Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 februari 2017

  Svenska Foder tar upp kampen på ekomarknaden

  En fördubblad invägning av ekologisk spannmål fram till 2021 är en av hörnstenarna i Svenska Foders strategi för att möta den ökande konkurrensen på den svenska marknaden, säger VD-n Carsten Klausen i en lång intervju med ATL.

   "Vi vill utveckla våra produkter i nära kontakt med odlaren. Sedan vet vi att det finns de som bara vill ha ett rent handelsutbyte med oss". Carsten Klausen, vd Svenska Foder.
  "Vi vill utveckla våra produkter i nära kontakt med odlaren. Sedan vet vi att det finns de som bara vill ha ett rent handelsutbyte med oss". Carsten Klausen, vd Svenska Foder. FOTO: Per Österman

  Sedan Lantmännen presenterat liknande ambitioner lär det redan i år bli tuffa förhandlingar mellan odlare och uppköpare om den ekologiska spannmålsskörd man förmår att bärga.

  – Den areal som odlas ekologiskt i dag räcker inte till för detta, man måste odla mer, säger Carsten Klausen i sin förs­ta intervju sedan han återkom till Svenska Foder efter tre år i Tyskland och Danmark.

  ”Sund konkurrens”

  Carsten Klausen ser en ökad konkurrens och utmaningar på den svenska marknaden framöver, inte bara på ekospannmål. Men det beror inte bara på att Danish/Swedish Agro kommit in på marknaden, menar han.

  – Visserligen vill de växa, precis som vi, och det kommer i sig att bidra till en sund konkurrens på marknaden, vilket gynnar bönderna, säger han.

  IT-utvecklingen och strukturomvandlingen till större enheter är de starkaste trenderna som kommer att påverka spannmålsmarknaden, menar Carsten Klausen.

  – Foderproduktion är high-tech i dag. Djuren är mer genetiskt utvecklade och då måste vi anpassa vårt foder, säger Carsten Klausen, som välkomnar att den danska Durocgrisen kommit till Sverige.

  Jobbar tillsammans

  Även inom spannmålsodlingen blir tekniken alltmer integrerad och nu arbetar Svenska Foder med projektet 6/12, vilket innebär att de tillsammans med odlare, växt­odlings-, utsädes- och gödselbolag ska jobba mot en avkastning på 6 ton höstraps och 12 ton höstvete per hektar.

   Carsten Klausen, vd Svenska Foder.
  Carsten Klausen, vd Svenska Foder. FOTO: Per Österman

  – Vi vill utveckla våra produkter i nära kontakt med odlaren. Sedan vet vi att det finns de som bara vill ha ett rent handelsutbyte med oss.

  Svenska Foder vägde in knappt 1 miljon ton i fjol. Kostnadskontroll i denna lågmarginalsbransch är ett absolut måste, enligt Carsten Klausen, vilket man lätt inser när bara ett öres skillnad på denna volym ger en skillnad på 10 miljoner kronor.

  ”Inte lönsamma att trafikera”

  – Vi har transportkostnader på foder som är högre än produktionskostnaden. Det finns vissa områden som helt enkelt inte är lönsamma att trafikera, säger han.

  När det gäller Kalmartrakten ligger mycket av lösningen i att hitta en närmarknad.

  – Kalmar är ett relativt lokalt område, lite avsides. Man måste tänka logistiskt när man tänker Kalmar. Men det är ett område med stark tillväxt, säger Carsten Klausen.

  Stor export

  Svenska Foders lösning ligger på import till området via hamnarna Bergkvara och Oxelösund, varifrån man också har en del av sin export. Mellan 60 och 70 procent av invägningen går på export.

  – Bland annat säljer vi foderkorn till kameler i Mellanöstern.

   En fördubblad invägning av ekologisk spannmål fram till 2021 är en av hörnstenarna i Svenska Foders strategi för att möta konkurrensen på den svenska marknaden.
  En fördubblad invägning av ekologisk spannmål fram till 2021 är en av hörnstenarna i Svenska Foders strategi för att möta konkurrensen på den svenska marknaden. FOTO: Per Österman

  Många höjde på ögonbrynen när Carsten Klausen återkom till Svenska Foder efter tre år i Tyskland.

  Han har ett högt arbetstempo och avverkar nu besök hos ett stort antal samarbetspartner och lantbrukare i snabb takt.

  Hur länge han stannar i Svenska Foder denna gång får tiden utvisa. Han säger att han i alla fall ska vara med och sätta bolaget på en bra kurs och riktning för strategiperioden.

  Lite ökning av ekoarealerna under senare år

  Hittills har arealen som odlats ekologiskt varit låg och under några år på tillbakagång, men vände upp 2015, då den samlade arealen av ekologiskt odlad spannmål till 84 913 hektar och ekologisk höstraps på 3 592 hektar, enligt Jordbruksverkets statistik.

  Under fjolåret fortsatte lantbrukare att lägga om och till exempel uppgick den samlade ekoarealen av raps, odlad som eko och under omläggning till 6 600 hektar, enligt Jordbruksverket.

  I takt med att efterfrågan på ekologisk spannmål och raps ökat och arealerna inte ökat i samma takt ännu, så har priserna på ekologiskt spannmål och raps varit positiv. Med den ökade efterfrågan som både Svenska Foder och Lantmännen nu bygger upp är det inte osannolikt att priserna kommer att stiga ytterligare.

  Ekologisk raps skörd 2017 betalas i dag till kring 8 kronor per kilo medan höstvete till 3,10-3,15 kronor.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen