Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 oktober

  Tipsen: Så lyckas du som entreprenör

  Alla entreprenörer lyckas inte. Men bättre stöd kan göra fler framgångsrika.

   Alla entreprenörer lyckas inte – men bättre stöd kan göra fler framgångsrika.
  Alla entreprenörer lyckas inte – men bättre stöd kan göra fler framgångsrika. FOTO: Istock

  Den allmänna åsikten bland myndigheter, lärosäten och företag är att samhället behöver entreprenörer. Men det är svårt att hitta vetenskapliga belägg för att bättre entreprenörskap självklart ger ökad lönsamhet i ett företag.

  – Entreprenörskap tar fram nya produkter som möter marknadens behov och efterfrågan, och det är positivt. Men alla som satsar lyckas inte och vi måste prata om att man kan stöta på svårigheter, säger Per Hansson som är verksamhetsledare vid Kompetenscentrum Företagsledning vid SLU i Alnarp.

  För att lyckas ekonomiskt är det viktigt att göra marknadsundersökningar och simulera produktionen innan man sätter igång i stor skala och satsar mycket pengar.

  Den som är arbetslös eller som har ett företag med bristande lönsamhet och därför känner sig tvungen att satsa nytt, har en kortare startsträcka och en större risk att misslyckas.

  LRF Bondekompis hjälper företagare

  Den som först hittar en affärsmöjlighet och därefter bestämmer sig för att utveckla sitt företag, har större chans att nå lönsamhet.

  – Det kan handla om allt från att ta ett nytt arrende till att ta fram en ny produkt, säger Per Hansson.

  Samhället i stort kan bli bättre på att stötta entreprenörer, och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas. Det finns satsningar, exempelvis LRF:s Bondekompis, som ska hjälpa företagare som har det jobbigt. Men få företagare verkar känna till dessa, enligt Per Hansson. De vänder sig ändå till familj och vänner, som kanske inte alltid kan hjälpa dem. Ofta hinner problemen bli allvarliga innan företagaren får professionellt stöd.

  – Många står med en stor personlig ekonomisk risk. Vi måste hjälpa dem att hantera den och ge hjälp till planering och uppföljning, säger Per Hansson.

  Han påpekar att bank och försäkringsbolag kan fånga upp tidiga signaler på att allt inte står rätt till. En brand eller någon annan skada kan bli början på en negativ utveckling för ett företag.

  Myndigheter som ger ekonomiskt stöd till utveckling kan också bli bättre på uppföljning.

  LÄS OCKSÅ: Paret Carlsson vände motgång till framgång på fårfarmen

  Lönsamt entreprenörskap

  • Marknadsföring är nyckeln till lönsamhet. Företagaren måste därför utveckla en identitet som marknadsförare.

  • Lantbrukare kan nå större lönsamhet genom mer direktkontakt och direktförsäljning till konsumenterna.

  • Entreprenörer har ofta andra motiv än pengar. Kanske är friheten ännu viktigare.

  • Ett lyckat entreprenörskap kan ge välbefinnande. Men i det tidiga skedet, med mycket osäkerhet, kan entreprenörskap påverka den mentala hälsan negativt.

  Källor: ”Who am I, and if so, how many? Identity dynamics in agricultural entrepreneurship” av Sarah Fitz-Koch; Bisnodes studie om lantbruksföretag som gjordes 2016 på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten; Institutet för entreprenörskap- och småföretagarforskning

  De gröna näringarna

  • Sveriges största småföretagargrupp med cirka 245 000 företag. Verksamheterna spänner över ett 30-tal branscher.

  • Omsätter drygt 70 miljarder kronor och skapar sysselsättning motsvarande 70 000 årsarbeten. Till försäljningsintäkterna kommer drygt 10 miljarder i form av gårdsstöd, miljöersättningar och andra EU-ersättningar.

  • Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske har 8 procent avkastning på sysselsatt kapital, som är ett mått på lönsamheten. Det kan jämföras med 37 procent för hår och skönhetsvård.

  • Verksamheter inom förädling av livsmedel och turism upplever en hög lönsamhet och har en stor vilja att investera. Uthyrningsverksamhet, entreprenad, nötkötts- respektive grisproduktion samt kycklingproduktion upplever en relativt hög lönsamhet, men viljan att investera är inte lika stor.

  • Omsättningen hos entreprenadverksamhet, småskaliga förädlare och turistföretagen ökade med drygt 10 procent under perioden 2013 till 2016. I övriga verksamheter var omsättningen ganska oförändrad.

  • Sysselsättningen ökar i gruppen förädling och tjänster, med 17 procent på tre år. Där har 2 000 nya jobb skapats mellan 2013 och 2016.

  Källor: Rapporterna ”Grön entreprenör” från LRF och ”Så lönsamma är företagen i Sverige”, från Företagarna (båda rapporternas siffror är från 2017), Tillväxtverket.

  Relaterade artiklar

  Till toppen