Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 maj

  Tillväxtreglering gav ingen effekt på rapsen i år

  En mild vinter och en kall, torr vår gör att varken höst- eller vårbehandling med tillväxtreglerande medel har gynnat årets rapsodling.

  Syftet med tillväxtreglering på hösten är att hålla plantans tillväxt nere för att förhindra att den skadas av frost och kyla. Men eftersom vintern inte innebar någon påfrestning för rapsen så finns det ingen synlig effekt av behandlingen i demonstrationsodlingarna i Borgeby.

  – Man hade ingenting för att göra den behandlingen på hösten, säger Paul Leteus, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

  Kemikalieinspektionens godkännande av medlet Caryx gjorde det möjligt att tillväxtreglera raps vid höstsådden 2018. Efter det årets torka och dåliga skörd fanns det mycket restkväve i marken som bidrog till en väldig tillväxt av rapsen. För att bromsa den var det många odlare som behandlade höstrapsen. Men så var inte fallet i höstas.

  – Hösten 2019 hade vi en mer normal tillväxt och en lite senare såtidpunkt. Rapsen blev inte så stor och behovet var mindre.

  Tillväxtreglering på våren ska ge ett ökat utrymme för sidoskott och därmed en högre fröskörd. De led som är både höst- och vårbehandlade i demonstrationsodlingen är något mindre än de obehandlade.

  – Men det är inga jätteskillnader, säger Paul Leteus.

  Han berättar att vårbehandling kan ge en merskörd om den leder till att rapsen inte lägger sig, men att den generellt inte har några stora effekter.

  – I många fall har man fått väldigt blygsamma skördeökningar eller till och med negativa effekter. Om man till exempel tillväxtreglerar ett år som detta när det har varit väldigt torrt i 6-7 veckor, då stressar man grödan och risken är att man får negativa effekter med skördeminskning än snarare än skördeökning. Precis som i spannmålen så är tillväxtregleringen i raps en insats som ska hanteras med varsamhet, säger han.

  Tillväxtreglering är något billigare än en normal svampbehandling i blomning och merskörden behöver därför inte vara lika stor för att löna sig. Med dagens rapspris krävs det en merskörd på cirka 150 kilo per hektar, enligt Albin Gunnarson på Sveriges frö- och oljeväxtodlare.

  – Försök visar att de allra största merskördarna ligger på 200-300 kilo. Vårbehandling med tillväxtreglering är inte det som är det stora utan det är höstbehandlingarna som är viktiga för svensk oljeväxtodling.

  Fakta: Lärdomar från Borgebys demoodlingar av raps

  Skador av Select Plus

  Det är viktigt att använda ogräsmedlet Select Plus i rätt tid annars kan det ge skador på rapsen. En något senare blomning i led där man kört i fel tid syns i demon. Det är en mild påverkan jämfört med hur det kan se ut.

  ”Vi har exempel där vi har sett betydande skador av sena behandlingar. Därför vill vi visa vikten av att rekommendationerna följs”, säger Paul Leteus.

  På våren måste behandling ske medan knopparna fortfarande är täckta av blad. På hösten fram tills fem örtblad är utvecklade, men senast 1 oktober.

  Select Plus är det enda medel som har bra effekt på vitgröe på våren och resistensen mot medlet hos renkvale är ännu förhållandevis lite utbredd.

  Gödsling med olika mängd svavel

  Demonstrationen visar gödsling med 0, 15 respektive 40 kilo svavel.

  ”Vi rekommenderar alltid svavelgödsling. Upptäcker man en svavelbrist så kostar det mycket och då går det inte att göra något åt det.”

  Olika ogrässtrategier

  ”Den helt dominerande strategin för ogräsbekämpning i höstraps är preparatet Belkar som kom från några år sedan. Det fungerar väl till en ganska låg kostnad. Vår erfarenhet är att 0,25 liter per hektar räcker i väldigt många fall. Det innebär en klar inbesparing jämfört med den strategi som dominerade tidigare.”

  Sortdemonstration

  Exempel på stora beprövade sorter är Exception, Dariot och linjesorten Butterfly.

  ”Bara man väljer en rapssort som är bland de tio bästa i flerårsförsöken så tror jag inte att det är helt avgörande vilken sort man har valt. Det går att få bra skörd med många sorter.”

  En egenskap som kommer allt mer bland flera sorter är motståndskraft mot drösning. En annan är högre avkastning hos sorter som är resistenta mot klumprotsjuka. De närmar sig de konventionella sorterna i det avseendet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen