Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 december 2019

  Svensk spannmålsexport klart över snittet

  Spannmålsexporten väntas bli större än på många år. Mycket pekar på en export över femårsgenomsnittet – och årets veteexport kan tangera rekordnivån från 2015.

   Lastfartyget Ultra Angel i Helsingborgs hamn i väntan på att avgå med närmare en fjärdedel av den svenska rågskörden. Fartyget kan ta 53 000 ton i lasten.
  Lastfartyget Ultra Angel i Helsingborgs hamn i väntan på att avgå med närmare en fjärdedel av den svenska rågskörden. Fartyget kan ta 53 000 ton i lasten. FOTO: Lantmännen

  2019 års spannmålsskörd beräknas uppgå till drygt 6,1 miljoner ton, vilket är 15 procent över femårssnittet. Det visar preliminära siffror från Jordbruksverket.

  Nu ser exporten av svensk spannmål också ut att gå i samma riktning, även om statistiken släpar efter ett par månader.

  – Snittet för nettoexporten den senaste femårsperioden uppgår till cirka 1,5 miljoner ton. För 2019 ligger siffran just nu på knappt 1,7 miljoner, men jag tror att det är lite i underkant efter vad jag hört av branschen, säger Patrik Eklöf, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

  Vete största exportråvaran

  Den högsta spannmålsexporten efter EU-inträdet inträffade 2014/2015 då över 2 miljoner ton spannmål såldes till utlandet. Den största exportråvaran är vete.

  I nuläget ligger Patrik Eklöfs exportprognos på 1,3 miljoner ton i år. Stämmer den innebär det att rekordnivån från 2015 tangeras.

  Största delen går till EU och Norge, men i flera år har också båtar gått lastade med svenskt vete till Algeriet och Marocko.

  – Skälet till den höga exporten är den goda skörden. Av de 6,1 miljoner ton som skördades konsumerar vi ungefär 4,3 miljoner ton i Sverige. Resten exporteras eller hamnar i lager. Så ser dragspelet ut, säger Patrik Eklöf.

  En fjärdedel av skörden till USA

  Under slutet av förra veckan och i helgen lastades lite grovt räknat en fjärdedel av den svenska rågskörden 2019 på ett godsfartyg i Helsingborgs hamn för export till USA.

  I år låg rågskörden på 221 000 ton och fartyget ”Ultra Angel” tar 53 000 ton i lasten. Det är den enskilt största rågexporten till USA på många år.

  – Normalt sett har vi svårt att få ihop de här volymerna. Nu gick det att ta in råg från stora delar av södra Sverige, men år när skörden är mindre är det knappast lönsamt. Som balansen ser ut nu kommer det knappast heller att bli några ytterligare exportaffärer med råg till USA i år, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

  Han vill inte avslöja vem köparen är eller vad rågen ska användas till.

  – Vi har sålt varan fritt ombord, sedan är det köparens business vad de ska göra med den, säger Mikael Jeppsson.

  Lantmännen räknar också med en viss exportandel av svensk havre till USA i år. Det främsta skälet är en svagare havreskörd i Kanada.

  – Då öppnas ett fönster där vi är konkurrenskraftiga som gör att vi kan exportera. Vi skeppar cirka 30 000 ton, men båten har dellastat 20 000 ton i Finland, säger Mikael Jeppsson.

  Den senaste tidens myckna regnande i Skåne har försenat lastningen av ”Ultra Angel” och avgången avgörs av när hon är färdiglastad.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen