Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 november 2019

  Utsädesbrist kan tvinga ekoodlare söka individuell dispens

  Alla ekologiska odlare kan behöva söka individuell dispens för att använda konventionellt utsäde när det inte finns ekologiskt att tillgå. Sverige protesterar mot den nya regeln i ekoförordningen.

   Mycket tyder på att varje ekoodlare måste söka individuell dispens om det inte finns annat utsäde än konventionellt. Anledningen är att EU-kommissionen vill främja produktionen av ekoutsäde genom att göra bristen tydligare.
  Mycket tyder på att varje ekoodlare måste söka individuell dispens om det inte finns annat utsäde än konventionellt. Anledningen är att EU-kommissionen vill främja produktionen av ekoutsäde genom att göra bristen tydligare. FOTO: Mostphoto

  I dag ger Sverige generella undantag på arter eller sorter där det inte finns någon ekologiskt utsäde att tillgå för de ekologiska odlarna.

  För att främja produktionen av ekologiskt utsäde vill EU-kommissionen göra bristen på utsäde tydlig genom att varje odlare måste söka individuell dispens. Kravet finns med bland de 50-tal detaljregler till ekoförordningen som kommissionen arbetar med och som ska vara klara när den nya förordningen träder i kraft.

  – Det är inte helt avgjort, men mycket pekar på att det kommer att bli individuella dispenser från och med att den nya förordningen börjar gälla, säger Kjell Sjödahl Svensson, handläggare på växtregelenheten på Jordbruksverket.

  Samverkan

  Men Jordbruksverket kämpar emot. Det är inte säkert att informationen blir bättre eftersom odlare kan söka dispens för säkerhets skull. Utsädesleverantörerna vet redan vilka fröer det är brist på eftersom de ofta vet vilka av kunderna som är ekoodlare.

  – Vi tror att det är effektivare att driva utvecklingen med ekologiskt utsäde genom att samverka med branschen.

  Jordbruksverket befarar att individuella dispenser snarare kommer att hämma utvecklingen av ekologisk odling. Individuella dispenser innebär ökad byråkrati, vilket kan leda till att ekoodlare slutar.

  Onödigt arbete

  – Det finns en risk att det blir för mycket merarbete för en del producenter med de här undantagen. Och att man då väljer att sluta som ekologisk producent, säger Kjell Sjödahl Svensson.

  – Från svensk sida tycker vi att det är onödigt arbete, för var och en och även för oss som myndighet.

  Men det mesta talar ändå för att de generella undantagen kommer att ersättas med individuella dispenser för konventionellt utsäde i ekologisk odling.

  – Om det blir så ska vi göra vad vi kan så att det blir så enkelt och smidigt som möjligt, säger Kjell Sjödahl Svensson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen