Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 november 2018

  Årets höstsådd största på flera år

  Höstsådden är större än på flera år, och har ökat med en tredjedel jämfört med i fjol. Det visar ny statistik från SCB.

  Med den intensiva torkan i somras kom skörden tidigt. Många hann därför så höstgrödor – och den sådda arealen är ovanligt stor i år. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

   Arealen höstsådda grödor är betydligt större än i fjol.
  Arealen höstsådda grödor är betydligt större än i fjol. FOTO: David Larsson

  Höstådden av spannmål och oljeväxter är på 601 300 hektar i år, vilket är 34 procent mer än under den blöta fjolårshösten och 14 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

  – Det är väldigt bra att vi har fått en stor höstsådd. Det kommer att minska behovet av vårutsäde, även om det kommer att bli en brist i vår ändå, säger Kristofer Vamling, chef för Jordbruksverkets utsädesenhet.

  Mycket höstvete

  Som vanligt är en stor del av höstsådden höstvete med 418 600 sådda hektar. Det ligger i samma nivå som 2016 års rekordstora areal.

  En gröda som ökar kraftigt är höstråg. Det har inte såtts så mycket höstråg på tio år och med 34 700 hektar är det nästan 80 procent mer än förra höstens areal. Det är även 62 procent mer än femårsgenomsnittet.

  Höstrapsarealen uppgår till närmare 99 000 hektar, vilket är 10 procent mer än förra årets nivå och i nivå med den rekordstora arealen från 2016.

  Arealerna med höstkorn och höstrågvete ligger i samma nivå som år 2016.

   Tidig skörd i somras på grund av torkan gjorde att många hann så höstgrödor tidigt.
  Tidig skörd i somras på grund av torkan gjorde att många hann så höstgrödor tidigt. FOTO: David Larsson

  Mer ekologiskt

  Tittar man på ekologisk odling har 50 200 hektar såtts i höst, det är 60 procent mer än i fjol. Den ekologiska höstvetearealen ökar kraftigt till 31 000 hektar (en ökning med 76 procent jämfört med i fjol), medan arealerna med ekologisk odlad höstraps minskat med en femtedel jämfört med år 2017.

  Bladlöss och virus

  Den milda och varma hösten har lett till att en del av grödorna har vuxit sig mycket frodiga. Men riskerna har ökat för angrepp av snömögel och svampsjukdomar. Värmen i höstas fick också skadeinsekter att trivas.

  – Vi har fått uppgifter om en bladlusinvasion och eventuellt kommande problem med rödsotsvirus i grödan. Ett svårt angrepp av rödsotsvirus kan leda till behov att så om fältet i vår. Men vi håller tummarna för att virusangreppen inte blir så svåra och att vi får en bra vinter. Grödorna ser så här långt bra ut på fälten, säger Kristofer Vamling.

  Rapporten i korta drag

  Förändringar i höstsådd jämfört med hösten 2017

  Höstvetearealen ökade med 37 %

  Höstrågarealen ökade med 79 %

  Höstkorn och höstrågvete i nivå med 2016 års arealer

  Höstrapsarealen ökade med 10 %

  Ekologiskt odlad höstsådd areal ökade med 60 %

  I Hallands och Örebro län ökade arealen höstsådda grödor med 64 respektive 52 procent jämfört med förra hösten. I Västra Götalands och Östergötlands län ökade den med 44 respektive 32 procent. I Skåne var ökningen 31 procent jämfört med i fjol.

  Det är cirka 4 000 lantbrukare som har lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

  Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB

  Relaterade artiklar

  Till toppen