Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 juni

  Tusentals ärenden har samlats på hög

  Bristande IT-stöd och prioritering av besluten som ger pengar till lantbrukarna har lett till att avslagsärenden samlats på hög.

  Så förklarar Länsstyrelsen i Skåne att lantbrukare har fått vänta i upp till fyra år på stödbeslut

  – Vi beklagar verkligen att vi trots ökade insatser inte kunnat hantera ärendena i snabbare takt, säger landsbygdsdirektör Matz Hammarström.

   Matz Hammarström, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne.
  Bild 1/2 Matz Hammarström, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne. FOTO: Marcus Frennemark
   Patrik Alenfelt, chef för jordbrukarstödssektionen på Jordbruksverket.
  Bild 2/2 Patrik Alenfelt, chef för jordbrukarstödssektionen på Jordbruksverket. FOTO: Jordbruksverket

  Länsstyrelserna har inte fått det IT-stöd från Jordbruksverket som de har haft anledning att förvänta sig. Det har drabbat lantbrukare i väntan på stödbeslut; både dem som förväntar sig ett positivt besked och dem som riskerar avslag eller avvisning av sin ansökan.

  De förra har inte fått pengarna utbetalade i rättan tid, de senare har inte fått möjligheten att överklaga sina avslagsbeslut.

  Jordbruksverket och länsstyrelserna har gemensamt beslutat att utvecklingen av systemstöd för bifallsärenden ska gå i första hand, berättar Patrik Alenfelt, chef för jordbrukarstödssektionen på Jordbruksverket. Ärenden gällande alla typer av stöd från 2015 och framåt där det väntas bli avslag, har därmed fått vänta på beslut eftersom systemstöd saknats och manuell hantering är alltför tidskrävande.

  Hur kan man veta att det blir avslag innan ansökan har hanterats?

  – Alla ansökningar går in i ett handläggningssystem där de bearbetas till en viss grad. Då faller avslagsärenden ut som en tydlig grupp, men för att kunna färdigställa och expediera dem, krävs det mer IT-stöd. I väntan på att den funktionaliteten kommer fram har dessa avslagsärenden legat kvar på länsstyrelserna, säger Patrik Alenfelt.

  Detta innebär att tusentals ärenden samlats på hög hos länsstyrelserna. Bara i Skåne fanns det 8 634 icke avgjorda ärenden gällande alla typer av EU-stöd, men där beslutet med största sannolikhet blir ett avslag.

  Kan det inte, bland dessa tusentals ärenden, finnas fall där beslutet blir ett bifall?

  – Jag tror att det är en väldigt, väldigt liten del, men det är klart det är möjligt. Det är tydliga indikatorer som gör att man hamnar i den här gruppen, men lantbrukaren har naturligtvis rätt att överklaga när beslutet kommer. Tyvärr kommer det att ta tid och det är ett problem, säger Patrik Alenfelt.

  Jordbruksverket har under våren levererat delar av IT-stödet för avslagsärendena. Det har fått fart på beslutsfattandet på Länsstyrelsen i Skåne. Matz Hammarström berättar att man de senaste veckorna tagit beslut i drygt 2 400 av de totalt 8 634 ärenden som låg och väntade i början på maj.

  – Alla länsstyrelser gör så här. Att handlägga de här ärendena manuellt utan systemstöd är mycket tidskrävande. Det är bättre att göra som länsstyrelserna och Jordbruksverket kommit överens om: att prioritera att betala ut pengar till lantbrukare som har rätt till stöd, säger Matz Hammarström.

  Även om ytterligare IT-stöd kommit på plats under våren fattas det fortfarande pusselbitar både när det gäller bifalls-, avslags- och avvisningsbeslut.

  – Jordbruksverket har inte levererat vad vi har haft anledning att förvänta oss. IT-stödet vi har fått ligger inte alls i paritet med vad Jordbruksverket utlovade från början. Deras plan för leverans av IT-stöd har successivt försämrats kraftigt allteftersom tiden har gått, säger Matz Hammarström.

  Länsstyrelsen i Skåne har på olika sätt fått fram extra resurser för att handlägga stödärenden. Normalt jobbar man med innevarande års stöd under fältsäsongen och med äldre ärenden utanför fältsäsong. Nu har man personal som kan jobba med äldre ärenden även under fältsäsong.

  Ändrar ni något i er hantering på länsstyrelsen efter JO:s kritik?

  – JO-kritiken är på sätt och vis en hjälp för oss på landsbygdsavdelningen att argumentera för mer resurser i den interna resursfördelningen på länsstyrelsen. Det kan hjälpa oss, och även andra landsbygdsavdelningar i landet, att få gehör så vi blir klara med de här ärendena, säger Matz Hammarström.

  JO-kritiken mot Länsstyrelsen i Skåne

  JO riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne för att man inte fattar beslut i ärenden som är färdiga för ett avgörande.

  Enligt Förvaltningslagen ska ett ärende hos en myndighet handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

  Att låta ärenden färdiga för beslut samlas på hög för att det saknas IT-stöd finner JO helt oacceptabelt.

  ”Länsstyrelsen måste snarast se till att ärendena blir avgjorda”, skriver JO i sitt beslut.

  Relaterade artiklar

  Till toppen