Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 4 mars 2017

  Tunga grisar ger ökad miljöpåverkan

  Uppfödningen av grisar för parmaskinka ger större påverkan på klimatet än den från vanlig uppfödning. Orsaken är att grisarna är äldre och tyngre skriver Greppa Näringen.

   Äldre och tunga grisar avsedda för parmaskinka ger mer klimatpåverkan. Ökad produktion av skinkan kan minska påverkan säger forskare i en studie.
  Äldre och tunga grisar avsedda för parmaskinka ger mer klimatpåverkan. Ökad produktion av skinkan kan minska påverkan säger forskare i en studie. FOTO: Mostphotos

  Det är en grupp italienska forskare som studerat vilken miljöpåverkan grisar avsedda för parmaskinka har på sex gårdar i norra Italien. I Italien föds det årligen upp 13 miljoner grisar och produktionen är främst inriktad på tunga grisar. De ska väga minst 160 kilo vid slakt och syftet är att få fram lufttorkad skinka som parmaskinka skriver Greppa Näringen.

  Forskarnas slutsats var att klimatpåverkan var betydligt större än mot traditionell uppfödning. Inte bara för att grisarna är tyngre. De måste också vara minst nio månader gamla för att få den rätta smaken på skinkan.

  Eftersom äldre grisar har sämre foderomvandling ökar foderförbrukningen. Den i sin tur ställer krav på ökad foderproduktion som i sin tur påverkar den livscykelanalys som forskarna gjort.

  ”Självförsörjningsgraden av foder var knappt 20 procent i medeltal på gårdarna. Den vanligaste ingrediensen i foder var majs följt av vetekli och sojamjöl.”

  Stor spännvidd

  I studien beräknades klimatpåverkan till 4,25 kilo koldioxidekvivalenter per kilo levande vikt. Det kan jämföras med motsvarande siffror i andra europeiska studier som visade en spännvidd mellan 2,55 till 2,97.

  I en svensk studie från 2009 talas om en klimatpåverkan på 4,6 kilo men i den studien beräknades klimatpåverkan per kilo benfritt kött och blir då inte möjlig att rakt av jämföra med den italienska studien.

  Ökad produktion

  Studien pekade också ut områden där det finns förbättringspotential. Det handlar bland annat fler kultingar per sugga för ökad produktion. Det föreslås också ökad andel lokalt odlat proteinfoder i stället för soja. Samtidigt kan uppfödarna ha svårt att byta till nya foder eftersom det finns risk för smakförändringar och att reglerna för uppfödningsformen för den namnskyddade parmaskinkan inte tillåter vad som helst.

  Relaterade artiklar

  Till toppen