Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 september 2019

  Vapen och olja i LRF:s fondportfölj

  LRF:s placeringspolicy för fondköp tillåter delvis inve­steringar i vapen och tobak och godkänner placeringar i bolag med spel- och oljekoppling.

  Bild 1/2 FOTO: Istock, ATL och Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
   Erik Pihlo, CFO (chef för ekonomi och affärsstöd) på LRF.
  Bild 2/2 Erik Pihlo, CFO (chef för ekonomi och affärsstöd) på LRF. FOTO: LRF

  En gång om året går LRF igenom sina fondinnehav – som ska överensstämma med organisationens placeringspolicy. ATL har tagit del av policyns etikavsnitt på två sidor, som främst består av etiska och miljömässiga riktlinjer.

  – Vi har inte resurser att genomlysa varje enskilt innehav, utan får förlita oss på befintliga regelverk, riktlinjer och skattesystem, säger LRF:s finanschef Nils-Olof Ekholm till ATL.

  LRF:s fonder bör vara anslutna till forumet Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Fonderna ska också följa den FN-stödda motsvarigheten UNPRI:s globala investeringsprinciper.

  LRF ska även ”bidra till minskade koldioxidutsläpp”, men får placera i bolag med fossilkoppling, då ett förbud bedöms som ”verkningslöst”.

  – Många av de fonder vi valt har säkert någon post i bolag som i olika utsträckning är oljebaserade. Men det vore märkligt att utesluta dem, då samhället i stort och även lantbruket är så oljeberoende. Vi samarbetar dessutom med bränslebolag kring medlemsförmåner, säger Erik Pihlo, chef för ekonomi och affärsstöd, CFO, på LRF.

  Kapitalet inte styrmedel

  I stället ska LRF uppmuntra till ”investeringar i goda exempel”.

  I mötet med fondförvaltare frågar man om deras syn på hållbara investeringar – och begär ut mer information om innehav vid behov.

  Hur stort koldioxidavtryck får era fonder ha?

  – En del fonder redovisar sitt koldioxidavtryck, andra inte. De som redovisar tillämpar olika metodiker. Så än så länge dokumenterar vi de uppgifter som finns, men har inte möjlighet att summera helheten, säger Erik Pihlo.

  LRF skulle dock aldrig köpa en ren oljefond som till exempel bara investerar i världens största oljebolag. Å andra sidan är oljebolagen bäst finansiellt rustade att ställa om till förnyelsebara bränslen, tror Erik Pihlo.

  Men är det rimligt att ens ha oljeexponering om man vill minska koldioxidutsläppen?

  – LRF:s hållbarhetsarbete beslutas av förbundsstyrelsen och på nästa förbundsmöte i december får vi se vad man kommer fram till. Men vi har hittills inte använt vårt kapital som ett styrmedel för att exempelvis gynna vissa branscher eller marknader. Det kan bli nästa fas, men det återstår att se.

  LRF får, enligt policyn, investera i bolag som tillverkar vapen, däremot får man inte placera i bolag som tillverkar ”särskilt inhumana vapen”, såsom personminor, klusterbomber och vapen med utarmat uran. Man ska även ”undvika att” investera i företag med en vapen- och/eller krigsmaterielproduktion som överstiger 10 procent av total omsättning.

  Två svartlistade företag

  I år har LRF identifierat två bolag med vapenkoppling som numera är svartlistade av Sjunde AP-fonden i en aktieindexobligation som nu ska avvecklas. Det är de franska företagen Safran, som bland annat tillverkar raketmotorer som kan användas i antiballistiska robotmissiler, samt flygplanstillverkaren Airbus, som har kopplingar till kärnvapenleveranser.

  LRF har via breda Sverigefonder dock innehav i exempelvis Saab, som bland annat tillverkar robotsystem, torpeder och granatgevär. Inställningen är att den svenska vapenbranschen är strikt reglerad. Den totala exponeringen mot vapenrelaterade bolag är också inom ”felmarginalen”, betonar Erik Pihlo.

  LRF får göra avsteg från sin policy. Detta så länge den totala exponeringen mot bolag som bryter mot riktlinjerna inte överstiger 5 procent, enligt gängse branschpraxis, säger Erik Pihlo.

  – Vi har många jägare bland våra medlemmar och det vore därför konstigt om LRF betraktade vapen som något dåligt generellt. Vi har däremot ingen konkret försvarspolitisk agenda.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen