Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 december 2018

  50 år sen svenska förbudet av DDT

  Den 27 mars 2019 är det exakt 50 år sedan Sverige förbjöd bekämpningsmedlet DDT – som första land i världen. I dag finns en hel rörelse på nätet som menar att DDT är ofarligt.

   DDT-insektssprej som användes i svenska marinen förr.
  DDT-insektssprej som användes i svenska marinen förr. FOTO: Gotlands Försvarsmuseum | CC3.0

  Under flera decennier hyllades DDT som ett undermedel som kunde användas mot nästan alla hot inom skogs- och jordbruket. Det ansågs som helt ofarligt för människor men tog död på skadedjur.

  DDT kallas ofta diklordifenyltrikloretan och det här är ett mycket stabilt ämne, det tar åratal innan det sönderfaller i andra kemiska ämnen.

  När man började använda DDT i stor skala var stabiliteten en extrem fördel. Man trodde ursprungligen att om man till exempel besprutade en åker, så skulle effekten vara för evigt.

   Annons för malmedlet Flipp.
  Annons för malmedlet Flipp. FOTO: Arkiv

  Stabiliteten ett problem

  Men i början av 1960-talet slog forskarna larm om att stabiliteten var ett stort problem. När ett djur fick i sig DDT lagrades det i fettvävnaden. Det här gjorde att rovdjur högre upp i näringskedjan fick i sig alla gifter som alla deras byten konsumerat.

  De första larmen gällde framför allt havsörnen och andra fåglar, men omfattade snart också fiskar.

  Efter åratals debatt och fler och fler krisrapporter från forskare beslutade Giftnämnden den 27 mars 1969 att förbjuda DDT.

  Sverige var först i världen om att stoppa all användning av bekämpningsmedlet.

   Behandling av plantor med DDT i Njutånger, troligen på 1950-talet.
  Behandling av plantor med DDT i Njutånger, troligen på 1950-talet. FOTO: Njutångers hembygdsförening

  Förbjudet i nästan alla länder

  I dag är det förbjudet att använda DDT i skogs- och jordbruk i nästan alla länder. Men den mycket dödliga sjukdomen malaria gör att flera länder fortfarande använder ämnet för att stoppa malariamyggan.

  Användningen är hårt reglerad och DDT får bara användas inomhus. Vissa beräknar att DDT har räddat livet på 500 miljoner människor.

  Hävdar att DDT är ofarligt

  De senaste åren har det växt upp en hel rörelse på nätet som menar att DDT är helt ofarligt – och att det var onödigt att förbjuda det. Den som satte igång den oorganiserade rörelsen, var den amerikanske smittskyddsläkaren D. Rutledge Taylor. 2010 gjorde han dokumentärfilmen “3 Billion and Counting” som främst handlar om de miljoner barn som varje år dör i fattiga länder och där DDT-förbudet ges skulden.

  På nätet finns det i dag tusentals sajter och artiklar där nya DDT-förespråkare granskar och kritiserar de fakta och rapporter som låg till grund för förbudet. Bland annat ifrågasätts många av de alarmerande mätresultaten från1960-talet.

   DDT fick sitt stora genombrott under andra världskriget. Det användes framför allt för att stoppa malaria och andra insektsburna sjukdomar.
  DDT fick sitt stora genombrott under andra världskriget. Det användes framför allt för att stoppa malaria och andra insektsburna sjukdomar. FOTO: CDC
   På 1950-talet besprutade man odlingar med DDT från flyg i Närke.
  På 1950-talet besprutade man odlingar med DDT från flyg i Närke. FOTO: Arkiv

  DDT ur ett historiskt perspektiv

  1874. Det kemiska ämnet diklordifenyltrikloretan, DDT, skapas för första gången av Othmar Zeidler.

  1939. Kemisten Paul Müller upptäcker att DDT kan användas som insektsmedel och för att stoppa malaria.

  1942. I Schweiz börjar man storskalig produktion av DDT eftersom kriget stoppat import av andra insektsmedel.

  1944. DDT används för att stoppa epidemier i Italien och Balkan.

  1948. Paul Müller belönas med Nobelpriset i medicin.

  1962. Den DDT-kritiska boken ”Tyst vår” av Rachel Carson publiceras.

  1969. Den svenska Giftnämnden förbjuder DDT.

  Så fungerar DDT

  • DDT är en kemisk förening som består av kolväten där en del av väteatomerna har bytts ut mot kloratomer samt bensen. DDT har egentligen det kemiska namnet 1,1,1-triklor-2,2-di(4-klorbensen)etan.

  • I cellerna finns ett cellmembran som fungerar som en typ av port för nervsignaler. Porten kallas jonkanal.

  • Hos insekter fungerar DDT som ett signalämne. Det stör insektens jonkanal så att den hålls öppen hela tiden.

  • Nervsystemet och musklerna blir överbelastade. Efter lite spasmer dör insekten.

  • Nerverna fungerar ungefär likadant hos insekter och människor. Att människor inte blir påverkade av DDT beror på att vi har ett mer effektivt naturligt avgiftningssystem som avlägsnar giftet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen