Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 juni 2000

  Sverige har Europas lägsta reporänta

  Den europeiska centralbanken ECB höjde sin ränta ordentligt på torsdagen. Men Riksbanken ligger kvar och Sverige har nu Europas lägsta reporänta.

  ECB:s direktion satte ned foten ordentligt genom
  att höja sin reporänta rejält, med en halv procentenhet
  till 4,25 procent. Många hade trott på en höjning
  av räntan, men ganska få hade räknat med en så
  stor ökning.  Men inflationen har börjat ta fart i många av EMU-länderna
  och ECB, som är en relativt ny centralbank, vill inte uppfattas
  som mjuk.  Samtidigt blir den svenska tillväxten allt starkare,
  spår Riksbanken. Men i Sverige behövs det ännu
  ingen räntehöjning för att kyla av ekonomin. I
  den nya inflationsrapporten spår Riksbanken fortsatt goda
  tider för den svenska ekonomin.  BNP växer med 4,3 procent  Tillväxten blir till och med starkare än
  bankens ekonomer spådde i sin förra rapport i mars.
  Nu tror Riksbanken att BNP växer med hela 4,3 procent
  i år, 3,5 procent 2001 och 2,9 procent 2002.  Men ändå låter Riksbanken sin styrande reporänta
  ligga kvar oförändrad på 3,75 procent. Ett av
  skälen är att inflationen har varit lägre än
  väntat sedan i mars. Det beror bland annat på att oljepriserna
  föll i april, och på fallande priser för el och
  telefon. Det senare är sannolikt en effekt av avregleringarna,
  tror Riksbanken.  Dessutom har löneökningarna i avtalen blivit lägre
  än de flesta prognosmakare hade väntat sig.  Riksbanken räknar nu med att inflationen – rensad för
  skatter och subventioner – blir 1,5 procent på ett års
  sikt och 1,9 procent på två års sikt. Riksbankens
  inflationsmål är 2 procent.  Samtidigt varnar Riksbanken för att inflationen kan bli
  högre. Högre löner, större skattesänkningar
  eller starkare efterfrågan riskerar att driva upp inflationen.
  Men enligt  Låg inflation  Riksbankens huvudscenario ligger inflationen klart
  under målet under större delen av prognosperioden.
  -Först mot slutet av perioden når den upp till
  målnivån. Därmed är det inte svårt
  att motivera att vi håller reporäntan oförändrad,
  sade vice riksbankschef Lars Heikensten på torsdagen.  Däremot varnar Heikensten för att den starka konjunkturen
  ser ut att driva inflationen över målet bortom prognosperioden
  på två år. Då blir det på sikt svårt
  att undvika räntehöjningar.  -Det ser ut som om vi gradvis får se inflationen krypa
  uppåt. Det krävs en tydlig förändring för
  att inte inflationen ska ticka upp över målet, sade
  Heikensten.  Efter räntehöjningen ligger ECB:s reporänta
  nu en halv procentenhet över den svenska. Danmark står
  visserligen utanför EMU, men den danska centralbanken brukar
  skugga ECB. Även i Norge ligger räntorna klart högre
  än i Sverige.  Bank of England har också dragit upp räntenivån
  och i Grekland ligger räntorna klart över de svenska.
  Schweiz däremot brukar ha en låg räntenivå
  och styrräntan ligger under den svenska, även om en
  höjning väntas i nästa vecka. Men den schweiziska
  centralbanken använder samtidigt ett annat räntestyrningssystem
  och har ingen exakt motsvarighet till den reporänta som används
  i Sverige och på många andra håll.  Sten Gustafsson/TT

  Relaterade artiklar

  Till toppen