Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 december 2018

  ”En ödesfråga för hela branschen”

  Klimatavtrycket från mjölkproduktionen behöver minskas avsevärt de kommande åren, slår Valio fast med anledning av de pågående klimatförhandlingarna i Polen. ”Den här frågan handlar om att vara eller inte vara för mejeriföretagen”, säger Valios medlemschef Juha Nousiainen till ATL.

  Mer än 90 procent av utsläppen i mjölkproduktionen uppstår enligt Valio innan mjölkbilen lämnar gården. Det handlar om metan från kor och utsläpp från gödsel. Valio utgår därför från två kända strategier för att kompensera för detta – dels att binda mer koldioxid i markerna och dels att använda gödsel för att ersätta fossil energi.

  För att komma vidare i arbetet med kolsänkor satsar nu Valio på att vidareutbilda sina bönder i nya odlingstekniker. I utbildningen samarbetar Valio med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group som redan påbörjat sitt eget pilotprogram med 100 bönder. När Valio nu hakar på kommer ytterligare 100 mjölkproducenter att få utbildning under 2019 och ytterligare 100 under 2020. Totalt har Valio 5 200 mjölkproducenter, som också äger företaget.

   Juuso Joona, bonde och rådgivare i kolbindande jordbruk, från gården Tyynelä i Finland visar skillnader på konventionellt (tv) och kolbildande sätt (th) att odla. Den kolbindande jorden behåller mer materia och näringsämnen, och vattnet i exemplet förblir klart.
  Juuso Joona, bonde och rådgivare i kolbindande jordbruk, från gården Tyynelä i Finland visar skillnader på konventionellt (tv) och kolbildande sätt (th) att odla. Den kolbindande jorden behåller mer materia och näringsämnen, och vattnet i exemplet förblir klart. FOTO: Pieta Jarva/Baltic Sea Action Group

  – Vi måste gå framåt steg för steg, säger Juha Nousiainen, som är ansvarig för verksamheten på Valios gårdar. Vi börjar med en liten grupp och går vidare. Detta är ett enormt projekt.

  Under de närmaste tre åren kommer Valios projekt för en koldioxidneutral mjölkproduktion tillsammans med övriga forsknings- och utvecklingsprojekt kosta omkring fyra miljoner euro, uppger företaget för ATL. En del av arbetet förväntas också få externt finansiellt stöd. Valio samarbetar med gödselföretaget Yara och livsmedelskoncernen Atria och söker också stöd från finska staten genom organisationen Business Finland.

  Fånga in metan i luften

  Rent praktiskt handlar kolbindande jordbruk om växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong, där åkrarna lämnas gröna över vintern. Växtarter med långa rötter, till exempel klöver, för koldioxiden djupare ned i jorden. Enligt Valios egna, mycket grova uppskattningar skulle jorden då kunna absorbera så mycket som 2 000 kg koldioxid per hektar och år. Enligt liknande uppskattningar skulle jorden kunna binda koldioxid i tio år innan den blir mättad.

  För att bindandet ska vara hållbart på sikt krävs alltså en parallell minskning av fossila bränslen. Här ser Valio, precis som andra nordiska aktörer att mjölkgårdarnas gödsel kan användas till energi. Två tredjedelar av allt gödsel skulle kunna processas för att utvinna energi på lokal nivå, till exempel på Valios gårdar, säger Juha Nousiainen, medan en tredjedel skulle kunna bearbetas centralt på till exempel större biokraftanläggningar.

   Juha Nousiainen.
  Juha Nousiainen. FOTO: Valio

  Vid sidan av de två stora strategierna tittar Valio också på försök att minska kornas metanutsläpp genom tillsatser eller ändringar i fodret. De tittar också på energieffektiviteten i ladugårdarna. Och på nötbranschens tiotusenkronorsfråga – att kunna samla upp metangasen från korna direkt ur luften, till exempel i ladugården.

  – Vi har haft frågan uppe och tittar på den, bekräftar Juha Nousiainen för ATL. Vi återkommer när vi analyserat den mer.

  Stora förhoppningar

  Enligt Valios uppskattningar skulle det totala koldioxidutsläppet från mjölkproduktionen kunna minska med upp till 50 procent om betesodlingar ställs om så att de ökar koldioxidbindningen. Men företaget understryker att det är uppskattningar och att det därför kommer att samarbeta med miljöorganisationer och forskningsinstitut för att få fram bättre data. Som ATL tidigare har berättat så har Valio valt att helt utesluta soja i fodret till mjölkkorna från och med årsskiftet.

  Valio

  Grundades 1905 och ägs i dag av 5 200 finska mjölkbönder.

  Har ett stort utbud av laktosfria produkter och har nyligen lanserat en vegansk serie under varumärket Oddlygood. Har även priskrigat hårt med traditionellt smör i Sverige. Omsatte nästan en miljard kronor på den svenska marknaden 2017.

  Klimatmötet

  I början av oktober släppte FN:s klimatpanel IPCC sin klimatrapport. Slutsatsen var att utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2030 och att nettoutsläppen måste vara helt strypta till 2050. Just nu pågår klimattoppmötet COP24 som arrangeras i Polen. En av punkterna på agendan är klimatneutralitet inom jordbruket.

  Relaterade artiklar

  Till toppen