Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 oktober 2018

  Tyst från länsstyrelsen

  Länsstyrelsen i Skåne avböjer att kommentera Maltesholmärendet tillsvidare.

   Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till hur delar av miljöbalken ska tolkas vid ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer.
  Bild 1/2 Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till hur delar av miljöbalken ska tolkas vid ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer. FOTO: Hans Dahlgren
   Kulturminnen. I området finns mängder av fornlämningar från brons- och järnålder. Dessutom den speciella kallmurade Höge väg som började byggas i slutet av 1700-talet.
  Bild 2/2 Kulturminnen. I området finns mängder av fornlämningar från brons- och järnålder. Dessutom den speciella kallmurade Höge väg som började byggas i slutet av 1700-talet. FOTO: Hans Dahlgren

  Huvudorsaken till att länsstyrelsen avslår skogsplantering är att området är ett så kallat riksintresse för kulturmiljö med alla sina fornlämningar. Myndigheten har vid sådana här ärenden ingen skyldighet att för dialog med markägaren, men kan välja att göra det. Varför man inte gjort det vill länsstyrelsen i nuläget inte svara på. I ett mejl till ATL skriver Charlotte Jönsson vid länsstyrelsen:

  ”Vi har kommit fram till att vi avstår att svara på frågorna för tillfället då det rör ett pågående ärende hos Mark- och miljööverdomstolen”.

  Annan bedömning

  I ett tidigare samtal med ATL förklarade hon orsaken till att de överklagat mark- och miljödomstolens dom.

  – Så som vi tolkar det ingår kulturmiljön i det vi ska bedöma medan mark- och miljödomstolen har gjort en annan bedömning. Vi har även efterfrågat vägledning om hur vi ska bedöma den här typen av ärenden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen