Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 januari 2017

  Varabonde begärde besked av Bucht

  SKÖVDE.

  Sven-Erik Bucht hade inga konkreta löften att ge vid landsbygdsdebatten i Skövde på måndagens kväll. När mjölkbonden Mats Larsson från Vara bad landsbygdsministern om besked fick han inget svar. Han och de andra lantbrukarna får vänta svar på hur livsmedelsstrategins mål ska uppnås.

  I de nya målen för svenskt lantbruk som presenterades under måndagen vill de politiska partierna öka produktionen av svenska livsmedel. Det ska bland annat göras genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar och administrativa lättnader.

  Målsättningar som nog de flesta bönder ställer upp på. Men vad betyder det i praktiken?

   Fråga. Här ställer mjölkbonden Mats Larsson från Vara sin fråga till Sven-Erik Bucht.
  Fråga. Här ställer mjölkbonden Mats Larsson från Vara sin fråga till Sven-Erik Bucht. FOTO: Henrik Dammberg

  Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) tog inte chansen att vara konkret inför de uppåt 1200 personer från lantbrukssektorn som hade kommit till Arena Skövde på måndagen.

  – Vi måste stärka konkurrenskraften och hur det ska göras återkommer vi till nästa vecka med en massa förslag, säger Sven-Erik Bucht.

  Förlorar 200 000 kronor per år

  Varabonden Mats Larsson kom upp på scenen och berättade att han förlorar 200 000 kronor per år på de höjda arbetsgivaravgifter som regeringen genomfört.

  Om han jämför sig med de danska kollegorna går han miste om 400 000 kronor per år i dieselskatter.

   Debatt. Landsbygdsministern Sven Erik Bucht (S) och Annie Lööf (C) under debatten.
  Debatt. Landsbygdsministern Sven Erik Bucht (S) och Annie Lööf (C) under debatten. FOTO: Henrik Dammberg

  Han ville veta vilka tre saker som Sven-Erik Bucht vill göra för att förbättra konkurrenskraften för de svenska bönderna. Men hans raka fråga till landsbygdsministern blev utan tydligt svar.

  – Jag vill se betydande regelförenklingar. Det lät som om ministern var inne på det, men jag kan inte betygsätta honom eftersom han inte svarade, säger Mats Larsson.

  Vill se djurvälfärdsersättning

  Något annat Mats Larsson skulle vilja se är djurvälfärdsersättning på 1000-1200 kronor per djur. Det skulle bli en kompensation för den höga djuromsorg som svenska bönder har.

  – Under den här debatten fick jag åtminstone veta att Sven-Erik Bucht inte vill sänka ambitionsnivån på svensk djuromsorg, säger Mats Larsson.

   Debattbesökare. Mats Larsson från Vara samtalar med ett par kollegor.
  Debattbesökare. Mats Larsson från Vara samtalar med ett par kollegor. FOTO: Henrik Dammberg

  Satsa på högkvalitativa produkter

  Landsbygdsministern uttryckte sin uppfattning att svensk livsmedelsproduktion aldrig kommer att vara duktig på lågprismarknaden. Istället bör det satsas på högkvalitativa produkter.

  – Det svenska folket kopplar mat till hälsa. Därför måste vi lyfta upp de svenska mervärdena om djurvälfärd och djurhälsa, säger Sven-Erik Bucht.

  Centerns partiledare Annie Lööf Tre var tydlig i att hon vill se sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

  Det ska bli mindre tid vid datorn och mer tid på åkern för bonden.

  Lättare att köpa in närproducerat

  Ytterligare något som hon vill arbeta för att kommuner och landsting ska ha lättare att köpa in närproducerat vid upphandlingar. Hon tog också upp att det måste bli lättare för lantbrukare att göra generationsskiften.

  Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, närvarade vid debatten för första gången.

  Enligt henne saknas det regler som ställer krav på livsmedelsförsörjning vid svåra kriser, som exempelvis krig.

   Beredskap. Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, deltog i lantbruksdebatten.
  Beredskap. Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, deltog i lantbruksdebatten. FOTO: Henrik Dammberg

  Kraftigt minskad import

  Idag är vår livsmedelsförsörjning mycket importberoende. Om våra kuster utsätts för blockad finns en risk för kraftigt minskad import, enligt generaldirektören.

  – Det saknas krav på livsmedelsaktörer att upprätthålla produktion och distribution. Det finns en avsaknad på offentligt tillgängliga livsmedelslager, säger Helena Lindberg.

  Stärka totalförsvaret

  Lantbrukarna är experter på livsmedel. De är också bra på samarbete, vilket räcker långt. Men det nya säkerhetspolitiska läget med ett allt mer aggressivt Ryssland kräver att tempot för att stärka totalförsvaret måste öka.

  – Många här var nog med på den tiden då Sverige hade en beredskap. Men det finns en yngre generation lantbrukare som tar detta för givet. Vi måste ha med dem, säger Helena Lindberg.

  Hemligt

  Annie Lööf fick frågan av debattledarna om landets livsmedelsförsörjning är ett ämne som diskuterats i Utrikesnämnden, där regeringen förankrar sin utrikespolitik hos de övriga partierna.

   Paneldeltagare. Åtta personer deltog i lantbruksdebatten i Skövde under måndagskvällen.
  Paneldeltagare. Åtta personer deltog i lantbruksdebatten i Skövde under måndagskvällen. FOTO: Henrik Dammberg

  Hennes svar var att det som behandlas där är hemligt, men ja.

  – Exempelvis mjölkfrågan har varit uppe för diskussion. Men vi har också pratat om vad det innebär för handeln och säkerhetsläget när Donald Trump tillträder som president. Detta skapar oro, säger Annie Lööf.

  Brexit skapar oro

  Även Brexit skapar en oro. Storbritannien är en mycket stor handelspart för Sverige och under året kommer förhandlingar om utträdet ur EU att inledas.

  – Det är oerhört viktigt att få till ett handelsavtal med England. Det överskuggar allt annat, sa Palle Borgström, ordförande för LRF:s mjölkdelegation och styrelseledamot i Arla.

   Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har på kort tid fört i hamn både livsmedelsstrategi och förslag från landsbygdskommittén.
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har på kort tid fört i hamn både livsmedelsstrategi och förslag från landsbygdskommittén. FOTO: Henrik Dammberg

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade om att det ska vara fint att arbeta med livsmedel i Sverige. Det ska vara stolthet i branschen.

  LRFs ordförande Helena Jonssons deltog också i debatten och ställde bland annat upprepade krav på regelförenklingar. För varje ny regel som införs bör två tas bort. Hon vill också se en ökad stolthet bland bönder.

  Hon berättade att hon ibland träffar lantbrukare i den äldre generationen som klagar över att de aldrig kan ta semester, de har låg lön och nu vill barnen inte ta över. Undra på det!

  – Sen frågar jag dem om vad de skulle göra om de fick leva om sitt liv. Då säger det att de skulle välja att bli lantbrukare igen, säger Helena Jonsson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen