för att diskutera planerna för åkermarken, så jag tror att det kommer att lösa sig på ett utmärkt sätt utan advokat eller delgivningsman, säger han till ATL.

  LÄS MER: Kampen om E22 tar bönder till riksdagenLÄS OCKSÅ: Känd jordbruksmark blir vägPREMIUM: Höga arrendeavgifter skapar oroPREMIUM: Kräver ändring i arrendepriserna

  Planer på nya E22

  I augusti 2017 ska Trafikverket redovisa förslaget till nationell plan för den nya vägsträckningen för Europaväg 22. Beslut om planen väntas under våren 2018.

  Relaterade artiklar

  Till toppen