Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 oktober 2019

  Ultunas åkrar kan bebyggas

  Uppsala kommun måste ta fram 33 000 nya bostäder. SLU:s åkermark kan därför förvandlas till en byggarbetsplats.

   Flera tusen nya bostäder kan byggas på mark som i dag tillhör Ultuna. I höst ska SLU och Uppsala kommun försöka enas om hur stor areal som kan komma i fråga.
  Flera tusen nya bostäder kan byggas på mark som i dag tillhör Ultuna. I höst ska SLU och Uppsala kommun försöka enas om hur stor areal som kan komma i fråga. FOTO: Mark Harris

  Uppsala kan få fyra järnvägsspår till Stockholm, en ny järnvägsstation och ett miljardstöd till ett spårvagnsprojekt. Men motprestationen är att kommunen måste bygga 33 000 nya bostäder.

  En betydande andel av dessa kan hamna på mark där Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i dag bedriver forskning och utbildning.

  Blir det verklighet av dessa byggplaner kommer det att ställa åtskilliga problem för verksamheten på Ultuna, menar Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU.

  60-åriga försök

  – Vissa av våra försök har pågått sedan under väldigt lång tid, det äldsta började 1956, och ger en väldigt långsiktig bild av till exempel klimatförändringar. Avbryter man dessa går det inte bara att starta om någon annanstans.

   Områden med svartstreckad linje är där kommunen ska tillskapa bostads- och arbetsplatsutvecklingen enligt avtalet med kommunen.
  Områden med svartstreckad linje är där kommunen ska tillskapa bostads- och arbetsplatsutvecklingen enligt avtalet med kommunen. FOTO: SLU

  – Sedan kan det bli väldigt svårt för oss att forska fritt om bebyggelsen kommer närmare. Ta till exempel om vi vill göra försök om olika gödslingsmetoder, säger Martin Melkersson.

  Han vill dock inte stänga dörren helt för kommunens planer.

  Finns fördelar

  – Att rätt och slätt säga nej är inte en farbar väg. Vissa ytor som vi inte använder så aktivt kan vi kanske tänka oss att släppa för att få en bra helhetslösning.

   – Vissa ytor som vi inte använder så aktivt kan vi kanske tänka oss att släppa, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU.
  – Vissa ytor som vi inte använder så aktivt kan vi kanske tänka oss att släppa, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU. FOTO: SLU

  För det finns också fördelar med projektet. Till exempel att en spårvagnslinje skulle underlätta kommunikationerna, menar Martin Melkersson.

  Nu väntar ett antal förhandlingar med Uppsala kommun för att försöka hitta en lösning. Där är Christian Blomberg mark- och exploateringschef. Han understryker att det inte kommer att ske något mot SLU:s vilja.

  – Vi kan inte tvinga någon att sälja.

  Men hur mycket mark kan det handla om?

  – Det beror på vad vi kommer fram till. Det kan bli från ingenting till rätt så mycket.

  När kommer det i så fall att börja byggas?

  – Det ligger i så fall ett antal decennier fram i tiden.

  Men enligt honom kommer staten inte att backa på kraven på 33 000 nya bostäder för att det ska bli pengar till spårväg och fyra järnvägsspår till Stockholm.

  Så om det inte byggs på Ultunas mark så blir det på någon annan mark?

  – Så är det.

  Byggplanerna

  • 2013 motsatte sig SLU en framtida förvandling av sina fält till bostadsbebyggelse. Förutom att marken behövdes till forskning och utbildning var SLU också principiellt emot att åkrar skulle bli bostadsområden.

  • 2017 kom en utredning initierad av regeringen fram till att en exploatering runt Ultuna inte var genomförbar på grund av markens värde.

  Källa: Upsala Nya Tidning.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen