Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 april 2003

  Stråförkortning i var femte skörd

  Var femte lantbrukare som fick sin spannmål synad av Lantmännen visade sig ha använt förbjudet stråförkortningsmedel. Konsekvensen kan bli straffavgifter på 100 000 kronor eller mer för de skyldiga.

  Lantmännen gjorde 50 slumpvisa analyser
  på spannmål som skördades över hela landet
  i höstas. Proverna är en del av det kvalitetsarbete
  som följer på att Lantmännen Spannmål blev
  ISO-certifierat förra sommaren.  Spår av stråförkortningsmedlet Cycocel påträffades
  i 10 av proverna. 26 av gårdarna är anslutna till Svenskt
  Sigill, två av dem hade brutit mot lagen. Av de 24 konventionella
  producenterna hade åtta, det vill säga var tredje odlare,
  använt stråförkortningsmedel.  – Det handlar både om lag- och kontraktsbrott, säger
  Margaretha Minsér, chef för marknadsstöd hos
  Lantmännen Lantbruk.

  – Resultatet innebär en negativ uppmärksamhet för
  hela det svenska lantbruket. Jag trodde inte att fusket var så
  utbrett som det visade sig vara.  Dyrt för fuskarna

  Hur allvarligt Lantmännen ser på det inträffade
  framgår av sanktionerna som drabbar fuskarna. De får
  dels betala analyskostnaden, 10 000 kronor, samt Lantmännens
  kostnader för arbetet ute på gårdarna. Dels måste
  de återbetala de merbetalningar som utbetalats, plus 10
  kronor per deciton för den spannmål som levererats.
  Bönderna stängs av som kontraktsodlare under två
  år och deras spannmål säljs som bulkexport, påföljder
  som även gäller för Sigillodlarna. Till detta kommer
  att Lantmännen förbehåller sig rätten att
  återkomma om missnöjda kunder vill ha ekonomisk gottgörelse.
  Sanktionernas storlek blir beroende av storleken på leveranserna,
  men Margaretha Minsér uppskattar 100 000 kronor som ett
  rimligt riktmärke.  Under gränsvärdet

  De halter som uppmätts ligger långt under
  EU:s gränsvärde, som för spannmål är
  2 mg/kg. Det handlar om 0,03-0,36 mg/kg.  Det är möjligt att stråförkortningsmedel
  blir tillåtna igen i Sverige redan nästa år.
  Frågan ligger för avgörande hos Kemikalieinspektionen.
  Stråförkortningsmedel förbjöds i Sverige
  1987. De används för att korta och stärka strået
  så att risken för liggsäd, som kan ge kvalitets-
  och skördeproblem, minskar. Förbudet fick förödande
  följder för rågodlingen och på hösten
  samma år blockerades två fartyg i Västerås
  och Södertälje hamnar vars last skulle användas
  i bagerierna. Blockaden blev upprinnelsen till en debatt som ledde
  till att stråförkortningsmedel blev tillåtna
  i rågodlingen redan året därpå.  I lantbrukarleden har förbudet förblivit omstritt.
  Kritikerna har framhållit det som ett flagrant exempel på
  en särlagstiftning som missgynnar svenskt lantbruk, dessutom
  inkonsekvent med tanke på rågundantaget.  Kommentarerna från de lantbrukare ATL talat med speglar
  också kluvna känslor: Å ena sidan säger
  man nej till regelbrott, å andra sidan finns en djup misstro
  mot det sätt på vilket stråförkortningsmedel
  hanterats av svenska beslutsfattare.  En ur miljösynpunkt välrenommerad lantbrukare betecknar
  till exempel frågan om varför svenska lantbrukare inte
  ska få använda stråförkortningsmedel som
  ”högst relevant:”  – Det är anmärkningsvärt att Lantmännen
  jagar användarna av stråförkortningsmedel samtidigt
  som man importerar spannmål från länder där
  Cycocel är tillåtet. Känslan blir att svenska
  bönder ska vara bäst i klasen men ändå få
  stryk varenda kväll.  Använder du själv stråförkortningsmedel?


  – Nej. Det är ett hormonpreparat vars effekter
  jag inte litar på. Jag har sett suggor abortera i halm som
  visat sig innehålla Cycocel. Orsakssambandet är inte
  glasklart men osäkerheten räcker för att avstå.

  Sven-Olov Lööv

  Relaterade artiklar

  Till toppen