Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 maj

  Variera belysningen hos mjölkkorna för bästa resultat

  Ljuset har betydelse för mjölkproduktionen och det är viktigt med olika ljus under dagen och under natten.

  Hej! Jag har en mjölkgård där vi ska byta ut belysningen. Påverkar belysningen korna på något sätt?

  /Eva

  Hej!

  Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar ett projekt där syftet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. Sigrid Agenäs är huvudsökande och Sofia Lindkvist är doktorand i projektet, och vi hörde med Sofia om vad de kommit fram till.

  De huvudsakliga hypoteserna har varit att aktivitet och mjölkmängd kan bibehållas, med lägre energiåtgång för belysning, om lysrörsbelysning ersätts av LED-ljus, samt att LED-ljus möjliggör en mörk period under den naturliga natten utan att aktivitet eller mjölkmängd minskar.

  Sofia Lindkvist svarar:

  Ja, belysningen i en ladugård kan påverka mjölkkorna. Det är i dag känt att en förlängd dag med hjälp av belysning ökar mjölkproduktionen för kor i pågående laktation. En förlängd dag innebär 16 timmar dagsljus följt av 8 timmar svagt nattljus.

  För kor som är sinlagda kan det vara bra med ett annat ljusprogram, med 8 timmar dagsljus och 16 timmar svagt nattljus, då det har visat sig ge positiva effekter på kommande laktation.

  Vi kan anta att kor inte ser samma färger som vi människor, men exakt hur korna uppfattar olika färger är svårt att avgöra. Ett koöga skiljer sig på flera sätt från människans öga: storleken, placering på huvudet och pupillens formation. Till exempel är kons pupill rund när det är mörkt, när det blir ljusare minskar pupillens form till halvmåneformad och blir till slut en horisontell rektangel.

  Dessa skillnader är evolutionärt viktiga för att en ko ska kunna se eventuella faror när de betar, även om faran kommer bakifrån. Kor ska även kunna urskilja faror och föda under nattetid, vilket kan ha gett ursprung till deras stora ögon och möjlighet att hitta i mörker.

  I ladugården bör ljuset vara jämnt fördelat och bidra till en behaglig arbetsmiljö för personalen. För att uppnå en effekt av ljuset på mjölkproduktionen behövs en variation i ljus under dygnet. En stor skillnad mellan dagsljuset och nattbelysningen är viktig faktor för att hjärnan ska uppfatta skillnad mellan dag och natt. Effekterna blir inte lika tydliga om alla lampor är tända dygnet runt, eftersom variationen i ljus då saknas.

  Mattias Norrby

  Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning

  Ställ din fråga till våra experter!

  ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

  Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

  Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

  Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen