Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 september 2019

  Strid på Trolle Ljungby om 20-årigt jaktavtal

  Jakträtten har lett till en allvarlig konflikt på godset Trolle Ljungby. Greve Trolle Wachtmeister har upplåtit jakträtten till godsets viltmästare i ett avtal på 20 år men släkten betecknar avtalet som bedrägligt. Nästa vecka lyfts ärendet i Fideikommissnämnden.

   Flygbild. Trolle-Ljungby slott. Kristianstad, Skåne.
  Flygbild. Trolle-Ljungby slott. Kristianstad, Skåne. FOTO: Staffan Andersson/TT

  Hans Gabriel Trolle Wachtmeister lät i slutet av maj arrendera ut större delen av jakten på Trolle Ljungbys marker till en anställd på godset. Avtalen ger den anställda möjligheter att utveckla egen verksamhet på godsets marker och denne startade även ett bolag för ändamålet.

  Den anställda ansökte i juni, helt i enlighet med avtalen han ingått med Trolle Ljungby AB, om att få jakträtten inskriven i fastighetsregistret på de berörda fastigheterna. Men Lantmäteriet vill inte göra någon inskrivning förrän Fideikommissnämnden sagt sitt. Antingen i form av ett besked från nämnden om att deras tillstånd inte krävs eller grönt ljus till upplåtelsen av jakträtten.

  Carl-Fredrik Wachtmeister, brorsbarnbarn till greve Trolle Wachtmeister och fram till i somras delaktig i ledningen av Trolle Ljungby AB, är oroad över utvecklingen. I sin mejlkorrespondens med Fideikommissnämnden beskriver han avtalen som grovt bedrägliga och hävdar att hans 96-årige gammelfarbror utnyttjats av personer i sin närhet och har lurats att skriva på dem.

  ”Avgifterna inte marknadsmässiga”

  Carl-Fredrik Wachtmeister befarar, enligt korrespondensen med nämnden, att fideikommisset Trolle Ljungby kommer att förlora stora belopp på grund av avtalen. Avgifterna som enligt avtalen ska betalas är inte marknadsmässiga, hävdar han. Mäklarfirman Skånegårdar AB har på Carl-Fredrik Wachtmeisters uppdrag gjort en alternativ värdering av jakten på Trolle Ljungbys marker och enligt detta utlåtande är jakten undervärderad med cirka 2,5 miljoner kronor årligen i de avtal som den anställda träffat med sin arbetsgivare.

  På måndag tas ärendet om Trolle Ljungby upp i Fideikommissnämnden.

  ATL har varit i kontakt med Carl-Fredrik Wachtmeister, den anställda och Per-Inge Pålsson, som är VD för Trolle Ljungby AB. Ingen av dem vill kommentera ärendet.

  ATL har förgäves sökt Hans Gabriel Trolle Wachtmeister för en kommentar.

  Två avtal om jakten på Trolle Ljungby

  Ett avser rådjursjakt på 148 fastigheter, eller cirka 12 000 hektar, till en kostnad av 100 000 kronor per år, uppräknat efter KPI.

  Det andra avtalet avser jakt på samtliga andra viltslag på 92 fastigheter, cirka 6 000 hektar, och ett antal byggnader till en kostnad av 600 000 kronor per år för jakträtten och 60 000 kronor per år för byggnader, uppräknat efter KPI.

  I en avtalsbilaga beskrivs hur viltförvaltningen ska bedrivas och vilken avskjutning som är långsiktigt hållbar. Bedömningen är att det årligen kan skjutas 50–100 rådjur, 100–200 dovvilt, 4–12 kronvilt, 50–100 mufflon, 2–4 älgar samt 200–350 vildsvin på markerna.

  Trolle Ljungby

  Trolle Ljungby gods i nordöstra Skåne är ett fideikommiss som innehas av Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Egendomen omfattar cirka 12 000 hektar.

  Driften ligger i Trolle Ljungby AB som räkenskapsåret 2017-18 omsatte 97,8 miljoner kronor.

  Styrelsen i Trolle Ljungby AB har de senaste åren bestått av två personer. Hans Gabriel Trolle Wachtmeister har varit ordinarie ledamot samt VD för bolaget, medan hans syskonbarnbarn Carl-Fredrik Wachtmeister har varit suppleant.

  I somras ersattes Carl-Fredrik Wachtmeister i styrelsen av Kirstine von Blixen-Fineke. Samtidigt lämnade Hans Gabriel Trolle Wachtmeister över VD-posten till Per-Inge Pålsson, tidigare mångårig inspektor på Trolle Ljungby, men pensionär sedan ett par år.

  Fideikommissnämnden

  Fideikommissnämnden är en statlig myndighet som handlägger ärenden kring fideikommissen och deras avveckling.

  Fideikommiss innebär att en person, fideikommissarien, innehar egendom med begränsad dispositionsrätt. Fideikommissarien har nyttjanderätten och behåller avkastningen av egendomen, som gått arv enligt en fideikommissurkund, men får inte sälja eller belåna den.

  De flesta fideikommiss instiftades på 1700-talet. Sedan 1810 är det inte tillåtet att stifta nya fideikommiss med fast egendom.

  Fideikommis ska, enligt en lag från 1963 avvecklas när den nuvarande fideikommissarien avlider. Egendomen fördelas då så att den, som enligt fideikommissurkunden skulle ha blivit nästa fideikommissarie, kallad efterträdaren, har rätt till hälften av egendomen. Resten fördelas enligt gängse arvs- och testamentsregler.

  Det finns idag kvar ett 20-tal fideikommiss med fast egendom i Sverige.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen