Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 augusti 2019

  Växande intresse för blommande kantzoner

  Onslunda.

  Blommande kantzoner hjälper pollinerande insekter att trivas i odlingslandskapet.

   Växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt på Hushållningssällskapet i Skåne och lantbrukaren Staffan Holm i Onslunda vid en av Staffans kantzoner.
  Växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt på Hushållningssällskapet i Skåne och lantbrukaren Staffan Holm i Onslunda vid en av Staffans kantzoner. FOTO: Anders Kristensson

  I år blommar lilafärgad honungsört, vita boveteblommor och andra blommor längs cirka 50 mil åkerkanter i Skåne och Mälardalen. Projektet initierades förra året av Hushållningssällskapet i Uppsala som i år sökte pengar från Bee Urban och Världsnaturfonden för att stödja pollinerande insekter i odlingslandskapet.

  – Genom att så väl sammansatta fröblandningar i kantzonerna gynnas många olika pollinerande insekter, säger växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt på HIR Skåne.

  Under hela växtsäsongen kommer kanterna att blomma. De olika sorterna i blandningen blommar från tidig sommar fram till hösten.

  Projektet genomförs hos ett 90-tal lantbrukare i Skåne och knappt 80 i Uppsala/Mälartrakten som ställt sina åkerkanter och trädor till förfogande för blomsterprakten.

   Honungsörten dominerar i början av säsongen under första året i den treåriga fröblandningen.
  Honungsörten dominerar i början av säsongen under första året i den treåriga fröblandningen. FOTO: Anders Kristensson

  Fjolårets torka inte gynnsam

  Staffan Holm i Onslunda på Österlen är en av lantbrukarna som ramat in sina fält med blomkanter där spannmål, sockerbetor, raps och foderärtor växer. Han odlar konventionellt på 180 hektar.

  – Jag sådde honungsört längs åkerkanterna redan förra året efter ett tips från Hushållningssällskapet. Men förra årets torka var inte gynnsam, berättar han.

  Längs åtta kilometer av Staffan Holms åkerkanter växer och frodas i år en flerårig fröblandning med en bredd av en och en halv meter. På ett halvt hektar träda växer samma blandning.

  – Genom de blommande kantzonerna klarar jag min ekologiska fokusareal som regelverket kräver. Det är en bonus att samtidigt gynna pollinatörerna.

   Växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt visar upp några av växterna i fröblandningen, klöver, honungsört, gul kärringtand och bovete.
  Växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt visar upp några av växterna i fröblandningen, klöver, honungsört, gul kärringtand och bovete. FOTO: Anders Kristensson

  Ogräs trycks bort

  Många lantbrukare har varit tveksamma till blommande kantzoner eftersom dessa zoner inte får besprutas. De är därför rädda för att få in ogräs på fälten.

  – Men det växer väldigt tätt i de blommande kantzonerna och ogräset trycks tillbaka rejält av den högväxande honungsörten och de andra örterna i fröblandningen. Hittills har det inte varit något problem med ogrässpridning, berättar Staffan Holm.

  Han besprutar åkrarna som vanligt mot ogräs ända ut till kantzonerna.

  – Följer man rekommendationerna och sprutar när det är vindstilla påverkas inte den blommande kantzonen alls. Lämnar man i stället åkerkanten som svartmark måste man ändå göra något åt den, fräsa den eller liknande för att inte få in ogräset på åkern. Därför kan man lika gärna så in blommor. Det blir inte dyrare.

   Staffan Holm vid ett av sina kornfält som har fått en 2 232 meter lång blommande kantzon.
  Staffan Holm vid ett av sina kornfält som har fått en 2 232 meter lång blommande kantzon. FOTO: Anders Kristensson

  60-tal gårdar i projektet

  Två olika fröblandningar, en ettårig och en flerårig, har såtts i projektet. Honungsört ingår i båda och blommar tidigt och följs av andra örter som tar över blomningen.

  I år är det honungsörten som dominerar i början av sommaren i den fleråriga landningen. Nästa år kommer den högväxande gula sötväpplingen att ta över i början av säsongen.

  För att effektivisera frösådden i kantzonerna i Skåne koncentrerades projektet till ett 60-tal gårdar på Österlen.

  – Vinsten av att samordna sådden gjorde att pengarna räckte till 20 procent fler kantzoner, berättar Mattias Hammarstedt.

   Staffan holm sprutar ogräsmedel helt intill kantzonen som inte påverkas alls.
  Staffan holm sprutar ogräsmedel helt intill kantzonen som inte påverkas alls. FOTO: Anders Kristensson

  Stort intresse

  Trots att en del lantbrukare varit tveksamma har intresset varit stort för projektet.

  – Det är inte helt lätt för lantbrukare att veta vad de ska så för fröer i kanterna och därför är det här projektet viktigt som en introduktion för denna åtgärd i åkerkanten. Det jag tycker är bra är att alla lantbrukare i Skåne som är med i årets projekt är konventionella lantbrukare som vill bidra till den biologiska mångfalden, säger Mattias Hammarstedt.

  I år gick halva potten av sponsorpengarna från Bee Urban och WWF till Skåne, den andra halvan gick till Mälardalen.

  – Vi ser gärna en fortsättning på detta projekt, säger växtodlingsrådgivaren Line Strand på Hushållningssällskapet i Uppsala.

  – De som prövade i fjol var positiva och ville fortsätta i år. Intresset har varit stort och det är flera lantbrukare som hört av sig som önskar att projektet utvidgas till hela riket.

  100 000 kronor i budget

  Två fröblandningar har såtts i projektet. En ettårig fröblandning med honungsört, blodklöver, doftklöver och bovete samt en flerårig blandning av honungsört, bovete, sötväppling, röd- och vitklöver, gul kärringtand och kummin.

  Det är inte bara pollinatörer som gynnas, utan även rovinsekter som kan hjälpa till att trycka ner skadeinsekterna. Dessutom gynnas även fältviltet av blommorna.

  Totalt hade man 100 000 kr i budgeten, huvuddelen av pengarna kommer från Världsnaturfonden, WWF, samt en del från Bee Urban via medel som donerats av privatpersoner. Projektet stod för frökostnaden medan lantbrukarna på Österlen själv betalade för sådden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen