Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 april 2018

  EU-bönder tror att lantbrukets lönsamhet ska sjunka

  2017 gav välbehövlig återhämtning i gårdarnas lönsamhet, men nu väntar tuffare tider.

  Det visar EU-barometern över hur lantbrukarna upplever lönsamheten i sina företag.

   De brittiska bönderna oroas av brexit.
  De brittiska bönderna oroas av brexit. FOTO: Härje Rolfsson

  Brexit är ett orosmoln. Naturligtvis i Storbritannien, men även i andra EU-länder. Franska bönder bekymrade sig redan under 2017 för vad som komma skulle i form av handelshinder eller rentav handelskrig.

  – Undersökningen gjordes under tredje kvartalet 2017 och jag tycker att en del av farhågorna har besannats, säger Jimmy Larsson på LRF Konsult, som tillsammans med Swedbank och sparbankerna står bakom den svenska upplagan av undersökningen.

  EU-barometern mäter upplevd lönsamhet och det visar sig att de svenska bönderna var mer nöjda än sina europiska kollegor under hösten 2017. Även i Danmark var lantbrukarna hyggligt nöjda, om än inte i lika hög grad som sina svenska kollegor.

  Danskarna pressade

  De svenska bönderna känner att de har stort förtroende i konsumentleden. Så är det inte för danskarna.

  – Det är ett tydligt exempel på osäkerheten. De danska lantbrukarna pressas av ett minskat konsumentförtroende, men också av strukturomvandlingen, säger Jimmy Larsson.

  Andra länder där lönsamheten uppfattas som god är Polen och Rumänien, där lantbruket sett stigande intäkter inom de flesta produktionsgrenar.

  Brexit stort orosmoln

  Sämre är det i klassiska lantbruksländer som Frankrike och Storbritannien. Där oroas lantbrukarna av EU:s framtida relation till Mercosurländerna och av kommande förändringar i CAP.

  Storbritanniens bönder har på kort sikt kunnat dra nytta av fallande kurs på pundet. Men orsaken till valutafallet, Brexit, är det stora orosmolnet.

  – Det är oklart hur Brexit kommer att påverka efterfrågan och det är viktigt även ur ett svenskt perspektiv. Vart tar EU:s överskott vägen om handelsvägar stängs, säger Jimmy Larsson.

  EU-barometern

  EU:s lantbrukslönsamhetsindex är en mätning snarlik den svenska lantbruksbarometern.

  Representativa lantbrukargrupper i tio EU-länder får svara på frågor om hur de upplever den aktuella lönsamheten och vilka förväntningar de har på framtiden.

  Utifrån svaren beräknar bondeorganisationen Copa-Cogeca nationella lönsamhetsindex och sammanställer en gemensam EU-barometer som LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna låter översätta till svenska.

  Undersökningen gjordes under perioden september till november 2017.

  Fakta: Så upplever bönderna sin lönsamhet

  Indextalen mellan olika länder är inte fullt ut jämförbara, men så här ser rankingen ut när man listar länderna från högsta till lägsta upplevda lönsamhet:

  1. Sverige

  2. Polen

  3. Rumänien

  4. Danmark

  5. Italien

  6. Belgien

  7. Nederländerna

  8. Tyskland

  9. Frankrike

  10. Storbritannien

  LÄS OCKSÅ: Nya spelregler väntar för Storbritanniens bönderLÄS OCKSÅ: Snabb strukturomvandling i Polen

  Relaterade artiklar

  Till toppen