Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 mars

  Swedbank ska betala fyra miljarder kronor för brister

  Swedbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor med anledning av att banken har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet.

   Swedbank har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättrisker i sin baltiska verksamhet, menar finansinspektionen.
  Swedbank har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättrisker i sin baltiska verksamhet, menar finansinspektionen. FOTO: Mostphotos

  Det framgår av ett pressmeddelande från Finansinspektionen där det hänvisas till resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland som har genomförts av svenska Finansinspektionen (FI) och estniska Finantsinspektsioon.

  Myndigheterna bedömer att sanktionen och föreläggandet inte äventyrar bankens nuvarande verksamhet eller dess kunder. Banken är välkapitaliserad och har en god likviditetstäckningsgrad, enligt myndigheterna.

  Swedbank uppgav på torsdagskvällen att banken respekterar Finansinspektionens sanktionsbeslut.

  ”Swedbank har brustit i hanteringen av kundernas, ägarnas och samhällets förtroende. Det är besvärande och mycket allvarligt”, säger Swedbanks vd Jens Henriksson i pressmeddelandet och fortsätter:

  ”De brister finansinspektionerna påtalar kommer att hanteras och åtgärdas utan dröjsmål, i den mån de inte redan har åtgärdats”, tillägger han.

  Vill kräva skadestånd

  AMF Pension, en av Swedbanks storägare, vill att bankens nya styrelse ska undersöka möjligheten att kräva tidigare styrelseledamöter på skadestånd, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

  AMF ger beskedet efter Finansinspektionens sanktionsavgift mot Swedbank på 4 miljarder kronor för sin bristande hantering av penningtvättsfrågor.

  AMF:s önskemål framförs trots att styrelsen, men inte ex-vd Birgitte Bonnesen, beviljades ansvarsfrihet på bankens årsstämma i fjol.

  – Vad som gäller är att om det kommer ny information och ny fakta kan man ompröva det, säger Thomas Flodén, kapitalförvaltningschef på AMF, till Ekot.

  Under åren 2010-2019 satt Lars Idermark som ordförande och vice ordförande i Swedbanks styrelse. Han var samtidigt VD för Södra mellan 2013 och 2020.

  Brottsutredning i Estland

  Estniska Finantsinspektsioon har utfärdat ett föreläggande som innebär att Swedbanks estniska dotterbolag måste vidta åtgärder för att förbättra sina system för att motverka penningtvättsrisker eftersom de nuvarande inte uppfyller kraven i penningtvättsregelverken.

  Banken investerade enligt den estniska undersökningen inte tillräckligt i förebyggande åtgärder. Bankkoncernen fattade beslut som tillät affärer med högriskkunder utan att ha tillräckliga system och kontroller på plats och utan fullständig kunskap om vilka penningtvättsrisker som dessa kunder innebar.

  ”En brottsutredning i Estland kommer att fastställa om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har förekommit”, uppges det i pressmeddelandet.

  Den svenska undersökningen slår fast att Swedbank AB har haft stora brister i sin styrning och kontroll av arbetet att motverka penningtvätt i de baltiska dotterbankerna.

  ”Banken har haft otillräcklig riskmedvetenhet och även otillräckliga processer, rutiner och kontrollsystem när det gäller att hantera riskerna för penningtvätt. Den baltiska verksamheten har även saknat tillräckliga resurser för att motverka penningtvätt”, skriver FI.

  Enligt undersökningen har Swedbanks moderbolag haft kännedom om misstänkt penningtvätt i Baltikum, men har trots flera interna och externa rapporter som har varnat för brister vidtagit lämpliga och tillräckliga åtgärder.

  ”FI har också upptäckt flera exempel på hur banken har undanhållit dokumentation och information från FI som i efterhand visar på det allvarliga läget. Detta har även den estniska tillsynsmyndigheten funnit i sin undersökning”, heter det vidare.

  – Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt. Det är också mycket bekymmersamt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

  Brister

  Myndigheten har även undersökt hur Swedbanks svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken.

  Enligt undersökningen har banken haft brister i sin riskklassificering av kunder och i sin övervakning av transaktioner. FI:s slutsats blir därför att banken inte har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken i sin svenska verksamhet.

  Frågan om penningtvätt eller andra kriminella aktiviteter har ägt rum i Swedbanks estniska verksamhet utreds för närvarande av den estniska åklagarmyndigheten. Eftersom man inte kan bli dömd två gånger för samma brott i Estland avslutade Finantsinspektsioon delar av sin undersökning i november så att åklagare kunde fortsätta med brottsutredningen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen