Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 december 2019

  ”Det finns undantag från krav på bygglov”

   Arkivbild.
  Arkivbild. FOTO: Anders Good/TT

  Hej, vi är en liten bostadsrättsförening med en bod om cirka 20 kvadratmeter på gården utan bygglov. Vi vet inte längre vem som byggt den. Bör vi riva den eller söka bygglov i efterhand? BRF Svalan

  Hej BRF Svalan, och tack för att ni läser ATL!

  Om någon har byggt en bod på er fastighet så behöver ni utreda närmare när, och med stöd av vilka överenskommelser, det skedde. Förrådet kan räknas som ett hus på ofri grund som hör till den som uppförde det. Om någon annan ses som ägare till förrådet så kan ni inte själva riva det trots att det står på er fastighet. Och om ni skulle anses äga förrådet så skulle en rivning av en bygglovspliktig byggnad inom detaljplan normalt kräva rivningslov, eller i annat fall ofta anmälan till byggnadsnämnden, varpå ett olovligt bygge skulle kunna uppdagas. Ni kan möjligen få hjälp av Kronofogdemyndigheten att få bort det om någon har uppfört det utan rätt till marken. Jag kan dock inte utan vidare rekommendera er Alternativ demolering.

  Förrådet kan, beroende på omständigheterna, tillhöra föreningen eller framöver kunna tillföras fastigheten och då kan det vara klokt att överväga Alternativ bygglov. Det finns vissa undantag från kravet på bygglov för förråd men enbart för ett en- eller tvåbostadshus. I sådana fall får man efter anmälan eller startbesked bygga ett attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter i närheten av huset, som exempelvis ett förråd. Möjligheten att bygga utan lov kan även gälla för en liten bostadsrättsförening, men bara om förrådet hör till en självständig bostadsenhet med högst två bostadslägenheter. Om det är så för er, och förrådet har uppförts utan anmälan eller givet startbesked, så kommer byggnadsnämnden sannolikt att ta ut en byggsanktionsavgift och förelägga om rivning av förrådet om ni kontaktar dem. Ni kan dock undgå föreläggandet genom att lämna in en anmälan i efterhand och se om startbesked kan lämnas. Om förrådet hör till en bostadsenhet med fler lägenheter än två så räknas ni som ett flerbostadshus. Förrådet är då bygglovspliktigt. Om ni kontaktar nämnden så kommer de sannolikt att ta ut en byggsanktionsavgift och förelägga om rivning av förrådet. Ni kan ansöka om bygglov i efterhand, men får ändå sannolikt betala byggsanktionsavgift eftersom ni byggt utan lov. Men om det har gått mer än tio år sedan förrådet byggdes så preskriberas nämndens möjligheter att förelägga om rättelse/rivning av ett bygge som krävt lov.

  Även om startbesked eller bygglov ges i efterhand, eller om nämndens möjligheter att förelägga om rättelse är preskriberade, så kommer ni inte undan problematiken att föreningen kanske inte äger huset. Jag skulle rekommendera er att leta efter protokoll från stämmor med mera bakåt i tiden för att se vad ni kan hitta, och att ta med era fynd till en jurist eller advokat för att undersöka era alternativ.

  Detta var den sista utvalda frågan för i år, och jag är i full färd med att planera kontorets sista julfest under namnet LRF Konsult innan vårt kommande namnbyte år 2020. Jag passar på att önska alla läsare en riktigt god kommande julledighet!

  Relaterade artiklar

  Till toppen