Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 september

  Råden: Så ska du tänka vid maskinköpet

  En ny maskinpark är roligt men en stor investering som kräver noggranna överväganden. ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin ger råd.

  Jag tog över min fars gamla maskiner när jag startade lantbruket för tre år sedan och det har fungerat bra. En del av maskinerna är fortfarande bra och fungerar, men jag tycker att det är spännande med ny teknik och funderar på att byta maskinpark.

  När jag byter till maskiner med ny teknik blir maskinerna automatiskt mycket större än vad jag behöver på min gård. Jag samarbetar en del med en granne, men just nu har vi lite olika prioriteringar i våra företag som gör att han inte vill vara med på byte av maskinkoncept. Jag tycker att jag har bra resultat och det vill jag fortsätta att ha. Jag skulle vilja ha några tips på hur jag ska tänka?

  Fredrik J

  Timmar i traktorn är bra tänktid! Då finns det tid att fundera kring vad som behöver utvecklas och hur det ska gå till.

  Det är jättebra Fredrik att du lyfter dina funderingar om maskininvesteringar. Det är lätt att det går lite fort med att köpa nya maskiner – det är ju kul med nya grejer!

  Det är bra att göra en opartisk analys av investeringens värde genom att titta på användningstid och kostnader. Det hjälper dig att göra rätt bedömning innan beslut tas, och att minska risken för oväntade effekter som hade kunnat förutses. Jag upplever ibland att många handlar när det blir ett bra mellanpris vid byte av maskiner och inte när det finns behov.

  I samband med generationsskifte övertar den nya brukaren hela eller delar av maskinparken till ett visst värde. Maskinparken skrivs ner enligt plan och efter några år med bra resultat har du troligen övervärden på maskinerna, vilket då generar en bra egen insats vid köp av ny maskin.

  Gör en beräkning på vilken årlig kostnad du får på den nya maskinen, för både fasta och rörliga kostnader. De rörliga kostnaderna är underhåll, bränsle och arbetstid, det fasta är räntor och amorteringar. Gör en uppskattning på hur många timmar du ska använda maskinen. Du får då fram en kostnad per timme. Jämför sedan den kostnaden med den maskin du har i dag – det ger dig en uppfattning om den nya maskinen för med sig ökade kostnader och i så fall hur stora de blir, samt om det är rimligt att ha den kostnaden i ditt företag.

  Stiger dina kostnader extremt mycket behöver du fundera på vilka övriga intäktsmöjligheter du har för den nya maskinen. Det förutsätter att du både vill och har tid till att sälja maskintjänster. Vill grannen köpa tjänster från dig även om det inte var aktuellt att köpa maskinen ihop? Hur många potentiella kunder finns inom ett rimligt arbetsavstånd? Gör en rimlig bedömning av hur marknaden ser ut i närområdet om du har för liten egen areal, så att investeringen blir ekonomiskt försvarbar.

  I dag finansieras stor del av nyinvesteringar av maskiner via avbetalningskontrakt. Amortera minst i samma takt som avskrivningarna och se till att maskinen är betald innan du byter till en ny maskin. Annars kommer det att medföra en negativ påverkan på resultatet.

  Att göra en rättvis bedömning av behov och kostnader är viktigt för att slippa komma till banken några år senare och be om mer finansiering för att det har blivit svårt att klara likviditeten.

  Elenore Wallin

  Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

  Ställ din fråga till våra experter!

  ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

  Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

  Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

  Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen