Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 juni

  Tidighet och sjukdomsresistens bland höstens nyheter

  Tidigt höstvete och klumprotsresistent höstraps med hög skördepotential är några av nyheterna. Men även när det gäller råg och höstkorn finns intressanta nyheter till höstsådden 2020.

   Visning av nya sorter inför 2020 på Borgeby.
  Visning av nya sorter inför 2020 på Borgeby. FOTO: Malin Eborn

  Inför hösten lanseras den nya sorten KWS Ahoi som är ett tidigt och högavkastande höstvete med brödvetekvalitet.

  – Vi ser att den har stor potential att ta marknadsandelar där vi tidigare har haft svårt att konkurrera med andra aktörer, säger Oskar Gustafsson, produktchef på Scandinavian Seed.

   Oskar Gustafsson, produktchef på Scandinavian Seed visar nya sorter för media på Borgebyfältet i maj.
  Oskar Gustafsson, produktchef på Scandinavian Seed visar nya sorter för media på Borgebyfältet i maj. FOTO: Malin Eborn

  Framför allt handlar det om ett höstvete som är tillräckligt tidigt för att ha som förfrukt till höstraps. En annan nyhet är fodervetet KWS Kerrin.

  – Skörden ligger högre än Hereford som är en sort som varit med väldigt länge och tidigare varit svårslagen, säger Camilla Persson, växtodlingsrådgivare på Lantmännen.

  Nytt för i år är den klumprotsresistenta höstrapssorten Crome. Klumprotsjuka orsakas av en jordbunden organism och klassiska symtom är stora svulster på rötterna. Angrepp kan leda till reducerad skörd eller i värsta fall att grödan helt utvintrar.

  – Det är häftigt att en klumprotsresistent sort som nya Crome kan komma upp i en skördenivå med de högst avkastande sorterna, säger Camilla Persson.

  Sorten kan användas på fält där en låg förekomst av klumprotsjuka konstaterats. Med hög förekomst går det inte att fortsätta odla oljeväxter.

  Kan orsaka stora skador

  Ytterligare en ny nischsort är höstrapsen Amazzonite som är resistent mot Turnip Yellow Virus (TuYV). Viruset är vanligt på många håll i Europa och kan orsaka stora skador ur ett internationellt perspektiv. I Sverige är det ett relativt outforskat problem.

  – Vi vet att det finns i Skåne och möjligtvis längre norrut, men vi vet inte hur mycket det sänker skörden, säger Camilla Persson.

  Django, en kortvuxen linjesort, och dvärghybriden DK Sequel är andra nyheter på höstrapssidan.

   KWS Tayo är en ny hybridråg som Scandinavian Seed tagit in i år efter bara ett års provning i Sverige tack vare sin höga avkastning.
  KWS Tayo är en ny hybridråg som Scandinavian Seed tagit in i år efter bara ett års provning i Sverige tack vare sin höga avkastning. FOTO: Malin Eborn

  Nyheter på höstrågsidan är exempelvis KWS Tayo, en hybridråg med högt och stabilt falltal, som passar både till kvarn och till foder.

  – Vi väljer att gå in med den redan efter ett års provning i Sverige eftersom det är den absolut högst avkastande sorten, säger Oskar Gustafsson på Scandinavian Seed.

  KWS Serafino är också en ny höstrågsort som Lantmännen har valt att ta in till hösten.

  När det gäller höstkorn introducerar Scandinavian Seed det sexradiga hybridkornet SY Toreroo. Sorten tillhör Syngentas hybridkoncept Hyvido som sedan det lanserades för några år sedan tagit en tredjedel av marknaden för höstkorn, berättar Mats Olsson Sörensson på Syngenta. I detta ingår också SY Galileoo som började säljas av Lantmännen förra året.

   Mats Olsson Sörensson på Syngenta visar hybridkornsorterna Toreroo och Galileoo som ska för första gången ska börja uppförsökas i Sverige.
  Mats Olsson Sörensson på Syngenta visar hybridkornsorterna Toreroo och Galileoo som ska för första gången ska börja uppförsökas i Sverige. FOTO: Malin Eborn

  För första gången kommer utsäde av hybridsorterna nu uppförökas i Sverige av sortrepresentanterna.

  – Vi ser det som en stor fördel att kunna förse marknaden med svenskproducerat hybridhöstkorn, säger Mats Olsson Sörensson.

  När det gäller höstkorn lanserar Scandinavian Seed också den sexradiga linjesorten KWS Astaire.

  – Den avkastar i paritet med hybridkornet men har en fördel i att utsädeskostnaden är lägre, säger Oskar Gustafsson på Scandinavian Seed.

   Mats Olsson Sörensson från Syngenta på berättade om hybridkonceptet Hyvido som tagit en tredjedel av marknaden för höstkorn under visning med begränsad publik på Borgebyfältet i början på maj 2020.
  Mats Olsson Sörensson från Syngenta på berättade om hybridkonceptet Hyvido som tagit en tredjedel av marknaden för höstkorn under visning med begränsad publik på Borgebyfältet i början på maj 2020. FOTO: Malin Eborn

  Relaterade artiklar

  Till toppen