Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 december 2018

  SLU: Lika bra med biprodukter som soja för mjölkproduktionen

  Vissa biprodukter kan fungera lika bra som kraftfoder till mjölkkor som spannmål och soja. Det visar ny forskning från SLU.

  I livsmedelsproduktionen skapas mängder med biprodukter, men hur bra fungerar vissa av dem som kraftfoder till högproducerande mjölkkor? Ibland fungerar det lika bra som vanligt kraftfoder, visar nya studier från SLU.

  På SLU:s försöksgård i Umeå har forskare testat om biprodukter helt kan ersätta foder med sojamjöl och spannmål utan att påverka mjölkkornas produktion eller behov av grovfoder.

  I försöken användes biprodukter som vetekli, betfiber, rapsmjöl och agrodrank som kraftfoder, och kombinerades med grovfoder från tidigt eller sent skördat gräsensilage.

  Kan ersätta kraftfoder

  Kor som fick kraftfoder i form av biprodukter behöll en lika hög avkastning av mjölk och mjölkfett, medan mjölkproteinhalten sjönk något, jämfört med när de fick det spannmåls- och sojabaserade kraftfodret. Detta trots att de fick mindre energi i födan från biprodukterna. Forskarna skriver att biprodukter från agroindustrin kan ersätta konventionellt kraftfoder utan att det påverkar mjölkproduktionen hos tidiga mjölkkor.

  Men en viktigare effekt på mjölkkornas produktion har kvaliteten på grovfodret. När korna fick tidigt skördat ensilage (som skördats vid påbörjad axgång), åt de varje dag 2 kg ts mer och hade en avkastning på 3,5 kilo mer mjölk med både mer protein och fett, jämfört med korna som åt ensilage som skördats två veckor efter axgång. Studien har publicerats i Journal of dairy science.

  Ökade nettoproduktionen av livsmedel

  En annan färsk SLU-studie, som också undersökte biprodukter i mjölkkors foderstat, ger också nytt hopp för att klara livsmedelsförsörjningen när befolkningen växer. Studien visade att mjölkkor som får kraftfoder från biprodukter i stället för spannmål och baljväxter ökar nettoproduktionen av livsmedel, utan att mjölkproduktionen försämras.

  I studien jämfördes tre olika ”biprodukt-kraftfoder” med ett vanligt kraftfoder (baserat på spannmål och soja) till mjölkkor. Biprodukterna i fodren kom från sådant som blivit över vid tillverkningen av socker, rapsolja och etanol.

  Forskarna gjorde utfodringsförsöken på mjölkkor vid SLU:s försöksgård i Lövsta. Varje dag fick korna upp till 11 kilo kraftfoder per dag och fri tillgång på gräsensilage.

  Mjölkkorna var bra på att tillgodogöra sig proteinet från biprodukterna. Varje ko producerade dagligen 700 gram mer protein i mjölken, jämfört med när de åt det vanliga kraftfodret (spannmål/soja), det vill säga protein som även människor kan tillgodogöra sig.

  Enligt forskarna skulle mer utfodring med biprodukter kunna öka nettoproduktionen av livsmedel, utan att kornas mjölkproduktion minskar. Studien har publicerats i Journal of dairy science.

  Relaterade artiklar

  Till toppen