Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 september 2017

  Flerårskontrakt kan bli fälla för odlare

  Det finns risker med att teckna fleråriga leveranskontrakt på sockerbetor, varnar Betodlarna. Ett utökat förbud mot neonikotinoider i EU kan drastiskt förändra betodlingen.

   "När det gäller fleråriga kontrakt måste man vara medveten om att det finns hot i horisonten", säger Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna.
  "När det gäller fleråriga kontrakt måste man vara medveten om att det finns hot i horisonten", säger Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna. FOTO: Helena Wennström/ Tove Nilsson

  Förra veckan blev förhandlingarna mellan Betodlarna och Nordic Sugar klara när det gäller priset för 2018 års odling. Många betodlare står denna månad inför valet att teckna ett nytt ettårigt avtal med Nordic Sugar eller hoppa på det treåriga leveransavtalet.

  – Men när det gäller fleråriga kontrakt måste man vara medveten om att det finns hot i horisonten, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare på Betodlarna.

  Utöka begränsningen

  Det största hotet i nuläget är förslaget EU-kommission lade i våras om att utöka begränsningen av betning med neonikotinoider.

  För drygt fyra år sedan förbjöds användningen i blommande grödor vilket drabbade vårrapsodlingen i Sverige hårt.

  Med det nya förslaget kan betning av sockerbetsutsäde och potatisutsäde också förbjudas.

  – Enligt vår analys skulle det i så fall bli en dyrare betodlingskostnad och mycket stor risk för sänkt sockerbetsskörd så länge inte alternativa betningsmedel finns att tillgå, vilket det inte finns i nuläget, säger Anders Lindkvist.

  LÄS OCKSÅ: Så blir svensk quinoa en god affär

  Risk för odlare

  Därmed innebär det en risk för den enskilda odlaren att låsa priset på nuvarande prisnivå för flera år framåt eftersom både odlingsförutsättningar och odlingskalkyl kan komma att förändras.

  Blir förbudet verklighet påverkar det inte bara den svenska utan hela den europeiska betodlingen. Det kan i sin tur få effekter på marknaden och på prisutvecklingen på sockerbetor.

   Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.
  Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen. FOTO: Kemikalieinspektionen

  Bakgrunden till EU-kommissionens förslag att ytterligare begränsa användningen av neonikotinoider är bland annat resultat från nya forskningsstudier som publicerats i de ansedda tidskrifterna Science och Nature. De visar att neonikotinoiderna inte bara påverkar honungsbin utan även vilda bin och humlor.

  – De ger vad som kallas subletala effekter som gör att pollinerarna får svårt att upprätthålla sina basala förmågor vilket till exempel kan riskera att utplåna hela humlesamhällen, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

  LÄS OCKSÅ: Så lurade han loppan och motade renkavlen

  Riskerar finnas kvar

  Enligt en bedömning från EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, kan det finnas risker med att använda betningsmedel med neonikotinoider även på grödor som inte är tilldragande för pollinerare så som sockerbetor och potatis.

  De aktiva substanserna riskerar att finnas kvar på växtrester och i marken och skulle därigenom kunna leda till nya exponeringsvägar för pollinerare.

  För att EU-kommissionen ska kunna genomdriva förändringen krävs att en kvalificerad majoritet av medlemsländerna röstar för förslaget.

  – Det råder mycket olika uppfattningar bland länderna, alltifrån att detta är en alldeles för omfattande begränsning till att man borde totalförbjuda användningen, säger Peter Bergkvist.

  En första fördjupande diskussion mellan medlemsländerna i frågan ska hållas i början på oktober.

  VIDEO: Hotet mot rapsen kan påverka hela marknaden

  Relaterade artiklar

  Till toppen