Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 maj 1999

  USA:s bönder till attack mot EU:s jordbrukspolitik

  ­ Europeisk fantasi har inte bara skapat Frankensteins monster utan också rädsla för sund, nyttig mat producerad av USA:s jordbrukare och djuruppfödare, tycker den amerikanske bondeledaren Mace Thornton.

  Mace Thornton, informationschef på American Farm Bureau Federation, USA:s största bondeorganisation, går hårt åt går de europeiska attackerna på mat från USA i en debattartikel.
  Han bygger tungt sitt resonemang på att det inte finns vetenskapliga bevis för att amerikanska produktionsmetoder skulle vara skadliga för hälsan. Metoder som beskrivs som modern teknik tillstyrkt av världens ledande vetenskapliga institutioner och mat som måste vara i sin fulla och välförtjänta rätt att delta i den internationella handeln.
  ­ Medan vissa europeer har varit snabba att stämpla nyttiga, amerikanska produkter framställda med hjälp av bioteknologi och kött uppfött med hjälp av tillväxthjälpmedel som Frankenstein-mat, kan en växande och hungrande värld helt enkelt inte kosta på sig att dessa accepterade produktionsmetoder omintetgörs genom spetsfundiga ordvändningar.

  Långsam utveckling i Europa
  Efter att ytterligare ha understrukit bristen på vetenskapliga bevis för den europeiska hållningen konstaterar Mace Thornton också att den biotekniska utvecklingen går mycket långsamt i Europa. Han jämför 35 amerikanska spannmålspatent med bara nio europeiska, det senaste 1998.
  ­ Amerikas bönder och den agrikulturella utvecklingen faller offer för en europeisk tidtabell som tycks vara mer intresserad av att skydda inhemska producenter än av att få upp ögonen för den obestridliga säkerheten hos dessa grödor.
  ­ Alla länder omhuldar en inhemsk livsmedelssäkerhet, det gäller också USA. Men när drömmarna krockar med den globala handelns och vetenskapens grundsatser måste man stödja dem som står på lagens sida. Fortsatt protektionism kan inte tillåtas.

  ­ Verkliga framsteg
  Farm Bureau ska fortsätta att bearbeta Europas selektiva handelsetik och USA:s jordbrukare och djuruppfödare kommer att föra frågan till WTO:s förhandlingsbord.
  ­ Nästa tillfälle blir vid ministerkonferensen i Seattle i november. Som alltid kommer USA att föra fram en syn på den globala handelspolitiken som hjälper amerikanska bönder att bättre föda, klä och skydda invånarna i vår växande värld. Det är dags före europeerna att se det stora formatet. Det är dags för EU att fokusera på den globala istället för den egna livsmedelssäkerheten. Endast tillsammans kan vi göra verkliga framsteg. Amerikanska lantbrukare och uppfödare är redo att arbeta mot det målet och de hoppas att europeerna ska delta i denna strävan, avslutar Mace Thornton som inte går in på de europeiska konsumenternas eventuella ställningstagande.

  Mace Thorntons inlägg i original hittar du på www.fb.com

  Relaterade artiklar

  Till toppen