Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 juli 2000

  Strutsnäringen på väg ur barnsjukdomarna

  Flertalet strutsuppfödare är i dag kunniga och professionella, men slakt och marknadsföring är ännu olösta problem.

  För sex år sedan kom strutsen till
  Sverige som lantbruksdjur. Hågade uppfödare med varierande
  djurkunnande anade goda inkomster, och med obefintlig stöttning
  från forskning och rådgivning var de helt hänvisade
  att klara sig själva.

   
  Strutsnäringen (och strutsarna) har fått
  betala stora läropengar på okunskap.

   
  Har lärt sig efterhand

   
  Kaj Andersson i Finja började med
  strutsar 1995 och har i dag 40 hönor och 10 tuppar. Hittills
  i år har de lagt 500 ägg.

   
  – Detta är egentligen första året
  det börjar bli ordning på äggläggningen,
  säger Kaj Andersson. Fodret har blivit bättre nu och
  vi har lärt oss hur vi ska göra för att lyckas.

   
  När han tittar i backspegeln ser han att mycket
  blev fel i början. Djuren som importerades var det sämsta
  avelsmaterialet utomlands och priserna var skyhöga. När
  djuren kom var de genomstressade av frakt och karantän.

   
  – Strutsar är mycket känsliga för
  störningar, säger han. Blir de det minsta stressade
  slutar de lägga ägg eller äggkvaliteten blir sämre.

   
  För nystartarna fanns en uppsättning på
  fem eller tio olika rekommendationer hur djuren skulle skötas,
  men ingen som egentligen visste.

   
  Andersson berättar att de största svårigheterna
  är ägghanteringen och skötseln av kycklingar. De
  är extremt känsliga och kräver rätt ljus,
  temperatur och luftfuktighet och ett mycket bra foder. Men det
  är svårt att få kycklingarna att överleva
  om äggkvaliteten är dålig, och det blir den om
  inte hönorna har en lugn och bra miljö.

   
  Ståtliga djur i hägn

   
  Uppfödningen har han på gården
  Södra Freskog utanför Hässleholm. De ståtliga
  djuren kliver omkring i hägnen med spänstiga steg.

   
  Från långsidan av en nyuppförd
  hallbyggnad går strutshägnen ut som tårtbitar.
  Det finns sandplättar för sandbadning och singel för
  krävan. Under tak ligger djupare sand och längs stängslet
  syns en tydligt upptrampad gångstig för de dagliga
  promenaderna.

   
  Hur lämpligt klimatet i Sverige är för
  strutsuppfödning har diskuterats åtskilligt. Kaj Andersson
  menar att enda problemet är om det blir is. Då måste
  han sanda gångarna längs staketet.

   
  Går strutsuppfödning ihop sig
  då?

   
  – Hittills inte, säger Kaj Andersson
  och börjar räkna.

   
  – Tio kilo filé för 150 kronor kilot,
  tio kilo stek för 135 kronor, två och ett halvt kilo
  grytbitar och åtta kilo övrigt kött för femtio
  kronor per kilo. Det blir i genomsnitt 3 375 kronor för en
  struts.

   
  Den kläckta kycklingen kostar 500 kronor, och
  äter för närmare 1 200 kronor innan den är
  slaktmogen.

   
  Företagsledare som han är – styrelseordförande
  och före detta vd för Finja Betong – räknar Kaj
  Andersson arbetet som en självklar kostnad.

   
  – Jag får inte lägga ner mer än
  500 kronor i arbete per slaktkyckling, säger han.

   
  Det blir drygt tre timmar per slaktad kyckling.
  Det gäller att hålla nere arbetstiden per djur samtidigt
  som skötseln är det viktigaste för att lyckas.

   
  Själva slakten kostar 1 000 kronor och tar
  en stor andel av intäkterna. Den är arbetssam och tidsödande.
  Bland annat handplockas djuren, och vid styckningen måste
  hinnorna runt varje styckningsdetalj tas bort.

   
  Det blir inte mycket pengar över till byggnader
  och andra investeringar.

   
  Kaj Andersson erkänner att det är en försiktig
  kalkyl, men menar att då finns det förutsättningar
  att den håller.

   
  – Jag behöver slakta 300 djur om året
  för att få ett rimligt netto.

   
  Kaj Andersson har 20 överlevande kycklingar
  per höna som mål. I år tror han att han ska nå
  15, och där går brytpunkten.

   
  Två sorgebarn

   
  För övrigt är slakten och
  marknadsföringen sorgebarnen just nu.

   
  Kaj Andersson har ganska mycket djur, framför
  allt slaktmogna kycklingar i väntan på att slaktfrågan
  ska lösas.

   
  Hittills har strutsköttet sålts av uppfödarna
  själva eller olika konstellationer av försäljningsbolag
  och uppfödarföreningar. Det har varit svårt att
  få ekonomi på satsningarna, och ett av problemen har
  varit den sporadiska tillgången på slaktdjur.

   
  Strutsslakten på SQM Beef:s numera nedlagda
  slakteri i Sävsjö, som drivits av företaget Struts
  born in Sweden AB, upphörde plötsligt i våras
  och ställde till det för många uppfödare
  i södra och mellersta Sverige.

   
  Problemet har fått en tillfällig lösning
  i och med att bröderna Åsebrant har fått tillstånd
  att starta upp slakten igen. Den återupptogs i veckan och
  Åsebrant kommer till att börja med enbart att erbjuda
  legoslakt.

   
  Planerar ett strutsslakteri

   
  En annan satsning för södra Sverige
  görs av strutsuppfödarna Ingvar och Leila Nilsson som
  via sitt helägda bolag Skånsk Struts AB planerar för
  ett strutsslakteri i Örkelljunga. Starten kommer att bli
  i augusti och företaget kommer både att legoslakta
  och satsa på försäljning till handeln.

   
  Kaj Andersson anser att det egentligen inte varit
  läge för några storsatsningar på marknadssidan
  förut, men att nu är det dags.

   
  – Våra handlare går på kvantitet,
  och det är först nu farmarna börjar få fram
  kycklingar. Nu måste vi ut i butik och visa vad vi har,
  säger han.

   
  Gröna Konsum har haft strutskött i sina
  butiker ett par år, men tillgången har varit dålig.

   
  – Vi har en potential att sälja mer, så
  länge vi får kontinuerliga leveranser. Vi måste
  åtminstone ha struts till varje helg, säger Mats Markgren,
  kategorichef på KF.

   
  Gröna Konsum håller just på att
  revidera upplägget för struts.

   
  – Vi kommer att välja ut ett antal uppfödare.
  Sedan gäller det att få fram rätt styckningsdetaljer
  i rätt mängd och lösa flödet, säger han.

   
  Måste börja tjäna på
  köttet

   
  Ingen i strutsbranschen tror eller ens
  vågar tänka tanken att strutsköttet skulle sjunka
  i pris. Mycket pengar har satsats och nu måste det börja
  gå runt.

   
  Det är ett lyxkött med en egen marknadsprisskala,
  och någon påverkan från sjunkande nötköttspriser
  tycks inte finnas.

   
  Till uppfödarnas förvåning har det
  inte varit restauranger och saluhallar som blivit de största
  kunderna, utan handelskedjor och enskilda butiker. En hel del
  säljs också hemifrån via gårdsbutiker.

   
  Strutsköttet är den största inkomstkällan,
  men även andra produkter kan bidra till att förbättra
  det ekonomiska resultatet.

   
  Sedan i våras garvar Tranås Skinnberedning
  strutsskinn främst för export till Sydafrika och även
  inom Sverige håller en viss vidareförädling på
  att komma igång. 750 kronor får uppfödaren för
  de bästa skinnen.

   
  En annan biprodukt är obefruktade ägg
  som säljs till konstnärer som målar på äggskal
  och gör smycken.

   
  Strutsarna mår bättre i dag

   
  Och hur är det då med de larmrapporter
  om vanvård som cirkulerat i medierna de senaste månaderna?

   
  Enligt Steen Salling, överveterinär på
  Livsmedelsverket är situationen mycket bättre i dag.

   
  – De som har stora besättningar och har gjort
  sig omaket att göra något vettigt har inga problem
  alls, säger han.

   
  Däremot menar han att det fortfarande finns
  en del mindre besättningar hos hobbyuppfödare där
  strutsarna lever under ganska undermåliga förhållanden.

   
  Var det då klokt att börja i den skala
  som skedde när kunskapen var så dålig?

   
  – Nej, det var det inte, säger Steen Salling
  med eftertryck.


  Anna K

  Till toppen