Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 november 2020

  Upprop ska lyfta små producenter

  ”Sverige behöver fler inte färre bönder”. Det skriver plattformen Stor nog i ett upprop riktat till landsbygdsministern och ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet. Det handlar om att börja främja mindre producenter på landsbygden.

   Elin Rydström på Lovö Prästgård.
  Elin Rydström på Lovö Prästgård. FOTO: Marion Palm

  Stor nog, är en plattform och en Facebooksida för aktörer och personer som vill se en politisk förändring och att villkoren för mindre producenter av livsmedel och livsmedelsförädling förbättras. Syftet med uppropet är just att sätta ljuset på betydelsen av småskaligt jordbruk och livsmedelsproduktion på landsbygden.

  Över 1 000 undertecknare står bakom uppropet, bland dem syns Maria Gardfjell, miljöpartist och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet samt kändiskocken Mathias Dahlgren. Förhoppningen med uppropet är att politikerna ska se nyttan av mindre producenter och agera.

  – Vi skrev uppropet för att vi tycker att det måste hända någonting. Vi är många som vill vara bönder eller bedriva livsmedelsproduktion men jobbar i motvind. Jag tror att det behövas ett nytt tänk på strukturell nivå. Små företag kanske inte kan bidra med volym men med oerhört många andra värden, säger Elin Rydström.

  Hon är en av initiativtagarna bakom uppropet men även mjölk- och grönsaksbonde på Lovön i Mälaren.

  Närhet en förutsättning

  Elin Rydström menar att det som gör det möjligt för hennes företag att existera är den relativa närheten till andra mindre förädlingsställen. Till exempel finns en kvarn i närheten som kan mala gårdens mjöl och som hon sedan själv kan sälja, liksom att det finns ett lokalt slakteri där hon gör återtag. Mjölken går huvudsakligen till Arla men en mindre del skickar hon till ett gårdsmejeri.

  – Men det är långt ifrån på alla ställen som de här möjligheterna finns. Vi skulle vilja se att etableringen av förädlingsställen underlättas. Du kan sälja via rekoringar och liknande men svårigheten kommer när infrastrukturen för småskalig förädling inte finns, säger Elin Rydström.

  ”Anpassa regelverket”

  Stor nog menar att regelverken måste ses över i syfte att underlätta etablering av till exempel småskaliga slakterier. Uppropet vill att regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att främja småskaliga livsmedelsföretag och anpassa regelverket efter dem. Livsmedelsverket ska också få ett uppdrag att främja svensk matkultur. Stor nog lyfter även fram den gastronomiska mångfalden som vinnare när småskalig produktion stärks. Det handlar om bland om mikrobryggerier, gårdsmejerier, hantverkscharkuterister och stenugnsbagare. Det är också ofta på de mindre gårdarna som intresset för gamla lantsorter av spannmål och andra grödor och lantraser finns.

  Fakta: Förslag från Stor nog

  • Främja etableringen av mindre gårdar och livsmedelsproducenter.

  • Sätt ett mål för självförsörjningsgrad för olika baslivsmedel, inte bara nationellt utan också regionalt.

  • Öka ersättningen för att restaurera och upprätthålla igenväxta betesmarker, eftersom betande djur och gräsmarker är en nyckelfaktor för den biologiska mångfalden.

  • Ge Livsmedelsverket i uppdrag att främja småskaliga livsmedelsföretag och anpassa regelverk och avgifter efter dessa. Låt också Livsmedelsverket få ett uppdrag att främja svensk matkultur.

  • Stimulera etablering av små och mellanstora mejerier, slakterier, kvarnar och andra livsmedelsföretag i Sverige. Idag saknas det alternativ på många platser i landet.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen