Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 februari

  Liten försäljningsökning för Arla – men nära rekordet

  Bondeägda mejerikoncernen Arla Foods ökade sin omsättning till 10,5 miljarder euro i fjol, jämfört med 10,4 miljarder året innan.

  Försäljningen närmade sig därmed rekordomsättningen från 2014, då koncernen sålde produkter för totalt 10,6 miljarder euro. Försäljningsprognosen för 2020 ligger på 10,4–10,8 miljarder euro.

  Koncernen redovisar, i linje med målet, en rörelsevinst på 406 miljoner euro för helåret 2019, mot 404 miljoner euro, föregående år. Vinsten per kilo mjölk ökade något till 0:366 euro (0:364). För 2020 väntas nettoresultatet som andel av omsättningen ligga inom målintervallet 2,8–3,2 procent.

  Den totala försäljningen av mjölkbaserade drycker växte med 20 miljoner euro till 207 miljoner euro. Uppgången berodde främst på en försäljningsökning av Starbucks färdigförpackade kaffeprodukter som baseras Arlamjölk.

  Minskad Europaförsäljning

  Arlas försäljning av produkter som säljs under eget varumärke steg med 5,1 procent (3,1). Mest ökade den globala omsättningen för produkter med Arlamärket. Den växte med 5,4 procent till 3 miljarder euro (2,8). Bäst sålde bland annat det laktosfria och ekologiska sortimentet.

  ”Arlas globala varumärken är fortfarande kärnan i vår verksamhet och under 2019 har vi tydligt stärkt konsumenternas förtroende för våra varumärken”, skriver koncernen i ett pressmeddelande.

  Samtidigt minskade försäljningen på den europeiska marknaden – som utgör 60 procent av Arlas verksamhet – med 154 miljoner euro till 6,3 miljarder euro. Olönsamma EMV-avtal och negativa valutaeffekter ligger bland annat bakom, enligt koncernen.

  Arlas affärsområde ”international”, som utgör 17 procent av verksamheten, ökade däremot sin omsättning med 226 miljoner euro (motsvarande 10,3 procent) till 1,8 miljarder euro. Det är den största ökningen de senaste tre åren och försäljningen växte i samtliga regioner, utanför Europa, utom i Nordamerika. Arla pekar på förvärvet av en anläggning för ostproduktion i Bahrain, som slutfördes i fjol, som viktig för fortsatt tillväxt i Mellanöstern och Nordafrika.

  Sparade 224 miljoner euro

  Under året genomfördes även besparingsåtgärder för 110 miljoner euro inom ramen besparingsprogrammet som kallas Calcium. Det översteg därmed med råge sparmålet på 75–100 miljoner euro. Totalt har Arla sparat 224 miljoner euro sedan programmet startades 2018, och till 2021 är målet att ha sparat totalt 400 miljoner euro. Som ATL berättat tidigare ska en fjärdedel av det som sparas tillfalla mjölkbönderna via högre mjölkpris. Lika mycket ska även återinvesteras i koncernen för att öka tillväxten, heter det.

  Investeringar på 619 miljoner

  Arla Foods räknar med att göra stora investeringar i år, och vill bland annat satsa 619 miljoner euro för ökad mjölkpulverproduktion för internationella marknader. Ett mål är att färdigställa ett pulvertorn i tyska Pronsfeld, samt att öka produktionen av mozzarella i danska Branderup.

  I Sverige steg Arlas omsättning i fjol till 14,3 miljarder kronor, jämfört med 14 miljarder året innan.

  ”Våra marknadsandelar i Sverige när det gäller både ost och smör nådde återigen rekordsiffror och varumärket Arla stärktes avsevärt under 2019, speciellt kopplat till hållbarhet”, skriver Patrik Hansson, vd för Arla Sverige, i en kommentar.

  Arla ägs av 9 900 bönder i sju länder: Sverige Danmark, Tyskland, Storbritannien, Luxemburg, Nederländerna och Belgien. Flest Arlabönder, drygt 2 600, återfinns i Sverige, följt av Danmark och Storbritannien.

  Brexit-känslig koncern

  I Storbritannien finns det närmare 2 300 Arlabönder och drygt 3 400 anställda på elva brittiska Arla-ägda produktionsanläggningar. Detta medför en högre Brexit-exponering för Arla än för dess konkurrenter. Som ATL tidigare berättat rapporterat kostade de negativa valutaeffekterna 2018, till följd av pundets försvagning, koncernen 150 miljoner euro, motsvarande 1,6 miljarder kronor.

  ”Brexit är fortfarande en risk och förhandlingarna om de framtida handelsförbindelserna mellan Storbritannien och EU kommer att fortsätta under 2020. Det är möjligt att tullar och icke-tullrelaterade hinder kan leda till friktion och kostnader för handeln mellan Storbritannien och EU”, skriver Arla i pressmeddelandet om bokslutet 2019.

  Arlas omsättning i Sverige 2016-2019 (mdr, SEK)

  2019: 14,3

  2018: 14

  2017: 13,6

  2016: 12,9

  Relaterade artiklar

  Till toppen