Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 maj 2008

  Tv-satsning ger bredband på landet

  Nu satsar Telia på fiber­anslutning av Sveriges landsbygd. Det är tv-tjänsterna som gör utbyggnad möjlig på rent kommersiella grunder. Men sista biten måste abonnenten ändå gräva själv.

  Det finns i dag cirka en miljon abonnenter på Sveriges landsbygd. De flesta är anslutna med luftledningar av koppar som ska rivas ned och ersättas med fiber, enligt den nya nätstrategin.

  Fiberkabel har väldigt hög kapacitet och klarar telefoni, hd-tv och andra tv-tjänster samt snabbt bredband.

  Beslut i höst

  -Beslut om fiberutbyggnaden tas under senhösten 2008 enligt våra planer, säger Kjell Rödin, driftchef i Skanova som svarar för driften av Telia Soneras svenska telenät.

  Utbyggnaden startar 2009 och tar uppskattningsvis 5-10 år, beroende på det lokala intresset runt om i landet. Den totala investeringen beräknas till 20-25 miljarder kronor, varav Skanova svarar för en stor del.

  Skanova räknar med att upp till 800000 hushåll och företag på landsbygden ansluts med fiber, om allt går som planerat.
  -Det som gör denna nya strategi kommersiellt möjlig är att vi sänker vår driftkostnad kraftigt när vi river ned kopparledningarna och ersätter med fibernät. Vi ökar inkomsterna genom att abonnenterna även köper tv-tjänster, säger Kjell Rödin.

  Miljardintäkter

  I bästa fall kan driftkostnaden sänkas med 800-900 miljoner kronor per år och tv-tjänsterna ger inkomster i miljardklassen.
  -Vi räknar med att uppskattningsvis 60 procent av hushållen kommer att abonnera på tv-tjänster. Betalningsviljan för tv-tjänster är stor. Det kan handla om 500 kronor per mån-ad. Vi måste få in tv för att vår affärsmodell ska hålla. Ip-tv räddar det fasta telenätet på landsbygden, annars hade radionäten tagit hem spelet, säger Kjell Rödin.

  Skanovas affärsmodell innebär att flera olika leverantörer av tv och andra tjänster konkurrerar om abonnenterna. Skanova får sedan betalt av tjänsteleverantörerna.

  För huvuddelen av landsbygden blir detta en helt kommersiell utbyggnad, bara i den glesaste delen av landsbygden ­behövs det statligt stöd för utbyggnaden, anger Skanova.

  En nödvändig förutsättning för den planerade utbyggnaden är att lokala bya­lag och ekonomiska föreningar går ihop och hjälper till med grävning och förläggning av kabelrör fram till varje abonnent.

  Prov i Alvesta

  Skanova och LRF har ett stort prov i Västra Torsås socken i Alvesta kommun som prövar denna utbyggnadsmodell. I sådana fall kan investeringskostnaden per fiberanslutning sänkas till under 20000 kronor.

  -Det är superintressant att Skanova vill satsa på fiber till landsbygden. LRF anser att det är bra om fiber ersätter kopparledningar för 80 procent av landsbygdens abonnentledningar, säger Björn Galant, ansvarig för infrastrukturfrågor i LRF.

  Göte Andersson

  Fakta

  Fördel i fiber
  Kapaciteten i optisk fiber är i princip obegränsad. Operatören installerar ett överföringssystem som klarar många hundra Mbit/s samtidigt som abonnenten får tillgång till 10 eller 100 Mbit/s. I framtiden kan kapaciteten i fiberkabeln ökas till många Gbit/s bara genom att byta ut signalsystemet som kommunicerar via fibern. Livslängden för en optisk fiber är minst 20 år. Det nedgrävda kabelröret har en livslängd på minst 40 år i normalfallet. Det är mycket viktigt eftersom kostnaden för att gräva ned kabelröret kan uppgå till 60-70 procent av kostnaden för att installera fiberkabeln fram till abonnenten. Det går också att byta ut fiberkabeln i kabelröret när detta behövs.

  Relaterade artiklar

  Till toppen