Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 november 2019

  Vaccin mot afrikansk svinpest dröjer

  Fler döda vildsvin behöver rapporteras in för att afrikansk svinpest ska upptäckas om viruset når Sverige. Och ett vaccin lär dröja, enligt SVA.

   Att ha koll på vildsvinen är viktigt för att upptäcka afrikansk svinpest i tid.
  Att ha koll på vildsvinen är viktigt för att upptäcka afrikansk svinpest i tid. FOTO: Shutterstock/TT

  Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in och analyserat 27 döda vildsvin. Det är visserligen fler än förra året, men inte tillräckligt med tanke på vildsvinsstammens storlek och spridning.

  – Vi skulle vilja ha in många fler för att känna oss trygga, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog vid SVA.

  De rapporterade vildsvinen kommer inte heller alltid från de områden där stammen är störst. Från södra Skåne där det finns gott om vildsvin, och där smittan kan tänkas komma in via färjeförbindelser, har det inte rapporterats något vildsvin alls till SVA.

  Risken för att smittan ska komma in i Sverige bedömer Karl Ståhl som oförändrad.

  – Ju fler människor som kommer till Sverige från smittade områden ju större är risken. Men samtidigt hoppas vi att alla informationsinsatser som görs minskar risken, säger Karl Ståhl.

  Smittan brer ut sig

  De smittade områdena blir hela tiden större. Alla länder i östra Europa samt Belgien har drabbats av smittan. Men bilden har nyanser och det finns ljuspunkter. Tjeckien har kunnat friförklaras under året. Belgien har lyckats hålla smittan borta från tamgrisarna och antalet smittade vildsvin som hittats har varit väldigt begränsat under de senaste månaderna.

  – Vi ser positiva signaler även i Estland och Lettland, medan Rumänien har jätteproblem, säger Karl Ståhl.

  Störst problem i Asien

  I Asien är det fortsatt stora problem. I Kina är smittan spridd till alla provinserna, likaså i Vietnam. Smittan finns på Koreahalvön, i Laos, Kambodja, Mongoliet, Myanmar samt i Filipinerna och Östtimor.

  – Från Östtimor är det inte långt till Australien. Thailand har smittan på nära håll, det är väldigt stor risk att de kommer att få in den om de inte redan har den.

  Karl Ståhls bedömning är att det kommer att dröja lång tid innan de asiatiska länderna har smittan under kontroll.

  Vaccin står sannolikt inte heller att hämta på hyllan inom överskådlig framtid. Forskarlag på olika håll i världen jobbar med frågan. I en utlysning från EU-programmet Horizon 2020 fick en spanskledd forskargrupp ett ansenligt belopp, 10 miljoner euro, på sin ansökan, men det krävs tid.

  – Ingen är jättenära ett färdigt vaccin. Alla befinner sig fortfarande på det experimentella stadiet, säger Karl Ståhl.

  Kinesiska forskare och företag sägs vara under stark press från staten att ta fram ett vaccin, men det är inte liktydigt med framgång.

  – Att det kommer att användas ett vaccin i Kina ser jag som sannolikt. Huruvida det då är ett effektivt och säkert vaccin när det ska produceras snabbt är mer osäkert. Farhågan man kan ha är att det inte är tillräckligt utvärderat och skapar mer problem än nytta, säger Karl Ståhl.

  Så rapporterar du döda vildsvin

  Kontakta SVA via telefon 018-674000 eller webformuläret rapporteravilt.sva.se. Lämna information om var fyndet gjorts, sedan får du vidare instruktioner om hur vävnadsprov eller kadaver ska skickas in för analys.

  På sva.se/smittlage kan du se varifrån i Sverige det har rapporterats in döda vildsvin respektive var i Europa som afrikansk svinpest har konstaterats på vildsvin.

  Vildsvin invid gårdsknuten

  I ett aktuellt forskningsprojekt, som fått stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, ska SVA ta fram en strategi för att förebygga kontakter mellan vildsvin och tamgrisar och därigenom minska risken att afrikansk svinpest, om den uppträder i Sverige, ska spridas mellan vilda och tama grisar.

  Ett led i det forskningsprojektet är en enkätundersökning som i dagarna skickas ut till alla grisproducenter i Sverige.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen