Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 mars

  Efter rekordresultatet: Växa Sverige delar ut 8,1 miljoner

  Landets största husdjursförening Växa Sverige redovisar ett rekordresultat efter finansnetto på 17,5 miljoner kronor för 2019. Organisationen kan därför för första gången dela ut en återbäring till sina medlemmar.

   Dorit Greve är vd för Växa Sverige och pekar på flera organisatoriska förändringar som lett fram till det goda resultatet.
  Dorit Greve är vd för Växa Sverige och pekar på flera organisatoriska förändringar som lett fram till det goda resultatet. FOTO: Växa Sverige

  Helåret 2019 omsatte Växa Sverige totalt 426 miljoner kronor, mot 399 miljoner året innan, en ökning med 7,7 procent. Rörelseresultatet blev 16,2 miljoner kronor vilket är rekord (-1,3). Resultatet efter finansnetto ökade kraftigt till 17,5 miljoner mot ynka 195 494 kronor året innan.

  – Det beror på ökad försäljning hos alla våra avdelningar. Det finns ett stort behov av rådgivning i dag och många frågor kring hållbarhet. Under torkåret 2018 fick vi dessutom kontakt med nya kunder som hade frågor om till exempel foderplanering efter torkan. Och våra kunder är duktiga företagare som ofta vill ha mycket kunskap, säger Dorit Greve, VD för Växa Sverige, till ATL.

  Återbäring på totalt 8,1 miljoner

  Till följd av rekordresultatet kan föreningen för första gången dela ut återbäring till medlemmarna. Det har styrelsen beslutat. Återbäringen uppgår till totalt 8,1 miljoner kronor. Det återstår dock att se hur återbäringen ska betalas ut, då det ska beslutas på nästa stämma.

  Det usla resultatet 2018 berodde främst på torkan. Många lantbrukare fick dålig likviditet och hade inte utrymme att lägga pengar på rådgivning, enligt Växa Sverige.

  – Det köptes färre rådgivningstjänster helt enkelt under torkan när många lantbrukare först och främst behövde se till att det fanns foder till djuren, samtidigt blev fodret väldigt dyrt det året. Under det året sänkte även vi våra kostnader, vilket också bidragit till det fina resultatet 2019, säger Dorit Greve.

  Effektivare arbetssätt

  Den kraftiga resultatförbättringen 2019 uppges delvis bero på att man numera har ett effektivare arbetssätt som ”frigjort tid för mer kunduppdrag inom alla affärsområden”. Det innebär bland annat att organisationen i dag har färre chefer än tidigare samt att den ökat sitt regionala fokus. Man har också satsat mer på bland annat rådgivning inom växtodling.

  Resultatförbättringen hänger också ihop med att man i fjol sålde en kontorsfastighet i Kalmar. Försäljningsvinsten påverkade resultatet positivt med 4,5 miljoner kronor.

  – För några år sedan tog styrelsen ett strategiskt beslut att vi inte längre ska äga kontor för att bli mer flexibla.

  Föreningen lyfter även fram it-systemet Min gård, ett analysverktyg för kött- och mjölkproducenter som släpptes i fjol. Moderna it-system uppges vara en förutsättning för att vara ett ”ledande kunskapsföretag”, enligt VD:n.

  Medlemsintäkterna var nära oförändrade och uppgick till 49,8 miljoner kronor. Även soliditeten, alltså andelen av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, var också nära oförändrad på 70,3 procent. De samlade tillgångarna var totalt värda drygt 322 miljoner kronor (307).

  Organisationen hade 6 259 medlemmar i fjol mot 6 378 året innan.

  Medlemsantalet minskar, hur kommer det sig?

  – Det hänger delvis ihop med att antalet gårdar fortsätter minskar i Sverige och med 6 procent 2019 mot året innan. Men vi har inte haft en lika stor procentuell nedgång, vilket såklart är positivt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen