Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 december 2017

  Vanliga suggor - utmaning i ekouppfödningen

  Många suggor blir brunstiga för tidigt och för ofta i eko-grisuppfödningen. Det skadar branschen och lösningar behövs, menar grisforskare.

   Det är vanligt med dibrunster i ekogrisproduktionen.
  Det är vanligt med dibrunster i ekogrisproduktionen. FOTO: Ann Lind n

  I den ekologiska grisproduktionen finns kända problem med högre smågrisdödlighet och att suggor blir brunstiga när de fortfarande ger di.

  – Dibrunster gör det svårt att hålla ett system med omgångsuppfödning, som i sin tur bland annat leder till sämre smittskydd inomgårds, säger Ola Thomsson, disputerad forskare om grisars reproduktion och anställd vid forskningsrådet Formas.

  Alltför fertila djur

  Hans hypotes, som han även har stöd för från två andra större studier, är att de högproducerande grisraserna passar allt sämre i den ekologiska produktionsmiljön. De är helt enkelt alltför fertila. Suggorna får för många kultingar per kull och blir brunstiga för lätt.

  – De är avlade på att reproducera mycket, men i den ekologiska produktion där det finns problem med dibrunster så vill man inte ha en sugga som är så ”duktig på att reproducera”. De smågrisar som hon har ska vara livskraftiga och helst dia suggan så att hon kommer i brunst först efter avvänjningen.

  Hur ska situationen förbättras anser du?

  – Vi börjar nå ett stadium där de konventionella grisraserna inte är anpassade för den ekologiska miljön. Vi kan behöva titta på andra raskombinationer till den ekologiska produktionen, säger han.

  LÄS OCKSÅ: Akut halmbrist – priserna skenarLÄS MER: Extra pengar till grisnäringenPREMIUM: Bevara lantraser – lönsam affär

  Relaterade artiklar

  Till toppen