Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 maj 2017

  KARTA: 22 000 lantbruk i riskzonen

  Över 22 000 lantbruk ligger i ett område där grundvattennivåerna inför sommaren ligger mycket under det normala. Det visar ATLs unika samkörning av data från två olika myndigheter. Se kartan med antal lantbruk i riskområdena här!

   Tiotusentals lantbruksföretag ligger i riskzonen, visar ATLs unika karta som du hittar längst ner i artikeln.
  Tiotusentals lantbruksföretag ligger i riskzonen, visar ATLs unika karta som du hittar längst ner i artikeln. FOTO: Dan Birgerson

  ATL har kombinerat SGU:s grundvattenkarta med Jordbruksverkets fastighetsregister. Fram träder en bild av hur många lantbruk som finns om områdena där grundvattennivåerna är låga för årstiden.

  Och de är många visar ATL:s sammanställning.

  Mycket under det normala

  Av alla aktiva jordbruksföretag i landet ligger i dag 22 300 i ett område där nivåerna är mycket under det normala. Men räknar man även in lantbruk som ligger i områden där vattennivåerna är lägre än normalt växer siffran till 54 000.

  En viktig skillnad jämfört med 2016, då framför allt sydöstra Sverige var hårt drabbat, är att grundvattenläget i år ser bekymmersamt ut i stora delar av Götaland och Svealand.

  RELATERAT: Vattenbristen fick Torbjörn att tänka om

  Värst utsatt är de inre delarna av Svealand och Östersjökusten upp till Hudiksvall. Där ligger grundvattennivåerna i de små magasinen, som har störst betydelse för lantbruken, mycket under det normala. Dessutom gör de låga regnmängderna i de redan utsatta områdena att man inte kan räkna med någon större grundvattentillströmning.

   Bo Thunholm, som är hydrogeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning.
  Bo Thunholm, som är hydrogeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning. FOTO: Julio Gonzales/SGU

  ”Inte får någon påfyllnad”

  – Utgångsläget är inte bra, säger Bo Thunholm, som är hydrogeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

  – Vi är inne i den tid på året där vi vill ha ett bra utgångsläge inför sommaren. När värmen och växtligheten kommer i gång innebär det att vi inte kommer få någon påfyllnad. Även om vi får normala nederbördsmängder ser det ut som att vi kommer få stora problem med låga grundvattennivåer i sommar, fortsätter Bo Thunholm.

  Uppmanas spara

  I Jönköpings län, som tidigare har varit hårt utsatt, förbereder man sig på en ännu värre sommar än förra året. I länet har de låga grundvattennivåerna redan fått till följd att lantbrukare har rekommenderats att vara sparsamma med vattnet.

  – Informationen som vi har trummat ut är att läget inte är bättre än förra året. Vi har legat under det normala hela hösten, säger Kurt Lindberg, som är handläggare på beredskapsenheten på länsstyrelsen i Jönköping.

  I länet har man redan sett prov på att invånare på landsbygden har haft problem att klara den mest basala försörjningen, som matlagning, tvätt och personlig hygien.

  Kan bli vanligare

  Det är fortfarande för tidigt att säga om de låga grundvattennivåerna beror på rena tillfälligheter eller om tillståndet är en del av ett mönster som vi kommer att få vänja oss vid. Men på längre sikt talar allt för att klimatförändringarna kommer ge längre sommarperioder och därmed lägre grundvattennivåer, enligt Bo Thunholm.

  RELATERAT: Köpte vatten för 100 000 kronor

  Även han rekommenderar lantbrukare som vet att de har haft problem med vattentillförseln att vara observanta.

  – Ofta räcker det med att se över sin gamla brunn så den inte är igenslammad. Vissa tror nämligen att de har problem med grundvattnet när det i själva verket är tillströmningen som är problemet. Men man kan även vidta andra åtgärder, som att fördjupa den eller fundera på en ersättningsbrunn.

  I stora områden i Sverige låg grundvattennivåerna i de små vattenmagasinen under eller till och med mycket under det normala under april månad. Inom parenteserna anges hur många lantbruk som ligger inom respektive färgfält.

  Fakta: Så gjorde vi

  Sifferuppgifterna i artikeln har tagits fram genom att kombinera Jordbruksverkets fastighetsregister över aktiva lantbruk med SGU:s grundvattenkarta.

  Registret är från 2014, vilket innebär att gårdar både kan ha kommit till och fallit ifrån.

  Relaterade artiklar

  Till toppen