Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 31 maj

  Växthus läcker insektsmedel

  Provtagning har visat ett betydande läckage av växtskyddsmedel från växthus. I flera fall hittades höga halter av neonikotionider i närliggande vattendrag.

   Länstyrelsen i Skåne undersökte läckage av växtskyddsmedel från växthus under förra året. Resultatet var nedslående.
  Länstyrelsen i Skåne undersökte läckage av växtskyddsmedel från växthus under förra året. Resultatet var nedslående. FOTO: Pardis Pirzadeh/Länsstyrelsen i Skåne

  Under flera år har myndigheter och växthusodlare vidtagit åtgärder för att minska läckaget av växtskyddsmedel från växthus, både genom lagstiftning och med hjälp av utbildningar för odlarna. Under 2018 genomförde Länsstyrelsen i Skåne och SLU provtagning i vattendrag nära ett antal större skånska växthusodlare för att undersöka om det skett en minskning av läckaget.

  Länsstyrelsen i Skåne hittade höga halter av insekts- och svampmedel i vattendragen vid sex av de sju växthus som de tog prover vid.

  – Resultatet av undersökningen visar att läckagen från växthusen fortfarande är allvarliga, säger Pardis Pirzadeh vid Länsstyrelsen i Skåne.

  120 gånger högre än riktvärdet

  Totalt analyserades 35 prover vari det hittades spår av 60 olika växtskyddsmedel. I samtliga prover hittades den aktiva substansen imidakloprid som ingår i ett tiotal växtskyddsmedel.

  I 27 av de 35 proverna överskreds gränsvärdet. De högsta halterna som uppmättes var 120 gånger högre än det tillåtna riktvärde som är satt för att skydda växt- och djurlivet.

  Imidakloprid tillhör gruppen neonikotinoider och är sedan 2018 förbjudet inom EU för att användas mot insekter utomhus, eftersom substansen bland annat drabbar pollinatörer. I ett flertal länder har dock betodlare fått dispens för att använda imidakloprid vid betning av utsäde – men i Sverige drogs dispensen in tidigare i år.

   Tekniker för att minimera läckage finns, liksom icke-kemiska växtskyddsmetoder. Men dessa tillämpas i alltför liten omfattning enligt Jenny Kreuger på SLU. Arkivbild.
  Tekniker för att minimera läckage finns, liksom icke-kemiska växtskyddsmetoder. Men dessa tillämpas i alltför liten omfattning enligt Jenny Kreuger på SLU. Arkivbild. FOTO: Ann Lindén

  I växthus är substansen fortfarande tillåten under förutsättning att den inte läcker ut.

  – När vi jämför de nya resultaten med dem från 2008 kan vi inte dra någon slutsats om att läckaget minskat från växthusen, även om det finns positiva exempel på att vissa växthus har minimalt läckage, säger Jenny Kreuger på SLU.

  – Men det finns anledning för många växthusägare att arbeta med att förändra sina rutiner för att minska läckaget, fortsätter hon.

  Imidakloprid kan förbjudas

  Tekniker för att minimera läckage finns, liksom icke-kemiska växtskyddsmetoder. Men dessa tillämpas i alltför liten omfattning, menar Jenny Kreuger, som också framhåller att själva hanteringen av växtskyddsmedlen kan göras säkrare.

  – I de växthus där växtskyddsmedel appliceras genom att blandas i bevattningsvattnet sker det största läckaget, vilket mätvärdena i vattendragen tydligt visar, berättar Jenny Kreuger.

  Många växthusanläggningar är åldersstigna och det innebär stora kostnader att renovera dem.

  – Ekonomiskt stöd skulle sätta fart på arbetet med att minimera läckagen. Men ytterst är det växthusägarnas ansvar att inte överskrida riktvärdena, säger Pardis Pirzadeh.

  Länsstyrelsen i Skåne har startat en rådgivning inom Greppa Näringen för att växtskyddsmedel i växthus ska hanteras på rätt sätt. Blir det ingen bättring kan imidakloprid bli totalförbjudet i Sverige, precis som i Frankrike, uppger Kristian Wennberg, enhetschef på Länsstyrelsen i Skåne.

  Neonikotinoider

  Neonikotinoider fungerar genom att de angriper insekters centrala nervsystem. En rad studier har visat att ämnena har ansenlig påverkan på tambin och bisamhällen, och på vilda pollinerare som humlor och vildbin.

  All användning av neonikotinoider utanför växthus förbjöds inom EU 2018. I Polen, Belgien, Tjeckien, Ungern, Kroatien, Slovakien och Rumänien fick sockerbetsodlare dispens för användning 2019. Även i Sverige fick betodlarna initialt dispens av Kemikalieinspektionen, men denna upphävdes senare av mark- och miljödomstolen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen