Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 december 2018

  Bara var tredje insemination blir en kalv

  De flesta kor som semineras blir dräktiga – men många kastar sina foster de två första månaderna. Det visar forskare vid SLU som har studerat hur det gick med inseminationerna i en försöksbesättning under 16 års tid.

  FOTO: Mostphotos

  Att kor blir dräktiga vid planerad tidpunkt och håller sig dräktiga till kalvningen är mycket viktigt för ekonomin i en mjölkkobesättning. Inseminationer som inte blir en kalv till slut är förhållandevis vanliga. Forskare vid SLU har publicerat en studie av hur det gått under 16 år av insemineringar vid en av SLU:s försöksbesättningar. Resultaten visar att bara var tredje försök blir till en kalv.

  Det blev totalt 1 343 inseminationer av SRB och 786 inseminationer av holstein som forskarna studerade under 16 år. Forskarna undersökte kalvningsdata, inseminationsdata och kornas nivåer av hormonet progesteron.

  Vinst vid vad tredje försök

  Dräktigheten avbröts i 65 procent av fallen, visar SLU:s studie. I de flesta fall mycket tidigt efter befruktningen, vilket är fallet hos många däggdjur. Nästan en tredjedel av korna som kastade hade gjort det inom de första 25 dagarna efter insemination. Fram till dag 60 av dräktigheten förlorades ytterligare 14 procent och senare 13 procent av fostren fram till förväntad kalvning.

  SLU:s studie visade att SRB-korna behöll sina foster oftare än holsteinkorna, men vad det beror på är oklart. Däremot var det ingen skillnad på om korna hölls uppbundna eller i lösdrift för dräktighetsresultaten.

  Viktigt protein

  Ju svagare styrka på brunsten desto fler tidiga kastningar, enligt forskarna. Dessutom var nivåerna av progresteron viktiga. Kor som inte höll sig dräktiga hade högre nivåer av hormonet i kroppen när de inseminerades, men under den tid när de höll sig dräktiga var hormonnivåerna lägre jämfört med kor som behöll sitt foster ända till förlossningen. Dräktighetsförlusterna skulle kunna bli färre om man använde sig mer av progresteronanalyser som egenskaper i avelsprogrammet, skriver forskarna. Forskarna skriver att det behövs kraftfullare avelsverktyg som med tydligare genomiskt urval skulle kunna få fler embryon att klara sig.

  Relaterade artiklar

  Till toppen