Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 september 2017

  Sveriges grispris kommer i kapp

  Det svenska priset på slaktgris har stigit de senaste månaderna samtidigt som priset inom EU har sjunkit. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.…

   Det svenska priset på slaktgris har stigit de senaste månaderna samtidigt som priset inom EU har sjunkit. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.
  Det svenska priset på slaktgris har stigit de senaste månaderna samtidigt som priset inom EU har sjunkit. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket. FOTO: Mostphotos

  Det svenska priset ligger nu 6 procent högre än det genomsnittliga priset inom EU och det är en återgång mot hur prisbilden såg ut under perioden 2014-2016. Då var det svenska priset oftast avsevärt högre än det genomsnittliga priset inom EU. Men i slutet av förra året föll de svenska priserna samtidigt som priserna inom EU steg. Resultatet blev att det svenska priset i våras låg under EU-genomsnittet för första gången sedan 2013.

  Stora variationer i slakt

  Den osäkra prisutvecklingen under våren speglas i kraftiga variationer i slakten för 2017. I mars var slaktvikten för svin uppe på 22 500 ton, något som var högre än motsvarande perioder 2014-2016. Samtidigt var slaktvikten i april nere på under 18 000 ton, en siffra som är lägre än alla de tre föregående åren. I juni 2017 hade slakten av suggor och unggrisar minskat något jämfört med 2016, medan de slaktade galtarna, unggaltarna och slaktsvinen var fler.

  Mer fågelslakt och färre ägg

  Mängden slaktade fjäderfä var närmare 13 000 ton i juni, nästan 4 % mer än i samma månad 2016. Slakten av kalkon och höns var lägre, men vägdes upp av en ökad kycklingslakt, som utgör drygt 96% av den samlade fjäderfäslakten. När det gäller ägg var invägningen hos Svenska Äggs medlemsföretag 9 100 ton i juni, en minskning med 7% jämfört med i fjol.

  Slakten av nötkreatur, får och lamm är något mera jämna, men i övrigt närmast oförändrad jämfört med i fjol.

  PREMIUM: Svenska grisar ger inte längre bäst betaltPREMIUM: Svensk gris bäst i klassen

  Relaterade artiklar

  Till toppen