Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 februari 2019

  Öppet för höjda krisstöd

  Taket för hur stora nationella stöd ett EU-land får betala ut till jordbruksföretag höjs.

   Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär.
  Bild 1/2 Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär. FOTO: Ann Lindén
  Bild 2/2 FOTO: Kalle wilhelmsson

  Nu kan lantbruksföretag få mer i statliga stöd. Det utrymmet kan utnyttjas för att betala ut mer ersättning för förra sommarens torka. Möjligheten finns efter att EU-kommissionen beslutat att höja taket för så kallade de minimis-stöd, eller stöd av mindre betydelse, från 15 000 euro till ett jordbruksföretag under en treårsperiod till 20 000 euro.

  De minimis-stöd är undantagna från kravet på att EU-länder måste få nationella stöd till företag godkända av EU-kommissionen som granskar om de bryter mot EU:s konkurrensregler. Det innebär att de går snabbare att få ut än andra typer av stöd, och därför är lämpliga i krissituationer. Det svenska utrymmet har bland annat använts för krisstöden efter torkan.

  Retroaktiva

  Förutom det företagsbundna taket på 20 000 euro under tre år har varje medlemsland ett tak för hur mycket de får betala ut i de minimis-stöd totalt. Gränsen höjs från 1 procent till 1,25 procent av värdet av landets årliga jordbruksproduktion under tre år. För länder som lägger högst 50 procent av sitt totala nationella anslag på en och samma jordbrukssektor höjs taket till 25 000 euro per företag och 1,5 procent av jordbruksproduktionen.

  ”I och med att det högsta stödbeloppet höjs kommer de nationella myndigheterna att få mer flexibilitet och kunna reagera snabbare och mer effektivt för att stödja jordbrukare i utsatta lägen”, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

  De nya gränserna träder i kraft den 14 mars, men gäller retroaktivt om alla villkor uppfylls.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen