Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 april 2019

  Svensk produktion av KL-trä exploderar

  Produktionen av KL-trä kan gå från några tusen till flera hundra tusen kubikmeter på bara några år. För några veckor sedan drog Stora Enso igång, och Setras fabrik är under uppbyggnad.

   Martinsons i Västerbotten var länge ensamma om att tillverka KL-trä i Sverige.
  Martinsons i Västerbotten var länge ensamma om att tillverka KL-trä i Sverige. FOTO: Patrick Degerman

  Setra bygger för närvarande en fabrik för tillverkning av korslimmat trä, KL-trä, i Långshyttan i Dalarna med siktet inställt på att kunna tillverka närmare 100 000 kubikmeter vid treskift. Det innebär att Setras fabrik blir lika stor som Stora Ensos nyligen invigda KL-anläggning i Gruvön i Värmland.

  Södra drog för en kort tid sedan igång en mindre KL-tillverkning i anslutning till sågverket i Värö i Halland. Produktionen vid denna är 5 000 kubikmeter per skift. Men Jörgen Hermansson, ansvarig för Södra Building Systems, har tidigare sagt i en intervju med ATL att framtidsplanen är att bygga en större fabrik än Stora Ensos i Gruvön. Styrelsen har dock inte fattat något beslut om detta ännu.

   Bygge av KL-trä signerat Stora Enso.
  Bygge av KL-trä signerat Stora Enso. FOTO: Stora Enso

  ”Vi tror att andelen kan öka”

  I första hand används KL-trä i flerbostadshus, men i dag byggs endast 11 procent av flerbostadshusen i Sverige i trä.

  – Vi är optimistiska och tror att andelen kan öka. Men en förutsättning för att trä ska ta marknadsandelar är att det kommer fram en produktion av KL-trä, säger Mathias Fridholm, nytillträdd direktör på Svenskt trä.

  Kan det bli för stor produktion av KL-trä i Sverige?

  – Ja, det kan man inte utesluta även om inte mycket tyder på det just nu. Men producenterna kan alltid anpassa antalet skift för att balansera produktionen mot efterfrågan, säger Mathias Fridholm.

  Används mer i Centraleuropa

   Mathias Fridholm, direktör Svenskt trä.
  Mathias Fridholm, direktör Svenskt trä. FOTO: Svenskt Trä

  Användningen av KL-trä är vanligare i Centraleuropa och Stora Enso har sedan tidigare två anläggningar där. I Sverige har Martinsons i Västerbotten fram till i år varit ensamma om att tillverka KL-trä. Tillverkningen där har varit några tusen kubikmeter om året, men företaget byggde för två år sedan en ny fabrik och har nu en årlig produktion om 22 000 kubikmeter KL-trä.

  – Dagens produktion säljs i första hand i Sverige men när produktionskapaciteten ökar tror vi att det även blir export. Storbritannien ligger bra till, säger Mathias Fridholm.

  Skickar första leveranserna 2020

  Setras KL-fabrik i Långshyttan ligger till skillnad från de andra företagens anläggningar inte i anslutning till något av koncernens sågverk. Setra har dock sedan tidigare en limträfabrik där och när det öppnades en möjlighet att köpa grannfastigheten var det ett naturligt steg att utveckla förädlingsanläggningen. Bolaget har byggt upp en komponenttillverkning som är igång och som under innevarande kvartal går upp i två skift.

  I början av nästa år ska KL-fabriken skicka iväg sina första leveranser.

   Hannele Arvonen, VD Setra.
  Hannele Arvonen, VD Setra. FOTO: Birgitta Sennerdal

  – Det är en bra organisation och bra kunnande i Långshyttan och det ger trygghet när vi ska börja med en ny produkt, säger Setras VD Hannele Arvonen.

  Råvaran till limträ, träkomponenter och KL-skivor ska komma från flera olika sågverk. Sågverket i Skinnskatteberg skickar trävaror till komponenttillverkningen och kan även komma att leverera till KL-fabriken, men det kan också sågverken i Heby, Nyby, Färila och Kastet.

  – Vi har en bra försörjningskedja, säger Hannele Arvonen.

  Setra

  Setra sågar 900 000 kubikmeter furu och 700 000 kubikmeter gran. De senaste åren har verksamheten koncentrerats geografiskt och investeringar har gjorts för vidareförädling. Idag omfattar företaget åtta sågverk och tre förädlingsenheter.

  KL-trä

  Korslimmat trä, KL-trä (på engelska CLT), är en byggskiva i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade skivor av gran eller furu. KL-skivor kan ersätta betong i inner- och ytterväggar, tak och golv i exempelvis flervåningshus.

  Att investera i en KL-fabrik är ungefär dubbelt så dyrt per kubikmeter jämfört med investeringen i ett sågverk. Men värdet på slutprodukten blir mer än dubbelt så stor.

  En investering i en KL-fabrik med en produktion om 100 000 kubikmeter ligger på cirka en halv miljard kronor.

  Källa: Svenskt trä, Stora Enso

   

   

  Relaterade artiklar

  Till toppen