Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 31 maj 2019

  Kommunen: Sand för värdefullt för att spridas på åkern

  VARBERG

  Sand är en ändlig resurs som det blir allt svårare att få tag på. Att då godkänna sand för ett nytt användningsområde där den inte återvinns strider mot Miljöbalkens hushållningsprincip, hävdar både miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varberg och Länsstyrelsen i Halland.

   Magnus Karlsson (till höger) på Carlsro gård, Varberg, har fått nej till att använda sand i liggbåsen. Han backas upp av kollegan Lars Svensson.
  Magnus Karlsson (till höger) på Carlsro gård, Varberg, har fått nej till att använda sand i liggbåsen. Han backas upp av kollegan Lars Svensson. FOTO: Marcus Frennemark

  – Att öppna nya grustäkter är näst intill omöjligt i dag. De befintliga täkterna stängs efterhand och har stränga villkor för vad sanden får användas till, säger Louise Adolphsson, miljöskyddsinspektör i Varbergs kommun.

  Det är framför allt betongindustrin som fortfarande får använda sand till vissa produkter, men även här pågår ett intensivt arbete med att hitta andra råvaror än natursand. I övrigt är användning bara tillåten inom speciella områden, som exempelvis sandlådor, ridbanor och golfbanor, där sanden inte förbrukas.

  ”Ett steg i fel riktning”

  Louise Adolphsson poängterar att det tydligt framgår av Miljöbalken att en grustäkt inte får komma till stånd om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda annat material.

  Eftersom det finns flera alternativa strömedel kan inte sand ses som bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt.

  – Det är inte vanligt med sand som strömedel i dag. Då är det ett steg i fel riktning att en ny bransch börjar använda sand.

  Liggbås med sandbädd har enligt många inom mjölkbranschen positiva effekter på djurhälsan, bland annat kan användningen av antibiotika minska. Har ni tagit hänsyn till detta i er bedömning?

  – Egentligen inte. Det är klart att det är positivt med mindre antibiotika och bättre djurhälsa, vi är inte motståndare till att korna har det bra. Men den användningen är inte en miljöfara i miljöbalkens mening, säger Louise Adolphsson.

  Hon känner till två mjölkgårdar i Varbergs kommun som använder sand som strömedel i dag. Här finns inte typen av strömedel reglerat i något beslut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har heller inga planer på att ingripa och förbjuda användningen.

  – Vi kan göra det, men vi har bedömt att det är ett mycket större ingrepp att gå in och kräva att de som använder sand ska sluta med det. Nybyggnation är en annan sak, det kostar inget extra när det stoppas i det skedet, säger Louise Adolphsson.

  Inte prövats tidigare

  Detta är sannolikt första gången i Sverige som användningen av sand i djurstallar prövas, berättar Göran Fagerström, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Halland. Han har varit i kontakt med kollegor på länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Östergötland, men ingen kände till att detta prövats tidigare.

  Finns det några andra branscher som har fått nej till att använda sand?

  – Inte som jag känner till. Men sand är en resurs som är alltför värdefull för att spridas ut på åkern, säger Göran Fagerström.

  Om sanden hade kunnat rengöras och återanvändas på gården, hade saken hamnat i ett annat läge då?

  – Det är möjligt, vi har inte bedömt detta. Vissa sandtäkter får fram material som inte duger till betongtillverkning, det kanske hade kunnat användas i djurstallar. Men det har inte tagits upp i ansökan vad det är för typ av sand, säger Göran Fagerström.

  Relaterade artiklar

  Till toppen