Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 november 1999

  Sverige inte självförsörjande på griskött

  För första gången i modern tid räcker inte de svenska grisarna. Förklaringen är att vi äter allt mer griskött samtidigt som de låga priserna slagit ut många producenter.

  När griskrisen var som värst med extremt låga priser och desperata producenter inte såg någon annan väg än att lägga av, fanns det de som höjde varningsflagg.
  – Håll ut, annars får vi brist på svenskt griskött, sa till exempel K G Körnell, vd i SQM Pork.

  Snabb minskning
  Nu är vi där! Enligt Swedish Meats egna jämförelser mellan augusti 1998 och augusti 1999 har grisbeståndet i Sverige minskat från närmare 2,4 miljoner till 2,1 miljoner. En minskning med 11 procent på bara ett år. SCB:s preliminära siffror som utgår från juniräkningarna varje år visade tidigare att svinbeståndet minskat med 5,3 procent mellan 1998 och 1999.
  De nya siffrorna från Swedish Meats bekräftar således att svinproduktionen fortsätter att minska. Men i allt snabbare takt.
  Enligt Eva Stenberg på Swedish Meats avdelning för politik och marknad är antalet slaktade svenska svin nu i oktober cirka tio procent färre än för ett år sedan. Antalet som slaktas är inte extremt lågt. Det unika är att de svenska svinen för första gången inte räcker till för att tillfredställa de svenska konsumenternas efterfrågan.
  – Det har inte hänt någon gång tidigare, åtminstone inte efter 1950, säger Eva Stenberg.

  Minskar lite i EU
  I andra medier har det framskymtat att det kan bli skinkbrist till jul. Och skälet skulle vara en allmän produktionsnedgång inom EU.
  – Men svinproduktionen inom EU har, trots de låga priserna, inte minskat så mycket som man kunde tro, säger Eva Stenberg.
  Både Spanien och Holland ökar sin produktion och storproducenten Danmark ligger relativt stabil.
  Detta har i sin tur betytt att priserna inom EU är låga jämfört med de svenska grispriserna, som stigit rejält de senaste månaderna. Ändå kan man tala om en viss återhämtning för det genomsnittsliga grispriset i EU, som nu ligger på samma nivå som andra kvartalet 1998.
  Enligt Eva Stenberg kan vi räkna med att de svenska grispriserna kommer att ligga ungefär på nuvarande nivå de närmaste två åren.
  – Det är idé att satsa nu för den som vill hålla på med grisar, säger hon och refererar till den unika situation som just nu råder för svensk svinslakt.
  – Det väntar en högkonjunktur för grisproduktionen.

  Svenska bönder försiktiga
  Sverige har normalt över hundra procents självförsörjningsgrad på grissidan. Men i år kommer vi att klart under. Räknat på hela året saknas det 12 000 ton. Och prognosen för år 2000 pekar mot ett underskott på 34 000 ton. Därmed är vi bara självförsörjande på griskött till 90 procent.
  – Vi skulle behöva få in betydligt fler grisar till slakt, säger Eva Stenberg.
  Problemet är att det tar ett till ett och ett halvt år innan en prisförändring syns i slakten. De svenska bönderna är försiktiga och bestämmer sig inte förrän de vet hur landet ligger.
  – Pessimismen är större i Sverige än i Danmark, säger Eva Stenberg och ger därmed en förklaring till de långa startsträckorna.

  Dan Birgerson

  Relaterade artiklar

  Till toppen