Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 juli 2018

  Torkan tuff utmaning för nya ägarna på Tangarà farm

  Farboret, Hörby.

  Henrik Andersson-Rosenius och Sara Rosenius har haft en intensiv tid med två fastighetsköp inom loppet av ett par månader. Däremellan ett akut inhopp för att lösa djurskötseln på omskrivna Tangará Farm.

  Den extrema torkan har inte gjort vardagen enklare.

   Sara Rosenius och Henrik Andersson-Rosenius med dottern Signe.
  Bild 1/5 Sara Rosenius och Henrik Andersson-Rosenius med dottern Signe. FOTO: Marcus Frennemark
   Flera olika fårraser finns med i köpet från Tangará Farm: texel, border leicester och svartnosfår.
  Bild 2/5 Flera olika fårraser finns med i köpet från Tangará Farm: texel, border leicester och svartnosfår. FOTO: Marcus Frennemark
   Att matcha beten och lamm är en utmaning under torrsommaren 2018.
  Bild 3/5 Att matcha beten och lamm är en utmaning under torrsommaren 2018. FOTO: Marcus Frennemark
   Sara Rosenius.
  Bild 4/5 Sara Rosenius. FOTO: Marcus Frennemark
   Henrik Andersson-Rosenius.
  Bild 5/5 Henrik Andersson-Rosenius. FOTO: Marcus Frennemark

  Henrik Andersson-Rosenius och Sara Rosenius, med firman Ekes Lamm och Lantbruk, är nyblivna ägare till fastigheten där Tangará Farm AB tidigare bedrev sin verksamhet, samt till djuren, cirka 450 tackor med lamm, som de köpt av Maycon Vinborg och Emma Jönsson.

  Affären innebar att Sara och Henriks lammproduktion i princip fördubblades i ett drag. Men de är vana att växa snabbt.

  På mindre än tio år har det unga företagarparet gått från fårskötsel på hobbybasis till att driva ett fullskaligt lantbruksföretag som sysselsätter ett tiotal personer i 450 hektar växtodling, entreprenadverksamhet samt en lammproduktion, som efter senaste köpet baseras på 900 tackor.

  Utan egen mark

  Den resan har de gjort utan att äga ett enda hektar mark själva. Verksamheten har byggts upp med utgångspunkt från den avstyckade gården i Farboret, som de köpte 2010. Åker- och betesmark har arrenderats och stallar på annat håll hyrts för att få plats med den växande lammproduktionen.

  2014 slutade Henrik sin anställning som maskinförsäljare för att satsa fullt ut i det egna företaget. Den 1 mars i år köpte de för första gången egen mark, en gård med nio hektar där de genast satte igång att bygga om för verkstad och maskinförvaring. Här ska maskinstationen ha sitt centrum.

  Tangarà-kris kom emellan

  Sedan kom krisen på Tangará Farm emellan. Och i början av juni var nästa fastighetsaffär genomförd.

  – Banken var positiv till oss som köpare och vi har känslan att Maycon och Emma är nöjda med att det blev vi som tog över, säger Sara Rosenius.

  Deras egen fårskötsel har varit helt inriktad på produktion av slaktlamm. Utöver lammen födda på gården har de också fött upp 4-500 inköpta vinterlamm till slakt varje år.

  Nu håller de på att sondera det inköpta djurmaterialet. Här finns högklassisk texel, som de har erfarenhet av sedan tidigare, men också nya raser som border leicester och svartnosfår.

  – Vi får se hur vi kan använda det. Men helt klart är att vi inte kommer att befatta oss med semindelen som fanns på Tangará Farm. Det har vi inte kompetens för, säger Sara.

  Bära två heltidsjobb

  Fåren står för cirka 2 miljoner kronor av de drygt 17 miljoner kronor som företaget omsätter. Målet är att fårskötseln ska bära två heltider och lämna 350 000 kronor i vinst.

  – Men då krävs det att vi har låga fasta kostnader och kan utnyttja synergier med andra delar av företaget, säger Henrik.

  Lamning och stängsling är sådana intensiva perioder när mer än halva personalstyrkan koncentreras till arbete med fåren.

  Torkan en utmaning

  Den här sommaren med sin extrema torka har haft sina speciella utmaningar med att få betet att räcka till och hålla fåren kvar på betesmarkerna när jordningen av elstängslet inte fungera i torr jord.

  Dessutom har kantklippningen av vägkanter, som är en viktig del av entreprenadverksamheten, periodvis fått ställas in på grund av brandrisken.

  – 35 hektar spannmål skördades som helsäd och vi hann med att öka majsarealen i våras. Vi har försökt agera för att klara konsekvenserna av torkan och få ihop tillräckligt med foder, säger Henrik Andersson-Rosenius.

  LÄS OCKSÅ: Osäker framtid för känd fårfarmLÄS OCKSÅ: ”Rörde om i Fårsverige”

  Tvisten runt Tangará Farm AB

  Tangará farms ägare Maycon Vinborg och Emma Jönsson lämnade gården och Sverige i slutet på april efter en tvist med Gustaf Ramel på Gårdstånga Nygård, som var deras samarbetspartner och långivare.

  Ansvaret för djuren, men inte ägandet av dem, övergick på Gustaf Ramel, som dock saknade erfarenhet av fårskötsel. Han lejde in Ekes Lamm och Lantbruk för att lösa den akuta situationen.

  Veterinär som besiktigade fåren på gården konstaterade att de var magra och att det fanns brister i djurhållningen.

  När de akuta problemen med djurskötseln var lösta fick Henrik Andersson-Rosenius och Sara Rosenius möjlighet att köpa fastigheten och djuren av Maycon Vinborg och Emma Jönsson.

  Henrik och Sara understryker att de inte har haft någon del i konflikten mellan de tidigare ägarna och Gustaf Ramel:

  – Vem som har gjort fel och i vad, det vill inte vi döma i. Vi har en bra relation med Maycon och Emma. Även Gustaf Ramel, som vi har lärt känna först nu, har vi en god relation till.

  Relaterade artiklar

  Till toppen