Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 oktober 2019

  Torkan påverkar fortsatt Lantmännens resultat

  Lantmännen redovisar ett förbättrat rörelseresultat på 809 miljoner kronor (806) under årets andra tertial, alltså perioden maj till och med augusti.

   Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm.
  Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. FOTO: Cecilia Persson

  Resultatet efter finansiella poster sjönk dock till 740 miljoner kronor (765) och resultat till 644 miljoner (664) under andra tertialet 2019.

  Fjolårets torka inverkar fortsatt negativt och divisionen Lantbruk gjorde därför ett försämrat rörelseresultat på 132 miljoner (159) under fyramånadersperioden.

  Men årets skörd väntas bli cirka 75 procent högre än i fjol och kvaliteten är generellt god. Lantmännen tog emot rekordmycket spannmål i augusti.

  Övriga divisionerna Energi, Livsmedel samt affärsområdena Swecon och Fastigheter uppvisar resultatförbättringar – och allra mest energidelen.

  – Trots fortsatt stor påverkan på resultatet från föregående års torka fortsätter Lantmännen att utvecklas positivt, och i stort sett samtliga affärer förutom division Lantbruk visar ett resultat som är högre än eller i nivå med förra året. Särskilt väl utvecklas Lantmännen Unibake i division Livsmedel och affärsområde Swecon, som båda presenterar historiskt höga resultat, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

  Under årets första åtta månader ökade Lantmännen-koncernens nettoomsättning med 9 procent till 31,7 miljarder kronor (29,1), varav 5 procent var så kallad organisk tillväxt, alltså den tillväxt som man åstadkommit själv genom till exempel ökad försäljning. Resten av omsättningsökningen beror på effekter av valutaomräkning och köpte och sålda verksamheter.

  I januari år köpte man till exempel det australiska bageriföretaget Bakery Du Jour som sedan namnändrades till Lantmännen Unibake Australia. Företaget omsätter drygt 200 miljoner kronor och har runt 90 anställda.

  Division Energi köpte även brittiska bolaget Tate & Lyles havreverksamhet i Kimstad utanför Norrköping. Verksambeten omsätter cirka 50 miljoner per år och har okring 35 medarbetare. I juli såldes även innehavet i norska intressebolaget Akershus Traktor AS.

  Lantmännens nyckeltal (justerat för jämförelsestörande poster) januari till och med augusti:

  Rörelseresultat (msek): 1 232 (1 164)

  Rörelsemarginal (procent): 3,9 (4,0)

  Periodens resultat (msek):

  Resultat efter finansiella poster (msek): 1 058 (1 387)

  Periodens resultat (msek): 949 (910)

  Avkastning på eget kapital (procent): 8,5 (8,8)

  Källa: Lantmännens delårsrapport 2019

  Antal anställda

  Medelantalet var 10 260 anställda (9 929) och antal heltidsanställda per den 31 augusti var 10 552 (10 136). Att man blivit fler beror främst på att Lantmännen köpt nya bolag och att personalen utökats inom affärsområder Swecon.

  Källa: Lantmännen

  Viktiga händelser januari-augusti 2019

  HK Scan genomförde i juni en nyemission. Lantmännen, som äger cirka 6 procent av aktierna med drygt 10 procent av rösterna i bolaget, deltog i emissionen med 73 miljoner för att behålla sin andel av rösterna.

  I maj invigdes Lantmännens spannmålsanläggning i Hargshamn. Den har både tork- och lagringskapacitet och är en viktig del i koncernens spannmålsmottagning i Mälardalen.

  Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, blev ny ordförande i Branchorganisationen för Europas etanolproducenter, ePURE

  Viktiga händelser i september

  Lantmännen och Yara inledde ett samarbetsprojekt kring fossilfritt gödsel.

  Kinas ambassadör Gui Congyou besökte lantbruk och produktionsanläggningar i Skåne – och besöket arrangerades av Lantmännen, HKScan samt Kött- och Charkföretagen. Syftet: å till ett handelsavtal för export av fler svenska livsmedel, såsom havre och griskött, till Kina.

  Källa: Lantmännen

  Utveckling inom divisioner och affärsområden (jan-aug 2019)

  Division Lantbruk

  Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 14,5 miljarder (13 059) efter fortsatt stor foderefterfrågan, hög spannmålspriser till följd av torkan 2018 och god utveckling i den finska verksamheten. Divisionens rörelseresultat blev däremot betydligt lägre än föregående år: 104 miljoner mot 226 miljoner, till följd av fjolårets usla spannmålsskörd både vad gäller kvalitet och volym. Det motsvarande en försämring på hela -122 procent.

  Division Energi

  Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2,5 miljarder (2,0). Även rörelseresultatet steg till 187 miljoner (153) en ökning med 35 procent. Högre etanolpris, försäljningsvolymer ligger bland annat bakom.

  Division Livsmedel

  Nettoomsättningen ökade ned 9 procent till 11 miljarder (10,1), medan rörelseresultatet steg till 647 miljoner (556). ”I stort sett samtliga marknader och kategorier inom Lantmännen Unibake utvecklas positivt och levererar goda resultat. Försäljningen har ökat markant från förra året på flertalet marknader och tillskottet av Lantmännen Unibake Australia som förvärvades i början av året har bidragit positivt”, framgår det av rapporten.

  Swecon

  Nettoomsättningen ökade till 5,3 miljarder (5,2), en ökning med 4 procent, medan rörelseresultatet steg till 277 miljoner (219). ”Aktivitetsnivån är fortsatt hög på samtliga Swecons marknader, där särskilt marknaden i Tyskland fortsätter att öka. Vissa signaler på avmattning börjar dock märkas. För- säljningen av stora maskiner är god i norra Sverige, medan konkurrensen i södra Sverige är hårdare. Efterfrågan på service och reservdelar är fortsatt hög på alla marknader”, framgår det av rapporten.

  Fastigheter

  Nettoomsättningen steg till 365 miljoner (348 och rörelseresultatet, exklusive fastighetsförsäljning, ökade med åtta procent till 148 miljoner (140). Lantmännen beslutade i augusti att bygga ett nytt kontor i Västra hamnen i Malmö för delar av koncernens verksamhet. Man även sålt mark i Tygelsjö till det samägda bolaget Lanthem för att bygga en livsmedelsbutik och ett äldreboende. Och bygget av Swecons nya anläggning i Mölndal är i stort sett färdig och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen