Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 februari

  Svårt att undvika kommunalt vatten och avlopp

  Måste jag ansluta mig till det kommunala vatten- och avloppsnätet? undrar en läsare. Mycket talar för det, svarar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

  FOTO: Mostphotos / ATL

  Hej, hej. Jag läser mest för kuriosa, och ibland skriver du väl lite långt, men jag har inte haft anledning att ställa dig en fråga förrän nu. Kommunen har meddelat mig – brevledes – att de ska bygga ut kommunens vattenområde, och att jag behöver ansluta mig till det kommunala vattnet under 2020, detta kostar 200 000 kronor. Måste jag ansluta mig, och hur sätter jag annars emot?

  Jörgen

  Hej Jörgen, tack för att du läser och skriver till spalten. Om du bara visste vad jag får anstränga mig bara för att få plats på spaltens 3 100 tecken (inklusive blanksteg!). Ofta blir svaret dubbelt så långt, och så får kvällen ägnas åt att korta, korta, korta. Så det kunde ha varit mycket värre.

  Nuvarande lag, vattentjänstlagen, innebär en skyldighet för kommunerna att ordna allmänt vatten och avlopp om förutsättningarna i lagen är uppfyllda, och då saknar det i sig betydelse om fastighetsägaren vill ha anslutningen eller inte.

  Så anslutningen till det allmänna ledningsnätet i sig kan vara svår att komma undan. Anslutningen medför en anslutningsavgift och oftast även kostnader för ledningar på den egna fastigheten. I lagen anges att en fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten finns inom vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde, och om fastigheten – med hänsyn taget till skyddet för människors hälsa eller miljön – behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

  För att komma undan anslutningsavgiften, eller i alla fall delar av den, kan du därför argumentera för att din fastighet inte har behov av den kommunala anslutningen om så är fallet. I vägledande domar har i flera fall konstaterats att enbart det förhållande att en kommun eller annan huvudman har byggt ut den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i ett område inte i sig medför att fastigheterna där kan debiteras en avgift. Avgiftsskyldigheten ska därför i princip vara motiverad av den enskilda fastighetens behov av de vattentjänster som erbjuds.

  Bedömning av behovet sker dock utifrån hur fastigheten på sikt kan komma att användas, och inte utifrån vad nuvarande fastighetsägare anser om saken.

  Mig veterligen har ingen enskild avloppsanläggning lett till bedömningen att en fastighet inte skulle anses ha behov av den allmänna avloppsanläggningen. Möjligheten att undvika anslutningsavgiften för det kommunala avloppet är därför liten. Enskilda anläggningar för dricksvatten kan däremot stå sig väl vid prövning och leda till bedömningen att din fastighet inte har behov av den kommunala anslutningen, varpå anslutningsavgift i alla fall inte behöver betalas i den delen.

  Här gäller det dock att ta fram din inre jurist eftersom det är du som måste bevisa att den egna lösningen är bättre och lämpligare än den allmänna anläggningen, och då räcker sällan ett blankt påstående. Om exempelvis förhållandena i ditt närområde skulle tala för en kollektiv lösning av vatten- och avloppsfrågan kan detta innebära en presumtion för att andra lösningar inte heller är bättre i det enskilda fallet.

  Och där har vi det, 3 100 tecken (inklusive blanksteg)!

  Lisa Kylenfelt

  Jurist, LRF Konsult

  Skicka in dina frågor

  Juristen Lisa Kylenfelt svarar på läsarfrågor. Mejla till juristen@atl.nu!

  Relaterade artiklar

  Till toppen