Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 mars

  Svårt att få tag på containrar i coronakrisens spår

  Hela världsekonomin är i svängning på grund av det nya coronaviruset. Den världsomfattande handeln med lantbruks- och skogsbruksvaror var dock drabbad redan innan den senaste veckans ökande virus-spridning i Europa och USA.

   Det råder brist på containrar sedan kinesiska fabriker stängt ned sin produktion. Här hamnen i Qingdao i östra Kina.
  Det råder brist på containrar sedan kinesiska fabriker stängt ned sin produktion. Här hamnen i Qingdao i östra Kina. FOTO: Yu Fangping/TT

  Ingen kan med säkerhet säga exakt hur kedjan av händelser startade som fått oljepriset att rasa, världsomfattande handelskedjor att stocka sig och runt 170 000 människor i över 100 länder att insjukna i en tidigare okänd virussjukdom. Experternas hetaste tips är en marknad i kinesiska Wuhan, där levande fiskar, djur och fåglar såldes.

  När myndigheterna till slut stängde ner och desinficerade den, innebar det att det troligen aldrig med säkerhet går att fastställa i vilket djur det nya coronaviruset först uppträdde. Oavsett vilket: det är en gammaldags djurmarknad (om än en exotisk sådan) som har fått skulden för en världsomfattande pandemi.

  Vad som först såg ut att vara ett regionalt problem fick ändå snabbt effekter för världshandeln. Kinesiska åtgärder för att hindra inhemsk smittospridning ledde till att mindre gods transporterades mellan kinesiska hamnar och lastterminaler i inlandet – vilket innebar att kapaciteten för att ta emot transporter från andra länder minskade.

  Stannade i landet

  När kinesiska fabriker stängde ned sin produktion innebar det dessutom att färre containrar lämnade landet – vilket gjorde att det plötsligt blev svårt att få tag på sådana i amerikanska och europeiska hamnar. I början av februari varnade den amerikanska intresseorganisationen Agriculture Transportation Coalition sina proteinexporterande medlemmar för bristen på kylcontainerkapacitet i kinesiska hamnar. Enligt organisationens ordförande Peter Friedmann fanns det helt enkelt inga passande elanslutningar lediga till containrarna i hamnarna, eftersom kylcontainrar från tidigare transporter fastnat där när transportkedjan till kinesiska inlandet stoppats av myndigheternas åtgärder för att begränsa smittan. I ett läge där Kina vill importera stora mängder griskött sedan landets grisnäring drabbats hårt av afrikansk grispest fick utländska producenter likväl svårt att exportera dit.

  Exporten ökade

  En liknande problematik har drabbat den svenska skogsnäringen, som strax före coronautbrottet kunde glädja sig åt en ökande svensk export till Kina. Enligt Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä, har sågverken haft problem med att hitta containrar för att skicka sågade trävaror till Asien.

  Miljardstöd till näringslivet

  På måndagen meddelade regeringen att 300 miljarder kronor kan användas för att hjälpa näringslivet: införande av korttidspermitteringar där staten står för en större del av lönekostnaderna och att staten tar över ansvaret för sjuklönekostnader under april och maj. För egenföretagare innebär det ersättning med schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

  Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning. Beslutet fattades vid ett extrainsatt möte.

  Hårdast drabbade är de sågverk som upphandlar sina containrar på spotmarknaden för enskilda leveranser. Dessutom har fraktkostnaderna stigit i takt med det minskade utbudet av containrar.

  Fördubblad import

  När det gäller pappersmassa har Kina det senaste året mer än fördubblat sin import från Sverige efter att landet alltmer börjat tillverka sin egen kartong. Även här har det uppstått grus i maskineriet i form av containerbrist och problem med transporter.

  Ministern: Ingen akut matkris

  Några akuta åtgärder är inte nödvändiga för att trygga Sveriges matförsörjning. Det menar landsbygdsminister Jennie Nilsson efter ett möte med ett antal aktörer inom livsmedelssektorn. Däremot finns det ett behov av att samordna viss logistik om coronaviruset får större spridning.

  Landsbygdsministerns uppmaning till Sveriges bönder är att lyssna på de riktlinjer och råd som ges.

  – Vi har en god dialog med och får input från bransch­organisationerna. Sveriges bönder har ett viktigt jobb, vilket inte minst är tydligt i det här sammanhanget.

  I takt med att problemen spridit sig till Europa, där Italien är särskilt hårt drabbat, ökar bekymren för trävaruexporten. Över 60 procent av den svenska massa- och pappersexporten går till EU-länder. Ändå är läget för just skogsindustrin bättre än för till exempel teknikföretagen.

  – Vi sitter inte och väntar på att få olika delar för att kunna sätta ihop en bil. Det finns fortfarande en efterfrågan på våra produkter, vi gör papper på vår egen massa i Sverige. På så vis har vi det lättare än många andra industrier, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

  Det gäller även för producenter av andra jordbruksprodukter som spannmål och mjölk. Där har världsmarknadspriserna visserligen sjunkit – men efterfrågan på livsmedel lär inte försvinna på grund av ett virus från en djurmarknad.

  Relaterade artiklar

  Till toppen