Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 maj 2018

  Kommuner kan tvingas utreda privata lösningar

  Regeringens utredning om hållbara vattentjänster är snart färdig. En avloppsdeklaration och alternativ till kommunalt vatten och avlopp ska fungera som propplösare i VA-problematiken.

   Regeringens utredning om hållbara vattentjänster är snart färdig.
  Regeringens utredning om hållbara vattentjänster är snart färdig. FOTO: Anders Fällman

  Runt om i landet finns tusentals mindre avloppsanläggningar som har dålig eller obefintlig rening av avloppsvattnet. För att snabbare komma tillrätta med dessa miljö- och hälsofällor tillsatte regeringen för ett år sedan en utredning som nu i princip är färdig. I slutet av maj kommer den särskilda utredaren Anders Grönvall att lämna över ett betänkande till miljöminister Karolina Skog.

  – Det finns cirka 180 000 avloppsanläggningar i Sverige som inte uppfyller de lagkrav som kom till redan 1969. Många sitter på skadliga avlopp som måste åtgärdas på ett eller annat sätt, säger Anders Grönvall. 

  Vill se enskilda alternativ

  Han vill inte diskutera utredningens detaljer än men kan berätta om två förslag som finns med i betänkandet. Det första handlar om ett tillägg till Vattentjänstlagen paragraf sex, den del av lagstiftningen som behandlar kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster.

  – Lagförslaget handlar om att kommunerna även ska undersöka möjligheten till enskilda lösningar som har motsvarande skydd för miljö och hälsa innan de bygger ut kommunalt vatten och avlopp, säger Anders Grönvall.

   Anders Grönvall.
  Anders Grönvall.

  Hans förhoppning är att lagförslaget ska öka kommunernas flexibilitet och möjliggöra alternativ till kommunala VA-system när det är lämpligt.

  – Om lagförslaget går igenom så tror jag exempelvis att andelen gemensamma samfälligheter kommer att öka. Sådana lösningar kan vara både billigare och bättre för miljön, säger Anders Grönvall.

  Efterlyser flexibilitet

  LRF:s seniora expert på hållbar utveckling Jan Eksvärd är försiktigt positiv till förslaget om en lagändring.

  – Kommunerna måste bete sig på ett sätt så att åtgärderna blir kostnadseffektiva. Det kan också behövas en kartläggning. En del kommuner är flexibla och lyssnar på kommuninvånare och lantbrukare men skillnaderna är stora, säger Jan Eksvärd.

  Villaägarnas riksförbund vill också se en flexiblare lagstiftning.

  – Som det är i dag behöver kommunerna inte göra någon konsekvensanalys och ställa olika alternativ mot varandra när de fixar VA i ett område. De bör inte binda sig vid en teknisk lösning redan från början, då är risken att det blir väldigt dyrt, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker hos Villaägarna.

   Anna Werner.
  Anna Werner.

  Utredningens andra förslag är att alla med enskilt avlopp ska göra en avloppsdeklaration vart sjunde år. Om avloppet godkänns behövs ingen kommuntillsyn och om något måste åtgärdas kan fastighetsägaren göra det i förebyggande syfte.

  – Vi föreslår ett system där de enskilda avloppen granskas på liknande sätt som vid en bilbesiktning eller besök från sotaren. Jag tror att detta kommer avlasta kommunerna och kosta mindre för fastighetsägarna, säger Anders Grönvall.

  Anna Werner ställer sig försiktigt positiv till avloppsdeklarationen förutsatt att ett nytt system verkligen blir billigare för fastighetsägarna.

  – Men det finns stora risker med att införa deklarationer. Se till exempel på energideklarationen som är dyr och ofta meningslös för småhusägarna. För oss är det viktigt att ett nytt system utvärderas inom några år, säger Anna Werner.

  LÄS OCKSÅ: Dåliga avlopp ska bytas snabbareLÄS OCKSÅ: Enskilda avlopp är ingen skitsak

  Enskilda avlopp

  I Sverige finns cirka 691 000 mindre avloppsanläggningar med vattentoalett som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Runt 180 000 av dessa har endast slamavskiljare utan någon egentlig rening, detta blev olagligt redan på 60-talet.

  Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

  Regerings utredning om hållbra vattentjänster

  Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” kommer att presenteras den 28 maj. Utredaren Anders Grönvall fick bland annat i uppdrag att lämna förslag på styrmedel som kostnadseffektivt kan öka åtgärdstaken för små avlopp. Betänkandet ska även ge förslag på en centralt tillsynsvägledande myndighet och åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen i ett förändrat klimat.

  Källa: Regeringen och Anders Grönvall

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen