Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 juli 2019

  Sveriges hampaodlare ger inte upp

  Sveriges hampaodlare ger inte upp, trots motgångar hos Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Högsta domstolen.

  – De hittar på alla tänkbara sätt för att få oss att sluta odla men jag fortsätter som vanligt, säger Thomas Jacobsson i Södra Kverrestad, Tomelilla.

   Göran Andersson odlar i år tio hektar hampa av den lågväxande sorten Finola. Bilden är från 2017 års skörd.
  Göran Andersson odlar i år tio hektar hampa av den lågväxande sorten Finola. Bilden är från 2017 års skörd. FOTO: Börge Nilsson

  Industrihampa är enligt EG-domstolen godkänd för odling i Sverige sedan 2003. Växten används för fiber till kläder och rep, byggisolering och djurströ. Fröna säljs som fågelfrö, till matlagning eller pressas till olja.

  Blommor och växtdelar kan också användas till andra ändamål. I de sorter som är tillåtna i EU måste halten av det rusgivande ämnet THC vara lägre än 0,2 procent. Ingen kan alltså bli hög på lagligt odlad hampa.

  Däremot har CBD-olja marknadsförts som både läkemedel och kosttillskott tills Läkemedelsverket och Livsmedelsverket stoppade det (se faktaruta) och Högsta domstolen i förra veckan klassade den som narkotika.

   Svensk industrihampa odlad av Göran Andersson i Grästorp. Sorten är den lågväxande Finola.
  Svensk industrihampa odlad av Göran Andersson i Grästorp. Sorten är den lågväxande Finola. FOTO: Börge Nilsson

  Lönsam gröda

  Thomas Jacobsson i Södra Kverrestad, Tomelilla, odlar fem hektar av den högväxande sorten Fedora 17.

  – Min nisch är att ta fram fiber till byggmaterial. Sen säljer jag hampafrön också och pressar olja, säger han.

  Hampafiber används som isolering eller armering i lerhus.

  – Det är en väldigt lönsam gröda. Vi hinner inte producera det byggmaterial vi har efterfrågan på.

  Thomas Jacobsson är stridslysten om svenska myndigheter helt försöker stoppa den hampaodling som varit laglig i Sverige sedan EG-domstolen 2003 upphävde ett nationellt förbud.

  – Behövs det så får vi gå till EG-domstolen igen, säger Thomas Jacobsson.

   Göran Andersson i Tengene, Grästorp, tänker inte sluta med industrihampa, trots motgångar hos en rad myndigheter.
  Göran Andersson i Tengene, Grästorp, tänker inte sluta med industrihampa, trots motgångar hos en rad myndigheter. FOTO: Börge Nilsson

  Ätbara frön

  Kollegan Lennart Fransson i Tengene, Grästorp, är specialiserad på hampafrö som livsmedel.

  – Jag är den enda hampaodlaren i Sverige som är certifierad för ekologisk odling så för mig är hampafrö det viktigaste, säger han.

  Han har tidigare odlat fem hektar. I år gör osäkra regler att han odlar två. Eftersom en kund vill köpa fiber till byggmaterial valde han en högväxande sort som ger mer fiber.

  Tidigare har han också haft avsättning för blomställningar och blad till en kund som tillverkat CBD-olja.

  – De har sagt att de är intresserade i år också. Men det är ju en färsk dom från Högsta domstolen, så vi får se hur det blir med det, säger Lennart Fransson.

  Hans granne Göran Andersson odlar 10 hektar som han själv säljer som isolering, fågelfrö, hampafrö och djurströ. Tidigare gick också en stor del av skörden till CBD-branschen.

  – Men där har det i princip varit stopp sedan i fjol.

  Sluta med hampa tänker han inte göra.

  – Nej, jag brukar vara rätt envis, säger Göran Andersson.

   Hampafrön har länge använts som mat och pressats till olja. De omfattas inte av Livsmedelsverkets nya krav på att klassa vissa livsmedel som nya livsmedel, eller ”novel food”.
  Hampafrön har länge använts som mat och pressats till olja. De omfattas inte av Livsmedelsverkets nya krav på att klassa vissa livsmedel som nya livsmedel, eller ”novel food”. FOTO: Börge Nilsson

  Så många odlar hampa

  2018 ökade antalet hampaodlare. 47 lantbrukare odlade industrihampa på 88,09 hektar. 2017 odlade 31 lantbrukare 78,5 hektar, enligt siffror från Jordbruksverket.

  Godkänd industrihampa

  68 sorter av växten Cannabis sativa har så låg halt av den rusgivande substansen tetrahydrocannabinol, THC, att den får odlas med EU-stöd. För att vara godkänd måste den hålla mindre än 0,2 procent THC. Odlaren måste dessutom ha sökt EU-stöd för odlingen. Annars klassas växten som narkotika.

  Vissa sorter är korta och odlas mest för frö och blomställning, som Finola. Andra är högväxta och odlas för att få ut mesta möjliga mängd fiber till byggmaterial, som Fedora 17 och Futura 75.

  Myndigheternas strid om CBD

  Flera myndigheter har agerat för att stoppa produkter av cannabinoider, CBD.

  Läkemedelsverket klassar CBD som läkemedel vilket kräver godkännande och registrering. Det har stoppat många tillverkare.

  Livsmedelsverket klassar produkter med CDB som ”novel food”, vilket också kräver tester och godkännande. Hampafröer och produkter från själva fröerna, som pressad olja, är dock uttryckligen undantagna från kravet i EUs katalog över novel food.

  Polis och åklagare har beslagtagit olja både hos tillverkare och kunder. Tingsrätter och hovrätter har ibland friat, ibland fällt. I juni 2019 beslutade Högsta domstolen (målnummer B 177-19) att CBD-olja som innehåller THC, också i så små mängder att det inte ger något rus, är att betrakta som narkotika, även om den är gjord av laglig industrihampa.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen