Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 oktober

  Rädsla för hot får Arlabönder att vilja sluta

  Arla har nyligen genomfört en undersökning om aktivism bland sina medlemsgårdar. Sex av tio av de mjölkbönder som svarat uppger att de känner sig otrygga på grund av risken för aktivister.

   Vart fjärde barn i familjer med mjölkproduktion har enligt enkätsvaren känt sig utsatt på grund av förälderns yrke (arkvibild).
  Vart fjärde barn i familjer med mjölkproduktion har enligt enkätsvaren känt sig utsatt på grund av förälderns yrke (arkvibild). FOTO: Pontus Lundahl/Jerker Andersson/TT

  – Dessa resultat vittnar om en ohållbar situation för Sveriges mjölkbönder, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige.

  Enkätsvaren som Arla fått in visar att två av tio mjölkbönder som deltagit i undersökningen har upplevt hot och trakasserier och sex av tio mår dåligt och känner sig otrygga på grund av risken att bli utsatt.

  – Siffrorna bekräftar det vi får höra när vi pratar med våra ägare. Det är alldeles för höga siffror i en bransch som behövs för Sveriges överlevnad, säger Patrik Hansson.

  Ännu en anmärkningsvärt hög siffra är att vart fjärde barn i familjer med mjölkproduktion enligt enkätsvaren har känt sig utsatt på grund av förälderns yrke.

  – Jag tror inte folk är medvetna om att barn blir uppringda av aktivister som säger ”din mamma dödar kalvar så då ska vi döda henne”. Detta är riktiga hot som man inte tillåter någon annanstans i samhället, då ska det inte tillåtas här heller, säger han.

  Mörkertalet är stort

  Undersökningen visar att 14 procent av de mjölkbönder som svarat, ungefär var sjunde, funderar på att sluta. Men det är inte det som är den största utmaningen, enligt Patrik Hansson.

  – Det är katastrofalt att så många funderar på att sluta, men de är inte bara de nuvarande bönderna, utan de framtida, som oroar mig, säger han.

  Hur ska man få någon att våga satsa på mjölkproduktion i det här klimatet?

  – Man måste ta problemen på allvar och inte sopa dem under mattan. Detta drabbar vår matförsörjning vilket gör det ännu mer samhällsviktigt.

   Patrik Hansson, vd Arla Sverige.
  Patrik Hansson, vd Arla Sverige. FOTO: Arla

  Hur jobbar ni på Arla med säkerheten bland era medlemsgårdar?

  – Vi försöker komma med råd och tips på hur man hanterar osäkra situationer. Om någon hamnar i problem blir vi inkopplade, men i framtiden ska vi förhoppningsvis inte behöva komma dit.

  Utredning pågår

  Justitieminister Morgan Johansson (S) har tillsatt en intern utredning som ska ut på remiss under hösten, om högre straff för de som hotar och trakasserar. Men det kan bli verklighet om tidigast ett år.

  – Det är ett steg på vägen, men tittar man på siffrorna borde detta ha gjorts för längesedan, säger Patrik Hansson.

  Vad behöver göras för att få bukt med problemen?

  – Det krävs att samhället, politiker och även journalister börjar lyfta frågorna. Mycket handlar även om att höja straffskalorna så brotten prioriteras. Det ska vara lika förkastligt som att trakassera andra yrkesgrupper.

  Arlas undersökning visar att:

  • Två av tio svarande har personligen upplevt hot och trakasserier på grund av sitt yrke.

  • Sex av tio svarande mår dåligt på grund av samhällets och aktivisters attityd och nästan lika många känner sig otrygga på gården på grund av risken för aktivister.

  • Vart fjärde barn i de familjer som deltagit i undersökningen har känt sig utsatt på grund av förälderns yrke.

  • 14 procent av de svarande funderar på att sluta som mjölkbonde på grund av attityderna från samhället och risken för aktivister.

  Undersökningen gick ut till 2 300 mjölkproducenter i mitten av oktober. Cirka 400 svar kom in.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen